Gyűjteménymenedzsment a közösségi múzeumban

Beszámoló a konferenciáról

 

A konferencia felhívása

A Pulszky Társaság

Gyűjteménymenedzsment a közösségi múzeumban

címmel szervez konferenciát 2018. október 19-én Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A konferencia célja, hogy áttekintse a stratégiai alapú gyűjteménymenedzsmentben rejlő lehetőségeket, továbbá megvizsgálja egy ilyen stratégiába hogyan integrálható a közösségi részvétel, a közösségek bevonására (is) építő múzeumi működés.

Az 1970-es évek óta Magyarországon – ahogy egész Európában – egyre kevésbé csak tudományos intézményekként tekintenek a múzeumokra. A múzeumok társadalmiasítása immár több évtizedes program egész Európában, amelynek keretében időről-időre más-más hangsúlyok kerülnek előtérbe. Magyarországon az elmúlt évtizedben a múzeumok oktatási szerepének fejlesztésében sikerült jelentős eredményeket elérni, újabban pedig már megfogalmazódnak, sőt egy-egy mintaprojekt erejéig a gyakorlatban is érvényesülnek a múzeumok társadalmi integrációt támogató vagy éppen egészségügyi (mentálhigiénés) funkciói, illetve a részvétel és együttműködés különböző formái is.

Mindezek a változások és kezdeményezések mellett továbbra is megkérdőjelezhetetlennek tartjuk, hogy a múzeum szíve, motorja – ha úgy tetszik a termékfejlesztő részlege – a gyűjtemény, amelyet tudományos szempontok szerint gyarapítunk és dolgozunk fel, hogy aztán ezek eredményeire építve tervezzük és valósítsuk meg rendezvényeinket, szolgáltatásainkat, mindazt, amit a gyűjtemények társadalmi hasznosításának nevezünk. Érdemes azonban elgondolkodni azon, hogy a múzeumok megváltozott (és folyamatosan változó) szerepfelfogása mentén nem kell-e újragondolnunk a gyűjtemény célját, szerepét, fejlesztésének kérdéseit és lehetséges útjait.

A múzeumi tevékenység súlypontjaitól függően egy stratégiai alapon működő múzeumban felmerülhet, hogy az oktatási programokhoz jelentős számú demonstrációs eszközre – akár eredeti tárgyra – van szükség, ami a duplumok, hands-on tárgyak tudatos gyűjtésére sarkalhat minket.

Egy olyan múzeum, amely valamilyen helyi vagy választott közösségi identitás megőrzését tekinti stratégiai feladatának megelégedhet-e a tárgyak gyűjtésével, vagy kiterjesztheti-e figyelmét a többnyire írásban vagy szóban őrzött személyes emlékezetre és egyéni történetekre, amelyek gyűjtése viszont a múzeumban megszokottól gyakran eltérő eszközöket és módszereket igényel?

És – ha másért nem, erőforrásaink korlátozottságát figyelembe véve – felvethető a kérdés, be lehet-e vonni a gyűjtemény fejlesztésébe a helyi közösségeket, lehetséges-e és meddig az ezzel kapcsolatos döntések társadalmiasítása, vagy éppen a tudományos feladatnak tekintett tárgyleírások, meghatározások laikus (közösségi) kézbe adása?

Lehetséges-e, hogy a közösségi részvételt és együttműködést a gyűjteménymenedzsment más területeire, például az állományvédelemre is kiterjesszük?

A konferencia fentieknek megfelelően két panelből épül fel. Egyrészt a gyűjteménymenedzsment kérdéseit stratégiai nézőpontból járjuk körbe. Országos múzeumok példáin megvizsgáljuk, milyen területekre érdemes/kell kiterjednie a gyűjteményi stratégiának? Mik a feltételei annak, hogy a gyűjtemény fejlesztése valóban az intézményi célokat szolgálja? A második részben pedig a közösségi részvételre építő gyűjteményfejlesztés elméleti alapjait és különböző típusú múzeumok jó gyakorlatai segítségével megvalósításának lehetőségeit mutatjuk be. A második rész két műhelymunkával egészül majd ki, melyeken gyakorlatokkal segítjük a közösségekkel való együttműködés módszertanának elsajátítását.

 

Gyűjteménymenedzsment a közösségi múzeumban

Időpont: 2018. október 19. péntek, 10:00 –15:50

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

 

10:00-10:10: Köszöntők

Prőhle Gergely, főigazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum

Kassai Hajnal, főosztályvezető, EMMI Kulturális Államtitkárság, Múzeumi Főosztály

Dr. Deme Péter, elnök, Pulszky Társaság

Plenáris előadások: Gyűjteményi stratégia 

Moderátor: Dr. Mészáros Balázs, projektmenedzser, Magyar Nemzeti Múzeum

10:10-10:40:  Dr. Kalla Zsuzsa, gyűjteményi igazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum: “Ez bejött!” – Organikus növekedés és önreprezentáció

10:40-11:10:   Németh Szandra, gyűjteményi osztályvezető, Szabadtéri Néprajzi Múzeum: Gyűjteménymenedzsment a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

11:10-11:40:   Dr. Arapovics Mária, szakmai vezető, Cselekvő közösségek, Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK: Múzeum és közösség stratégiai megközelítésben

11:40-12:10: Kérdések és vita

12:10-13:10: Ebédszünet

Szekció I. Közösségi múzeum workshop

13:00 – 14:30: Múzeumi közösségfejlesztés workshop: vezeti: Dr. Arapovics Mária, szakmai vezető, Cselekvő közösségek, Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK

A résztvevők száma max. 20 fő.

Szekció II. Fényképgyűjtemények feldolgozása közösségi részvétellel

moderátor: Dr. Fisli Éva, történész-szakmuzeulógus, Magyar Nemzeti Múzeum

13:10-13:30: Fazekasné Dr. Toma Katalin, BFL főosztályvezető-helyettes, intézményi titkár: TOPOTÉKA – az otthon őrzött emlékek internetes tárháza

13:30-13:50: Török Péter, történész muzeológus, Bihari Múzeum: TOPOTÉKA Berettyóújfalun

13:50-14:10: Ringer István, igazgató, PIM Kazinczy Múzeum: Fényképgyűjtemény gyarapítása a helyi közösség bevonásával

14:10-14:30: Kérdések és vita

Szekció III.: Gyűjtés és kiállítás közösségi részvétellel

Moderátor: Németh Szandra, gyűjteményi osztályvezető, Szabadtéri Néprajzi Múzeum

13:10-13:30: Dr. Medgyesi Konstantin, tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettes, Móra Ferenc Múzeum: Lehetőség vagy feladat? A naplók, a visszaemlékezések és az oral history a múzeumi gondolkodásban

13:30-13:50: Vidák Tünde, igazgató, Marcali Múzeum: Közösségi gyűjtés és kiállítások a Marcali Múzeum szervezésében

13:50-14:10: Rózsa Zoltán, igazgató, Nagy Gyula Területi Múzeum: Közösségi régészet – gyűjtés és feldolgozás

14:10-14:30: Kérdések és vita

14:30-14:50: Szünet

14:50-15:50: Záró beszélgetés a szekciókban végzett munkáról

 

A konferencia résztvevőinek maximális száma: 80 fő.

Jelentkezési határidő 2018. október 2.

Jelentkezni az alábbi elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Jelentkezési lap

A szakmai napon való részvétel díja 4000 Ft. Pulszky-tagoknak a részvételi díjból 20 % kedvezményt biztosítunk, vagyis számukra a részvétel költsége csupán 3200.- Ft.

A részvételi díjat kizárólag banki átutalással lehet fizetni a Pulszky Társaság K & H Bank 10200830-32323599-00000000 számú bankszámlájára történő utalással, a befizetés határideje 2018. október 12. (péntek). A befizetés elmulasztása esetén a részvételt nem tudjuk biztosítani.

További információ: Mészáros Balázs irodavezető, +36 30 251 77 10, info@pulszky.hu.

letölthető program (pdf)