Meghívó közgyűlésre

Tisztelt Tagtárs!

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége és választmánya nevében tisztelettel meghívom 2018. évi közgyűlésünkre.

A közgyűlés időpontja: 2018. április 17. (kedd) 15.00 óra, helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum.

Határozatképtelenség esetén a második közgyűlést, amely az Alapszabály 27. §-a értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, 2018. április 21-én (szombat, munkanap) 10.15 órakor tartjuk. 

A közgyűlés helye: Deák Téri Evangélikus Gimnázium Díszterme (1052 Budapest, Sütő u. 1.)

A közgyűlés programja:

Regisztráció 9:30-tól.

Pröhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyházi világi felügyelőjének köszöntője

A közgyűlés hivatalos napirendje:

1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítő, szavazatszámláló megválasztása;

2. Szakmai és közhasznúsági beszámoló a 2017-es évről

3. Alapszabály-módosítás

4. Munkaterv és költségvetés 2018-ra.

11:30 – 12:00: A 2018. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása, laudáció

12.00 – 13:00: ebédszünet

12:00 – 13:00: tárlatvezetés a Luther öröksége című állandó kiállításban

13:00 – 14:00: A 2017-ben elismerésben részesültek előadásai

Kriston Vízi József (Pulszky Ferenc-díj): Egy gyűjtemény-gyarapító mozgalom történetének mozaikjai (Csanyiki históriák)

Hegedűs Krisztián (Pulszky Károly-díj): Kávéházi terasztól a sörházi éjszakáig

Szűcsné Zomborka Márta (Éri István-díj): Múzeumi nyelvújítás

14:00 – 14:15: szünet

14:15 – 16:00: Múzeumok a társadalmi integrációért

Előadások és eszmecsere a fogyatékkal élők számára kínált múzeumi programokról és lehetőségekről 

16:00 – 17:00: tárlatvezetés a Luther öröksége című állandó kiállításban

Kérjük tagkártyáját feltétlenül hozza magával!

Azok számára, kik még nem rendezték 2018. évi tagdíjukat, 9:30-12:30 között lehetőséget biztosítunk a tagdíjak befizetésére. A befizetés egyéb módjairól honlapunkon tájékozódhat. 

A közgyűlés írásos anyagait honlapunkon tesszük közzé.

A közgyűlésen megjelent tagok számára a társaság térítésmentesen ebédet biztosít, ezért kérjük, hogy részvételi szándékát és ebéd-, illetve különleges étrend iránti igényét az alábbi elektronikus felületen 2018. április 12-én éjfélig jelezni szíveskedjék!

Jelentkezési lap

A személyes találkozásra számítva tisztelettel:

Budapest, 2018. március 21.

Dr. Deme Péter s.k.

elnök