Kik lesznek a szerzői jogi szakmai nap előadói?

Október 12-én a Múzeumok és szerzői jogok című, a HUNGART Egyesülettel közös szakmai napunkra a Goldberger Textilmúzeumba várjuk azokat a múzeumi szakembereket, intézményvezetőket, muzeológusokat, kommunikációs munkatársakat, akik napi munkájuk során találkoznak szerzői jogi kérdésekkel. Az előadásokat úgy állítottuk össze, hogy minél több a gyakorlatban felmerülő kérdésre válaszokat adjanak, s ennek megfelelően olyan szakembereket kértünk fel előadónak, akik járatosak a szerzői jogok érvényesítésének, kezelésének gyakorlati kérdéseiben és ismerik a közgyűjteményi területet sajátosságait is.

A Múzeumok és szerzői jogok című szakmai nap előadói

Dr. Legeza Dénes PhD, jogász (PPKE), kulturális antropológus (ME) Az egyetemi évei alatt előbb a Neumann János Digitális Könyvtárban jogosultkutatóként dolgozott, majd 2013-ig komolyzenei hangversenyeket szervezett. 2011 szeptemberétől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) szerzői jogi ügyintézőként, majd szakmai tanácsadóként dolgozott, 2017 szeptembere óta a Szerzői Jogi Főosztály főosztályvezető-helyettese. 2013 óta a Szerzői Jogi Szakértő Testület titkára, 2015 óta a testület tagja is. 2017 júniusában szerzett PhD fokozatot az SZTE jogi karán, kutatási témája a szerzői jog magyarországi fejlődésevolt. Eddig több tucat előadást tartott magyar és angol nyelven, valamint közel 20 publikációja jelent meg szakmai folyóiratokban, könyvekben.

Előadásának címe: A magyar alkotó szellem kincsei nyomában – a szerzői jog története

Dr. Hajagos Éva jogász, az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett. 1991 óta dolgozik a kulturális tárcánál különféle beosztásokban. 1991-2009-ig a Jogi Főosztályon alapvetően kodifikációs feladatokat látott el, jellemzően a közgyűjtemény és az örökségvédelem területén, részt vett a szerzői jogi jogszabályok előkészítésében is. 2009-2011. között a közös jogkezelő szervezetek felügyeletét ellátó Szerzői Jogi Irodáját vezette. 2001-2015-ig tagja volt a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek, annak elnökségében képviselte kulturális tárcát. Jelenleg az EMMI Kulturális Államtitkárságának Kulturális Igazgatási Főosztályán dolgozik közigazgatási szakmai főtanácsadóként.

Előadásának címe: Szerzői jog a munkahelyen

 

Dr. Győri Erzsébet ügyvéd 1976-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd jogi szakvizsgát tett. 1980-tól beosztott, majd vezető jogtanácsosként dolgozott a Művészeti Alapnál. 1990-től ügyvédként látta el a korábbi szakmai terület jogi képviseletét. 1992-től tagja  a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek, 2005-től tagja az Elnökségének, 2012-től a Testület elnöke. 1980 óta gyakorló jogász a szerzői jog területén. A Művészeti Alap megszűnését követően a jogutód szervezetek képviselete mellett részt vett a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága 1997 évi megalapításában, és ma is képviseli, mellette a vizuális alkotóművészek több egyesületének képviseletét is ellátja (MAOE, Képző- és Iparművészek Szövetsége, Magyar Restaurátorok Egyesülete).

Előadásának címe: A közös jogkezelésről, különös tekintettel a képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások másodfelhasználására

 

Benkő Orsolya 2006-ban szerzett diplomát a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdaságtudományi karán. 2006 szeptemberétől dolgozik a HUNGART Egyesületnél, mint egyesületi titkár, 2017. januárjától, mint titkárságvezető.  2015-ben elvégezte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú-, majd 2016-ban a középfokú szerzői jogi tanfolyamát. A HUNGART titkárságának főbb feladatai többek között a másodfelhasználások engedélyezése, a jogdíjak beszedése és felosztása, a jogdíjak kifizetése, kapcsolattartás a jogosultakkal, kapcsolattartás és elszámolás a külföldi társszervezetekkel.

Előadásának címe: A HUNGART működése a gyakorlatban, kapcsolatunk a múzeumokkal

 

Dr. Sámuel Balázs A Miskolci Egyetemen szerzett állam- és jogtudományi doktori diplomát, majd elvégezte ELTE Jogi Továbbképző Intézetének „bankszakjogász” posztgraduális képzését. 1999-től az Igazságügyi Minisztérium Gazdasági és Civilisztikai Kodifikációs Főosztályán dolgozott. 2000-2006 között a kulturális minisztérium jogi főosztályát vezette, majd a művészeti főosztály helyettes vezetője volt. 2000-2013 között a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány felügyelő bizottságának elnöke volt. 2008 óta a Szépművészeti Múzeum főigazgatói titkárságának vezetője.

Előadásának címe: A szerzői jogok érvényesülésének gyakorlata a Szépművészeti Múzeumban

 

Dr. Grad-Gyenge Anikó, PhD 2003-ban fejezte be tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi szakán, majd az ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2004-ben, ahol 2010-ben szerzett PhD fokozatot szerzői jogból. 2003 és 2010 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban szerzői jogi kodifikációval és jogharmonizációval foglalkozott, 2007 óta a területért felelős osztály vezetőjeként.
2010-től a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért tanácsadója. A Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja, a Creative Commons és az European Public Licence honosítását vezette. 2010 szeptemberétől 2017-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének oktatója, majd tanszékvezető egyetemi docens. Tanított az ELTE ÁJK-n, az ELTE BTK-n, a Bibó István Szakkollégiumban, a Pécsi Tudományegyetemen, és meghívott előadóként több más egyetem szerzői jogi tárgyú kurzusain. Jelenleg közel 150 magyar és idegen nyelvű publikációja olvasható elsősorban szerzői jogi, iparjogvédelmi és médiajogi témákban. 2017 őszétől a BME GTK Üzleti Jogi Tanszékének megbízott tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens.

Előadásának címe: Hogyan segíti a szerzői jogi szabályozás a Közgyűjteményi Digitalizációs Stratégia megvalósítását?

 

Bánki Zsolt István informatikus-könyvtáros, muzeológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. A Berzsenyi Dániel tanárképző Főiskolán könyvtárosi, magyar nyelv és irodalom szakos tanári (1988), az ELTE BTK-n informatikus-könyvtárosi (2002) végzettséget, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hittanári abszolutóriumot (2000) szerzett. Munkáját az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (1988-1991) kezdte, majd a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár (1991-1992), az MTA Történettudományi Intézetének Könyvtára (1993) után, az Országos Széchényi Könyvtárban (1993-2006) folytatta. 2006 óta a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa előbb Informatikai vezetőként (2006-2007), majd a Könyvtár és Médiatár (2007-2010), illetve a Könyvtár és Informatika Főosztály (2010-) főosztályvezetőjeként.
Szakterülete a múzeumi informatika rendszerei és szabványai, a digitalizálás elméleti kérdései, nemzeti és nemzetközi adatbázisok tervezése és építése. Hazai és nemzetközi projektekben, szakmai testületekben végez szakértő tevékenységet. Múzeumi informatikai szakági vezető szakfelügyelő.
Meghívott előadóként múzeumi informatikát oktat a Szegedi Tudományegyetem Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszékén, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, a Múzeumi Oktatási és Képzési Központban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán és a Petőfi Irodalmi Múzeum Múzeuminformatikai képzésén.

Előadásának címe: A közzététel irányai és lehetőségei a múzeumi digitalizációs stratégiában

 

Borbély Katalin felsőfokú tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán végezte angol-művészettörténet és pedagógia szakos hallgatóként. 2014 februárjában kezdett dolgozni a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Festészeti osztályán, egy évvel később pedig a jogi osztály munkatársa lett, ahol jelenleg regisztrátori munkakörben dolgozik. 2016-ban részt vett a Unicult2020 “The international Arts & Cultural Management and Policy Programme” továbbképzésén. A Magyar Regisztrár Egyesület egyik alapítója, rendszeres előadója az egyesület – illetve a hazai regisztrárok – által szervezett workshopoknak. Részt vett a bécsi MUSCON-on, valamint a NEMO “Money Matters: The Economic Value of Museums” c. konferenciáján. 2017-ben a Pulszky Társaságtól nyert ösztöndíjjal a holland múzeumügyet tanulmányozta.

A teljes program itt érhető el.  Várjuk szeretettel október 12-én.