Éri István-díj 2016

A jelölés határideje: 2015. január 31.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület választmánya – egyik kezdeményezőjének, alapítójának és kiemelkedő vezetőjének, Éri Istvánnak az emlékére, születésének 85. évfordulója alkalmából – 2014. március 4-én Éri István-díjat alapított.

A díj a Pulszky Társaság azon tagjának adományozható, aki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységet folytatott-folytat a társaság szakmai, érdekképviseleti és/vagy szervezési munkája terén, lényegesen hozzájárulva ezzel egyúttal a magyar múzeumügy fejlesztéséhez is.

A díjazottat a Pulszky Társaság választmánya a Társaság adott és előző évben is tagdíjat fizető, aktív tagjai által beküldött javaslatok közül szavazással választja ki. A díjazott emlékplakettben és oklevélben részesül, amelynek átadására a Társaság közgyűlésén kerül sor, 2016 tavaszán.

Javaslatot a jelen felhívás mellékletét képező adatlap pontos kitöltésével és beküldésével lehet tenni, elektronikus formában az elnok@pulszky.hu e-mail címre, postán a Társaság székhelyére címezve: 1146 Budapest, Hermina út 57-59.

A javaslatok beérkezésének határideje 2016. január 31.

Budapest, 2015. október 30.

Dr. Deme Péter
elnök