Pulszky-díjak 2016

A jelölés határideje: 2016. január 31.

Felhívás Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díjra történő jelölésre

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2016-ban is a kiemelkedő szakmai életutak elismeréseképpen  Pulszky Ferenc-díjat, valamint a jelentős eredményt felmutató, 40 évnél fiatalabb szakemberek számára Pulszky Károly-díjat adományoz.

A díjak olyan muzeológusnak, restaurátornak, közművelődési vagy más szakágban tevékenykedő szakembernek adhatók, aki irányító, elméleti, tudományos vagy gyakorlati munkájával jelentős mértékben hozzájárult a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez, megújításához, továbbfejlesztéséhez.

A Pulszky Társaság választmánya múzeumi szakemberek és/vagy közösségek beküldött javaslatai közül szavazással határoz a díjak odaítéléséről. A díjazottak emlékplakettben és oklevélben részesülnek, ezek átadására a 2016. évi közgyűlésen kerül sor.

A javaslatokat a mellékelt adatlap (Pulszky Ferenc-díj, Pulszky Károly-díj) pontos kitöltésével várjuk elektronikus formában megküldve a pulszkydij@gmail.com e-mail címre 2016. január 31-ig.

Budapest, 2015. október 30.

Dr. Deme Péter elnök
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület