Múzeumandragógiai konferencia 2016-ban

Tisztelt Kolléga!

Örömmel jelezhetjük, hogy megkezdődött a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és az egri Eszterházy Károly Főiskola Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszékének közös szervezésében sorra kerülő V. ORSZÁGOS MÚZEUMANDRAGÓGIAI KONFERENCIA előkészítése.  Annak érdekében, hogy az Ön/Önök jövő évre szólóintézményi, egyéni kutatási, valamint konferencia részvételi programja, költségkerete tervezhető legyen, ehhez szeretnénk jelen levelünkkel és egy előzetes jelentkezési lappal időben hozzájárulni.  (Határideje: 2016. március 25.)

A konferencia időpontja: 2016. május 25., szerda
Helyszíne: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA (Eger, Eszterházy tér 1.); a plenáris ülést a Líceum Kápolnájában, míg a szekcióüléseket könyvtár- és tantermekben tartjuk megfelelő technikai eszközpark biztosításával. Házigazdáink: DR. VERÓK Attila tanszékvezető úr és DR. VERES Gábor főiskolai docens kollégánk, barátunk.

A részvételi költség (amely magában foglalja a folyamatos kisbüfét és az ebédet) a folyamatban lévő forrásszerzés eredményétől függően maximum 5.000,- /fő. – Az ezzel kapcsolatos tudnivalók (regisztráció, kapcsolattartás, befizetés, etc.) a jelentkezési lapon szintén megtalálhatók.

Konferenciánk vezető munkacíme ezúttal: „ÚJ KIHÍVÁSOK A FELNŐTTKORI MÚZEUM – HASZNÁLATBAN”. A  következő szekciókban folyik majd a munka:
1. Múzeumi kultúraközvetítés, múzeumandragógia és felnőttoktatás: felsőfokú képzés, továbbképzés, szépkorúak egyeteme, akadémiája stb.
2. Fiatal felnőttek múzeum használati sajátosságai: speciális programok (pl. interpretációk nemek és érdeklődési körök szerint), fiatal szülők és családosok a múzeumban.
3. Múzeumandragógia és a kultúrák közti párbeszéd aktualitásai (zsidó, cigány, német, szlovák, román vs török, arab, szír, afgán stb.)
4. A múzeumi kultúraközvetítés új lehetőségei: interpretáció, drámapedagógia, virtualitás stb.
5. Külföldi jó gyakorlatok adaptációs lehetőségei ma és az eljövendőkben múzeumainkban
6. Nyughatatlanok Társulata; aktív idős korú múzeumi szakemberek:  miként élnek a tudás átadás korszerű módszereivel és eszközeivel?

A Szervező Bizottság: Káldy Mária, Kurta Mihály, Miszné Kornechy Anikó és Veres Gábor s magam nevében is kívánok az egész éves múzeumi szolgálat után jól megérdemelt pihenést és szép ünnepnapokat!

Kecskemét-Budapest-Eger-Miskolc, 2015. december 8.

Kriston Vízi József s.k.
kristonstern@gmail.com
+36 30 370 7978