Az év kiállítása 2015

Előzetes regisztráció 2015. január 10-ig.

A Pulszky Társaság az évente adományozott Az év kiállítása díjjal a muzeális intézmények kiállításainak a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét, kreativitását, jutalmazza, ami egy múzeum állandó vagy időszaki kiállításán keresztül látható/valósul meg. Célunk, hogy a díjjal, amit évente adományozunk egy múzeumnak, elismerjük és kitüntessük a legeredetibb, magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítást, egyben jó példákat mutassunk fel a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, és javítsuk a magyarországi múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat, együttműködést. Az egyetlen díjon túl három kiállítás kaphat dicsérő oklevelet, például az alábbi szempontok alapján:

– új tudományos eredményekre hívja fel a figyelmet,
– a legjobb, leghatásosabb kiállításra csalogató reklám/social media alkalmazás,
– a megcélzott közönség számára való érthetőség,
– legötletesebb múzeumpedagógiai program vagy legjobb gyerek/családbarát múzeum,
– legjobb, legérthetőbb, leginkább közönségbarát feliratok,
– új módon közelít „jól ismert” témákhoz,
– sztereotípiákat bont le,
– jelen korunk problémáira, kérdéseire vonatkozó releváns témát dolgoz fel vagy ilyenre reflektál,
– szokatlan vizuális eszközök segítik a kommunikáció hatékonyságát,
– költséghatékonyság (különös tekintettel a kismúzeum – nagy múzeum kettősségre),
– a helyi közösség megszólítása,
– a kiállítás visszhangjának, a látogatói véleményeknek megismerésére, nyomon követésére tett lépések.

A Pulszky Társaság, mint a múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen.

Ki pályázhat?

Minden magyarországi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Az elbírálás alapja az intézmény tárgyévben megnyitott állandó vagy időszaki kiállítása.
Minden muzeális intézmény egy pályázatot nyújthat be. Ha több tagintézménye van, több pályázatot is beadhat, de tagintézményenként csak egyet.

A díjjal járó jutalom

A díjjal emléktábla, díszoklevél jár, amit a Múzeumok majálisa rendezvényen, ünnepi keretek között adnak át, és ehhez társul médianyilvánosság is. A Társaság jelenleg keresi a forrást a díjjal járó pénzjutalomhoz (pénzügyi támogatót keres). A pályázat hozadéka, hogy a pályázó megkapja két szakértő bíráló anonim véleményét a kiállítási projektről.

Milyen típusú projekttel pályázzunk?

A társaság elsősorban olyan kiállításokat díjaz – akár saját-, akár vendégkiállítás –, amelyekben tükröződik az intézmény küldetése, szakmai stratégiája, az évi, vagy hosszabb ideje folyó gyűjtő és kutató munkája,ugyanakkor a közönség igényeinek is megfelel, és nem önmagában áll, hanem kiegészítik vagy csatlakoznak hozzá mennél változatosabb események és kommunikációs eszközök (katalógustól, múzeumpedagógiai feladatlaptól a facebook oldalig, blogig bármi).

A kiállításokat, illetve projekteket az alábbi kritériumok alapján értékeljük:

– töprengésre, a látottak továbbgondolására késztetés,
– az egész projekt újszerűsége, korszerűsége, relevanciája, példaszerű volta,
– a kiállítási kommunikáció színvonala, a megcélzott közönség számára való fizikai és intellektuális elérhetőség, érthetőség, relevancia,
– látogatói csoportok szerinti rétegzettség (szakmai tartalmában, jelentésében, bemutatási eszközeiben, kiegészítő programjaiban stb.)
– új, aktuális, vagy közérdeklődésre számot tartó tudományos eredmények bemutatása,
– ha vannak új infokommunikációs megoldások, azok kreatív – kiállításszerű – használata,
– a kapcsolt programok vagy kommunikációs eszközök (pl. közoktatási, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, tudományos, művészeti, családi, közösségi programok, nyomtatott és elektronikus kiadványok, social media),
– új látogatói réteg(ek) bevonása,
– a közönség visszajelzéseinek figyelése, fogadása.
Természetesen nem feltétel minden említett szempontnak való egyidejű megfelelés.

Pályázati dokumentáció:

– a kitöltött pályázati adatlap, és benne a kiállítás és a kapcsolódó rendezvények illetve kommunikáció leíró, értelmező bemutatása a múzeum egészének törekvései, munkája szempontjából,
– a kiállítás forgatókönyve,
– a bírálathoz és az eredményhirdetés után a múzeumnak a sajtóban való bemutatásához a kiállításról készített fotó-dokumentáció (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben), a kiállításhoz kapcsolódó rendezvények, oktatási programok leírása fotómelléklettel (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),
– a kiállításról megjelent nyomtatott sajtó beszkennelt, digitalizált változatban, elektronikus sajtó pedig elmentve (itt kritikák, értékelések, látogatói reflexiók adandók be, és nem saját ismertetések, legfeljebb 15 db),
– mintegy 1500 karakter terjedelmű sajtóanyag (doc formátumban).

Pályázás

A pályázatok beadásának határideje 2016. február 15. Előzetes regisztráció 2015. január 10-ig, a regisztrációs lap kitöltésével és beküldésével az alábbi e-mail címre: azevkiallitasa2015@gmail.com. (Korábban bezáró időszaki kiállítással pályázni szándékozó múzeum feltétlenül regisztráljon még nyitva tartás idején, hogy a bírálóknak lehetősége legyen a kiállítást megtekinteni.) A regisztrációt követően a pályázók értesítést és tájékoztatást kapnak az adatlap kitöltésének és a pályázat elektronikus feltöltésének részleteiről.