Örökség, történelem, társadalom

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület Örökség, történelem, társadalom címmel szervez konferenciát.

A konferencia előadásai egyebek között a következő problémákhoz kapcsolódhatnak:
– Az örökség mint fogalom története és történetisége. A történeti tudományok viszonya az örökséghez
– A társadalom viszonya a kulturális örökséghez, illetve azon belül a történelmi hagyományhoz; az örökség megalkotásának szintjei. Oktatás- és művelődéspolitika
– Közösségek által létrehozott / hagyományozott örökség
– Urbanizáció, épített örökség és történelmi táj
– Ipari örökség
– Az emlékezet helyei / emlékezethelyek. Műemlékek, emlékművek, emlékhelyek
– Szimbolikus térhasználat a múltban. Kultuszok és kultuszhelyek; nyilvános terek és birtoklásuk
– Muzeológizált örökség. Az örökség múzeumi értelmezései egykor és ma
– Negatív történelmi örökség és feldolgozása. Szembenézés a múlt problematikus fejezeteivel
– Az állam és a politika viszonya az örökséghez; emlékezetpolitika és örökség. Múzeumok és más közgyűjtemények

A Hajnal István Kör konferenciái sosem korlátozódtak a társadalomtörténészekre, hanem mindig nyitottak voltak más tudományok és más történeti aldiszciplínák képviselői felé. Az idei konferencia szervezői – éppen a kérdéskör transzdiszciplináris jellege és a történettudományra korántsem korlátozható mivolta miatt – ezúttal is szívesen látják a rokon tudományágaknak mindazokat a képviselőit, akik az itt megfogalmazott problémákat történeti és társadalmi összefüggéseikben kívánják megközelíteni.

A maximum egy oldal (2500 leütés) terjedelmű szinopszisokat 2018. május 20-ig várják a hajnaltitkar@gmail.com címre. A beérkezett anyagok alapján a Hajnal István Kör választmánya által felkért szervezők június közepéig állítják össze a konferencia programját, s erről június 20-ig értesítést küldenek a jelentkezőknek. Bővebben

forrás: www.hajnalkor.hu