Előadók jelentkezését várjuk!

Előadók jelentkezését VÁRJUK a Pulszky Társaság Múzeumandragógiai Tagozata által szervezett

Érték és attraktivitás a kulturális örökségközvetítésben című szakmai konferenciára

Kecskemét – Lakitelek

2018. május 7-8.

Az igen széles és érdektagolt felnőtt társadalom s a múzeumok világának színes viszonyrendszerét ez évben május 7-8. között Kecskeméten, illetve a Duna-Tisza közén tekintik át konferenciájukon a múzeumandragógia gyakorlati és teoretikus művelői. 2018-ban a Kulturális Örökség Európai Éve hívószavai adnak mottót és muníciót a hazai és nemzetközi kitekintéssel dolgozó szakmai találkozóra készülődőknek: a múzeumi gyűjtemények és kiállítások kurátorainak, emellett pedig a közgyűjteményi minőségért felelős felnőttek, örökségközvetítők csoportjai, múzeum-gazdák, múzeumi támogatók és gyarapítók, új irányok fejlesztői jó és problematikus tapasztalataikat egyaránt bemutatják. A múzeumok, mint a reprezentáció színterei, az elvárt jubileumi kiállítások mellett olykor megszülető rendhagyó, „kísérleti” kiállítások, újszerű tematikák, új, a felnőtt társadalom megszólítását is célzó vizuális és technológiai módszerek, a kulturális turisztika állami felelőseinek   elvárásai azt sugallják, hogy a múzeumok által gondozott vagy a múzeumok által hitelesíttetni gondolt kulturális örökség közösségi haszna a mindenkori megfelelésben rejlik. A két napos konferencia szekció-munkái és műhely-beszélgetései ezt járják körül Kecskemét négy, egymástól eltérő gazdasági és szervezeti alapon nyugvó és sajátosságú múzeumában (Cifrapalota, Ráday Múzeum, Bozsó Gyűjtemény, Katona József Emlékház), valamint egy sajátos, épített és mesterséges kulturális örökségi helyszínen (Lakitelek-Felsőalpár, Kultúrművek). Az elméleti felvetések és gyakorlati bemutatók mellett mindkét napon végighúzódik a hazai múzeumok küldetésének újabb fontos mozzanata: a felnőtt egyéni és közösségi tanulás támogatása a tárgyi hitelesség és tapasztalat bevonása révén, valamint a tágabb, kulturális intézményi közegben való szerep és feladatkör korszerű meghatározása. A konferencia főelőadója Margeritha Sani lesz, míg bevezető kérdésfelvetéseket Kárpáti Andrea és Németh Balázs professzorok fogalmaznak meg.

A program-füzér arra is jó alkalmat teremt, hogy a különféle szak- és intézményi területek különböző életkorú művelői személyesen és közvetlenül alakítsanak ki ismeretséget egymással és a múzeumi valóságok sokféleségével.

A konferenciára jelentkezni 20 perces prezentációkkal lehet az alábbi szekciókba:

(1) Felnőtt tanulás, közösségi tanulás

(2) Együttműködés a muzeális és kulturális intézmények között,

(3) Lokális gyűjtemények – nemzeti örökség

(4) Tabu döntő témák, feszülő határok (Az erényövtől a szabadulószobáig).

(5) Alkotó kézművesség – szabadidő, hobbi, hivatás

(6) Digitális technika, múzeumi gyakorlat

(7) A szociális média felületei (WEB 2.0 és WEB 3.0) adta technikák kiaknázása a múzeumandragógiai munkában

(8) Az irodalmi örökség attraktív bemutatása

(9) Személyek és évfordulók – A múzeumok szerepe a nemzeti és helyi brand építésben

(10) Múzeumok, gyűjtők, adományozók

(11) Barát vagy versenytárs? (Múzeumok és a turizmus)

(12) A nemzetközi együttműködések haszna és kihívásai – angol nyelvű szekció

(13) A hagyományok éltetése a muzeális intézményekben

(14) A falakon kívüli múzeumi programok

(15) Megjelölt helyek – kortörténetek

Jelentkezni az előadás, prezentáció szinopszisának a muzandra2018@gmail.com címre, Kriston-Vízi Józsefnek történő megküldésével lehet 2018. április 3-ig. Kérjük, a szinopszisban egyértelműen tüntesse fel, hogy melyik szekcióban szeretne előadásával szerepelni!

A részvételi költség (amely magában foglalja a két ebédet, vacsorát, a kávészüneteket, illetve a konferencia csomagot) 10.000,-/fő. A Pulszky Társaság érvényes kártyával rendelkező tagjai számára a részvételi díjból 20 %kedvezményt biztosítunk, amely így csupán 8.000,-/fő. Az egynapos részvétel díja egységesen 5000.- Ft/fő.

A jelentkezés és a részvételi díj befizetésének feltételeiről, továbbá a szálláslehetőségekről a Pulszky Társaság honlapján tájékozódhat.