„Az év múzeuma 2016” pályázatról

A Pulszky Társaság 1997 óta hirdeti meg és szervezi „Az év múzeuma” pályázatot, amelyre idén öt intézmény nevezett be. Az elismerés a muzeális intézmények működésének átfogó elemzése alapján kivívható rang. A pályázat bíráló bizottságát ebben az évben is a Pulszky Társaság és a társkiíró szervezetek (az ICOM /Múzeumok Nemzetközi Tanácsa/ Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya és a Magyar Nemzeti Múzeum) képviselői alkották. A tagok: Bereczki Ibolya, Berényi Marianna, Deme Péter, Földessy Mariann, Kemecsi Lajos, Matskási István, Molnárné Aczél Eszter, Török Petra, Török Róbert, Végh Katalin. A bíráló bizottság a pályázók által beküldött dokumentáció és a helyszíneken szerzett személyes tapasztalatok alapján hozta meg döntését.

„Az év múzeuma 2016” címre pályázó intézmények:

Intercisa Múzeum, Dunaújváros

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

PIM Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr

Tokaji Múzeum

„Az év múzeuma 2016” pályázat fődíját elnyerő PIM Kazinczy Ferenc Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályaként működik 2013 óta. Besorolása területi múzeum, amely három szakterületet, a régészetet, a történettudományt és a természettudományt foglalja magába. Az intézmény nagyvonalú, alaposan kidolgozott fejlesztési stratégiával és tervvel rendelkezik, amelynek már láthatóak az eredményei.

Gyűjtőmunkájuk a szerény anyagi feltételek mellett is eredményes. A múzeum legnagyobb gyűjtemény-együttese a természettudományi gyűjtemény, amely elsősorban a zempléni régió földtani és biológiai értékeit tartalmazza. Szépen gyarapszik a várostörténeti és az ásatások révén a régészeti anyag is, a hozzájuk kapcsolódó feldolgozó munkát is beleértve. 2016-ban több új tárgy, kollekció került a múzeum birtokába. A helyi közösségek bizalmát jelzi, hogy 2015-ben itt mutatták be a sátoraljaújhelyi Református Egyházközség tulajdonában álló, korábban nem ismert Vizsolyi Bibliát.

Az elmúlt években készült állandó kiállítások korszerűek, mind anyagukban, mind interpretációjukban jól tükrözik mai elveinket. A Kazinczy kiállítást az anyaintézet (PIM) rendezte.  Az Erdőjárók kalauza című kiállításuk a tavalyi évben az Év Kiállítása pályázaton oklevélben részesült. A rendhagyó, a hagyományos természetrajzi kiállítások hazai gyakorlatát is megújító állandó tárlat mellett újszerű az Egy eltűnt vár nyomában. Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen című kiállítás is.

Az intézményfejlesztési tervhez hasonlóan jól kidolgozott múzeumpedagógiai, közművelődési terv realizálása elismerésre méltó eredményeket hozott. Céljuk a városi társadalommal, a közösséggel való kapcsolatok intenzív fejlesztése. Számos rendezvény, múzeumpedagógiai foglalkozás, tudományos konferencia, baráti körök működése tükrözi e téren munkájuk sikerét. Ugyancsak népszerűek a régió természeti értékeit bemutató kirándulások. A múzeum a város és környéke fontos kulturális terévé, központjává vált. Kiadványaik közül a legjelentősebb az elmúlt évben indított, évente megjelenő, igényes „Új Orpheus” folyóirat, amely nyitottá, láthatóvá teszi a múzeumi kutatásokat, gyarapodásokat és tájékoztat a szakmai konferenciákról, valamint a szélesebb körnek szóló programokról, eseményekről. Honlapjuk: www.kazinczymuzeum.hu

A bíráló bizottság különdíjával jutalmazott a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum egy olyan új múzeumtípus – integrált kulturális intézmény – kialakulását vetíti előre, amelyben a múzeumok hagyományos funkciói mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gyűjteményektől, a kutatásoktól elszakadó közművelődési, közösségszervező feladatok. Ezek a tevékenységek az intézmény életében nem „vagy-vagy”-ként, egymást gyengítő tényezőként jelennek meg, hanem, mivel létező igényekre, kihívásokra, elvárásokra reflektálnak, inkább kölcsönösen erősítik egymást. Ennek kiemelt helyszíne a Rómer-ház átalakított épülete és belső udvara, ahol egy időszaki kiállítótér mellett a városi tinédzserek és a fiatal felnőtt közönség igényeit igényes kávézó, színvonalas koncertek, filmes, beszélgetős programok elégítik ki.

A kiállítások közül 2015-ben országos jelentőségre tett szert Gróf Batthyány Gyula gyűjteményes kiállítása, 2016-ban pedig az új kutatási eredményekkel bővelkedő A magyar hangosfilm plakátjai 1931-44 című kiállítás váltott ki visszhangot. Az ez alapján készült nívós kötet elnyerte a Nyomda- és Papíripari Szövetség Best Print Hungary 2017-es Nagydíját. Az intézmény pedagógiai programja példaértékű. Sikeres pályázatoknak köszönhetően jól felszerelt műhelyeikben (Fruhmann-ház, Magyar Ispita) élménypedagógián alapuló foglalkozások vonzóak a környék iskolái számára, miközben a változatos kínálatban Utazó múzeum címen programcsomagot igényelhetnek. honlap: www.romer.hu

Elismerő oklevélben részesült múzeumok

Az Intercisa Múzeum  a közönségkapcsolati munkában elért eredményeiért, valamint a múzeum, mint közösségi tér megteremtésére tett erőfeszítéseiért vehet át a Múzeumok Majálisán oklevelet. Az intézmény komplex múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati terve és az elmúlt évek Európai Uniós (TIOP, TÁMOP pályázaton való sikeres részvétel) fejlesztései pozitívan hatottak az intézmény látogatószámának növekedésére és társadalmi beágyazódásának növelésére. (www.intercisamuzeum.hu)

A Petőfi Irodalmi neve fogalom a magyar múzeumi szférában. Az újdonságok, a bátorság, a kísérletezés, a kidolgozottság szinonimája. A PIM több évtizede jelentős tudományos, kiadói és szakmai munkát végez, komoly eredményeket ért el az online adatbázisok és a digitalizálás területén, látványos kiállításokat rendez, sikeresen kommunikál a legkülönbözőbb korcsoportokkal, hangsúlyt fektetve a társadalmi problémákra. (https://pim.hu)

A 2015 óta folyamatosan megújuló Tokaji Múzeumban határozott előrelépés történt a külső kommunikáció terén, aktívabban használják a korszerű információs csatornákat, új rendezvényeket szerveznek, rendszeres kapcsolatot alakítottak ki a helyi iskolákkal, számos új foglalkozást kínálnak. Érzékelhető, hogy a múzeum a korábbinál jelentősebb szerepet játszik a város kulturális életében: több éves szünet után a múzeum élettel teli közösségi térré alakult. (www.tokajimuzeum.hu)