Közgyűlési Meghívó

---

Tisztelt Tagtárs!

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége és választmánya nevében tisztelettel meghívom 2017. évi közgyűlésünkre.

A közgyűlés időpontja: 2017. április 21. (péntek) 9.30 óra, határozatképtelenség esetén 2017. április 21. (péntek) 10.00 óra. A második közgyűlés az Alapszabály 27. §-a értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Regisztráció 9.00 órától.

A közgyűlés helye: Corvin Hotel (Budapest IX. Angyal utca 31.)

A közgyűlés tervezett napirendje:

• 2016. évi szakmai és közhasznúsági beszámoló

• A Pulszky Társaság ügyrendje

• 2017. évi munkaterv és költségvetés

11:00: Németh Szandra: Hogyan tovább magyar múzeumi szakma? Tények, lehetőségek és elvárások

11:30 – 12:30 Kerekasztal-beszélgetés

A magyar múzeumok elmúlt 3-4 éves működése során számos pontban megváltozott a politikai környezet. Mondhatni a kultúrharc kereszttüzébe került több közgyűjtemény is. A múzeumok alulfinanszírozása sajnos nyilvánvaló, holott több olyan intézmény van, amelyek még nem mérték fel saját erőforrásaik adaptálásának – és így bevételi forrásaik gyarapításának lehetőségeit. Az intézmények 21. századi társadalmi szerepvállalása, a tudományos kutatások adaptálási formáinak kidolgozása, a közönség, látogatóbarát tárlatok tervezése, kivitelezése mára már elvárás a múzeumaink számára. Különböző pályázatok útján számos egyéb tevékenység finanszírozható, amely következtében azt hihetjük, a tudományos kutatás, a műtárgygyarapítás, restaurálás, vagy a gyűjteményeink feldolgozása csorbát szenved. Hol vannak az intézményeink határai? Hogyan reagálhatunk a stagnáló állami szubvencióra, a szorított fenntartói HR politikára és a felülvizsgálatra váró – olykor az megvalósíthatóság határait súroló - -múzeumi jogszabályokra, a fennmaradás, az innováció érdekében? Ebben pedig milyen szerepet játszhat a Pulszky Társaság és a hazai szakmai szervezetek?

Beszélgetőpartnerek: E. Csorba Csilla, Varga Benedek, dr. Cseri Miklós, Pusztai Tamás, Bihari-Horváth László

Moderátor: Aranyos Sándor

12:30-13:30: ebédszünet

13:40: A 2017. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díjak átadása.

Az egyesület választmányának döntése értelmében

a Pulszky Ferenc-díjat dr. Kriston Vízi József,

a Pulszky Károly-díjat Hegedüs Krisztián,

az Éri István-díjat Szűcsné Zomborka Márta veheti át.

14:10 – 16:00: A 2016-ban elismerésben részesültek előadásai.

Levezető elnök: Szabó Attila

14:10 – 14:30: Viga Gyula (Pulszky Ferenc-díj): A személyiség szerepe egy néprajzi kollekció alakításában (Lajos Árpád a miskolci múzeumban)

14:30 – 14:50: Bárd Edit (Pulszky Károly-díj): „Itt látható egy Trapiti!”

14:50 – 15:10: Sári Zsolt (Pulszky Károly-díj): Szolidáris múzeum. Az 50 éves Skanzen, mint társadalmi múzeum

15:10 – 15:30: Matskási István (Éri István-díj): Eredeti – másolat - modell

15:30: Hozzászólások, vita

vége kb. 16 órakor

Kérjük tagkártyáját feltétlenül hozza magával!

Azok számára, kik még nem rendezték 2017. évi tagdíjukat, 9:00-13:00 között lehetőséget biztosítunk a tagdíjak befizetésére. A befizetés egyéb módjairól honlapunkon tájékozódhat.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó dokumentumokat (beszámoló, munkaterv, költségvetés) honlapunkon tudja megtekinteni.

A közgyűlésen megjelentek számára a társaság térítésmentesen ebédet biztosít, ezért kérjük, hogy részvételi szándékát és különleges étrend iránti igényét az alábbi elektronikus felületen 2017. április 14-én éjfélig jelezni szíveskedjék!

Jelentkezési lap

A személyes találkozásra számítva tisztelettel:

Dr. Deme Péter s.k.

elnök 

Személyi jövedelemadó

Társaságunk működését és lehetőségeit alapvetően befolyásolják a tagok hozzájárulásai és támogatásai. Kérjük, ne feledje, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával is segítheti egyesületünk céljainak megvalósítását.

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület adószáma: 18046777-1-42

Szakmai hírek

Konferencia Sopronban

Április 25-26-án Sopronban rendezi következő konferenciáját a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. Az előadások a gyűjtőterület és gyűjtőkör kérdéseit, az országos és helyi/területi gyűjtés viszonyát és a gyűjteménygyarapítás és kezelés aktuális problémáit tárgyalják. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, az ingyenes részvételt az első 65 fő számára tudják biztosítani. Bővebben

---