Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

Megjelent a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (VEKOP-7.3.4-17 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,75 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2018. október 31-ig lehetséges.

felhívás