Irattár

A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PULSZKY TÁRSASÁG ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MÚZEUMI SZAKMAI ETIKAI KÓDEX

A közszolgálatot ellátóktól, a közalkalmazottaktól a társadalom az átlagosnál magasabb szintű erkölcsiséget vár el. Azért, hogy minden vonatkozásban eleget tudjunk tenni a társadalom által támasztott követelményeknek, valamint hivatásunk jó színvonalú teljesítésének, meg kell határoznunk az általunk betartandó etikai alapelveket, meg kell erősíteni a jogi előírásokat erkölcsi – etikai mércék felállításával is. Az etikai kódexekben összefoglalt normarendszer betartását alapvetően az érintett szakma szervezeteinek, intézményeinek szervezeti kultúrája, morálja, szakmai- és emberi lelkiismerete valósítja meg.

Az egyesület tevékenységének dokumentumai

2017. évi dokumentumok

2016. évi dokumentumok

2015. évi dokumentumok

2014. évi dokumentumok

2013. évi dokumentumok

2012. évi dokumentumok

2011. évi dokumentumok