Beszámoló a Pulszky FIAT nyári szakmai tréningjéről

„Kapcsolódj KI – Kapcsolódj BE!” – Beszámoló a Pulszky FIAT nyári szakmai tréningjéről

Idén első alkalommal került megrendezésre a Pulszky FIAT szakmai tréningje, melynek Keszthely és a Balatoni Múzeum szolgált helyszínéül július 12-14 között. Talán a címadáskor még csak sejteni lehetett, de a program végére teljesedett ki a „Kapcsolódj KI – Kapcsolódj BE!” szlogen, hiszen Pápától Nyíregyházáig érkeztek a fiatal múzeumi szakemberek, összesen tizennégyen. A tréninget nem csak területi, de szakmai sokszínűség is jellemezte: muzeológusokból, múzeumpedagógusokból és restaurátorból állt össze a társaság.

A tréning első napjának célja nem is lehetett más, mint az ország különböző intézményeiből érkezett résztvevők megismerkedése és kapcsolatépítése egy kötetlen vacsora alatt.

Másnap, a kétnapos tréning első etapjában a Magyar Regisztrátor Csoport Egyesület mutatkozott be.

Elsőként Váradi Anna (Magyar Nemzeti Múzeum) mutatta be a regisztrátori szakma hazai fejlődését és annak meghatározó eseményeit, jogszabályi hátterét illetve a regisztrátor feladatait a múzeumon belül. Kitértek jövőbeni terveikre is, melynek egyik sarkalatos pontja a felsőoktatási szinten való kurír képzés beindítása. Honlapjukon folyamatosan frissítik a műtárgykölcsönzéssel kapcsolatos legújabb szakmai dokumentumokat:

https://hungarianregistrars.wordpress.com/

A második előadást Dr. Marosi János múzeumi jogász (Szépművészeti Múzeum) tartotta a Műtárgykölcsönzés a múzeumi letét jogi környezete és gyakorlata témában. A jogszabályi háttér mellett az előadás kiemelt figyelmet szentelt mind a kölcsönzési, mind a letéti szerződés tartalmának, illetve annak díjaira és költségeire is. Röviden bemutatásra kerültek a Kijelölési eljárásról és a Jogi immunitásról szóló törvények is.

A harmadik előadást Dr. Galambos Henriett és Borbély Katalin (Szépművészeti Múzeum) tolmácsolta Kereskedelmi biztosítás – állami garancia – megosztott felelősség – kockázatelemzés témakörében. Az előadás során ismételten a gyűjteményi mobilitás jogi háttere került fókuszba, különös tekintettel a jogszabályokban meghatározott pénzügyi biztosítékokat és a kiállítási garanciát illetően. Az előadás második nagy témaköre az értékbecslés és a kereskedelmi biztosítás, annak előkészítése, fogalmai és díjai, valamint a biztosításból való kizárási okok voltak.

Az ebédet követően Turcsányiné Kesik Gabriella múzeumpedagógus (Magyar Nemzeti Múzeum) segítségével a kiállítások tervezésének múzeumpedagógiai szempontjai és ezek érvényesítésének nehézségei kerültek előtérbe. Felvetődő kérdések voltak, hogy mikortól is lépjen be egy múzeumpedagógus a kiállítás tervezésébe? Kell-e egyáltalán múzeumpedagógus? Tulajdonképpen ki is a múzeumpedagógus? Az előzőek megvitatása után egy tervezés alatt lévő kiállítás múzeumpedagógiai programjaira kellett javaslatokat tenni, csoportmunkában dolgozva.

A napot ismételten közös vacsora zárta, ahol a hallottak megvitatása mellett a további ismerkedés, szórakozás sem szorult háttérbe.

Vasárnap a Mészáros Balázs (Magyar Nemzeti Múzeum) által vezetett MuseoMental tréning folyamán játékos formába öltöztetett szakmai önismereti beszélgetésre került sor. Főbb témák közé tartoztak a pályakezdők nehézségei, a családalapítás és a szakma összeegyeztetése valamint a hosszabb ideje múzeumban dolgozó tagok mindennapos küzdelmei és sikerei is.

A programot egy közös ebéd és a tréning értékelése zárta.

Az új ismeretségek, az egymás munkájába való bepillantás, a nehézségek meg- és felismerése révén és a szakmai programoknak köszönhetően senki sem tért haza üres kézzel. Csak remélni tudjuk, hogy a kezdeményezés tovább folytatódik, és hasonló sikerrel kerül majd megrendezésre a (közel)jövőben is.

Tóth Dóra (Petőfi Irodalmi Múzeum)

A program megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.