Átadták a Pulszky- és Éri-díjakat

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület kiemelten fontosnak tartja a hazai múzeumi szakemberek elismerését. 2004 óta a társaság a Pulszky Ferenc- és a Pulszky Károly-díjjal azoknak a muzeuológus, restaurátor és közművelődési szakembereknek az életútját méltatja, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a magyar múzeumügy fejlődéséhez, 2016 óta pedig az Éri István-díjjal ismeri el azok munkáját, akik a társaság életében játszottak meghatározó szerepet. A díjazottak személyéről a múzeumi munkatársak és közösségek jelölései alapján a Pulszky Társaság választmánya dönt. A díjakat idén április 21-én a társaság 2018. évi rendes közgyűlését követően a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében adták át.

Pulszky Károly-díj

A Pulszky Károlyról elnevezett díj a 40 évet be nem töltött muzeológusoknak, restaurátoroknak vagy közművelődési szakembereknek a adományozott szakmai elismerés. Idén a választmány a beérkezett jelölések alapján megosztva dr. Vas Zoltánnak és Szabó Attilának ítélte oda a díjat.

Vas Zoltán 2008 óta a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa, a Hártyásszárnyúak Gyűjteményének kurátora. Azon muzeológusok közé tartozik, akik sikeresen ötvözik munkájuk során a tudományos kutatást és az ismeretádatást. Két könyv, 36 tudományos publikáció, 14 könyvfejezet és több mint 40 ismeretterjesztő cikk szerzője. Kiemelkedő tudományos eredményei mellett ismeretterjesztési tevékenységének innovatív módjai olyan szemléletről tesznek tanúbizonyságot, amely nélkülözhetetlen és példaértékű az utóbbi évtizedekben paradigmaváltáson átesett múzeumi gondolkodásban és működésben. Nevéhez fűződik a múzeumi szabadulószoba koncepciójának kidolgozása és megvalósítása.

Szabó Attila színháztörténész múzeumi pályáját 2008-ban a bábgyűjtemény gyűjteménykezelőjeként kezdte, később nemzetközi referensként dolgozott. 2010 és 2013 között a nemzetközi csoport koordinátora volt. 2013 márciusától az OSZMI igazgatóhelyettese. Színháztörténeti kutatásai mellett drámafordítással is foglalkozik, és jelentős nemzetközi tudományszervező tevékenységet folytat, nevéhez köthető a múzeum digitalizálási stratégiájának megalkotása és több nemzetközi digitális múzeumi projekt (pl. European Collected Library of Artistic Performance) hazai koordinálása.

 

Pulszky Ferenc-díj

A Pulszky Ferenc-díj olyan muzeológusoknak, restaurátoroknak vagy közművelődési szakembereknek járó szakmai elismerés, akik szakmai életútjuk során nagymértékben hozzájárultak a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez. A társaság választmány 2018-ban Dr. habil Füköh Leventének ítélte oda a díjat.

Dr. Füköh Levente muzeológusi pályáját az egri Dobó István Vármúzeumban kezdte, majd 28 éven keresztül a gyöngyösi Mátra Múzeum intézményvezetőjeként, majd igazgatójaként alkotott maradandót a múzeumi tevékenység mindhárom területén. Vezetése alatt az intézmény az ország második természettudományi múzeumává vált, amelynek gyűjteményei, tudományos kutatási eredményei nemzetközi szinten is elismerést szereztek. Közművelődési, múzeumpedagógiai munkáját nem csak a vezetésével elkészült nagysikerű, népszerű állandó és időszaki kiállítások, hanem az iskolák hosszú sorát bevonó pedagógiai programok is fémjelzik. Nevéhez és munkájához fűződik a Mátra Múzeum teljes rekonstrukciós programjának elképzelése és megvalósítása, amely elnyerte az “Europa Nostra” fődíjat.

Éri István-díj

Az Éri István-díjat a Pulszky Társaság 2016-ban egyik alapítójának és kimagasló vezetőjének, Éri Istvánnak az emlékére, születésének 85. évfordulója alkalmából alapította. Az elismerés az egyesület azon tagjának adományozható, aki hosszabb távon kiváló és hatásában jelentős tevékenységet folytatott-folytat a társaság szakmai, érdekképviseleti és/vagy szervezési munkája terén, lényegesen hozzájárulva ezzel egyúttal a magyar múzeumügy fejlesztéséhez is. 2018-ban a társaság választmánya dr. Vásárhelyi Tamásnak ítélte oda az Éri István-díjat.

Dr. Vásárhelyi Tamás kezdettől fogva aktív részese volt a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület előkészítésének és megalakításának. Egyik kezdeményezője volt a Közművelődési Tagozat létrehozásának, majd később a Menedzsment Tagozat megalakításának, utóbbit vezette is. Aktív, kezdeményező, majd oktatói szerepet játszott a holland-magyar múzeumi együttműködés során tartott múzeumi menedzsment képzésekben. Több képzési forma kidolgozásában és akkreditálásában játszott összefogó-irányító szerepet. Többször választották be a társaság választmányába és több ízben volt tagja az elnökségnek, jelenleg társaság egyik alelnök. 2015 óta felelősséggel szervezi és működteti Az Év Kiállítása zsűrijét, magát a pályázatot és végzi az ezzel kapcsolatos szervezési-tartalmi feladatokat.