Közgyűlési Meghívó

---

Tisztelt Tagtárs!

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége és választmánya nevében tisztelettel meghívom 2018. évi közgyűlésünkre.

A közgyűlés időpontja: 2018. április 21. (szombat, munkanap) 10.00 óra, határozatképtelenség esetén 2018. április 21. (szombat) 10.15 óra. A második közgyűlés az Alapszabály 27. §-a értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Regisztráció 9.30 órától.

A közgyűlés helye: Deák Téri Evangélikus Gimnázium Díszterme (Budapest, Sütő u. 1.)

A közgyűlés hivatalos napirendje:

• Megnyitó, köszöntések

• Jegyzőkönyvvezető, hitelesítő, szavazatszámláló megválasztása

• Szakmai és közhasznúsági beszámoló a 2017-es évről

• Alapszabály-módosítás

• Munkaterv és költségvetés 2018-ra

11:30: A 2018. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása, laudáció

12.00 – 13:00: ebédszünet

13:00: A 2017-ben elismerésben részesültek előadásai

• Kriston Vízi József (Pulszky Ferenc-díj): Egy gyűjtemény-gyarapító mozgalom történetének mozaikjai (Csanyiki históriák)

• Hegedűs Krisztián (Pulszky Károly-díj): Kávéházi terasztól a sörházi éjszakáig

• Szűcsné Zomborka Márta (Éri István-díj): Múzeumi nyelvújítás

14:00-14:15: szünet

14:15: Múzeumok a társadalmi integrációért

Fogyatékkal élők számára kínált múzeumi programokról és lehetőségekről, előadások és eszmecsere

vége kb. 16 órakor

Kérjük tagkártyáját feltétlenül hozza magával!

Azok számára, kik még nem rendezték 2018. évi tagdíjukat, 9:30-12:30 között lehetőséget biztosítunk a tagdíjak befizetésére. A befizetés egyéb módjairól honlapunkon tájékozódhat. 

A közgyűlés írásos anyagait (a 2017-es szakmai és pénzügyi beszámolót, a 2018. évi munkatervet és költségvetést, valamint az alapszabály választmány által elfogadott tervezetét) a március 27-i választmányi ülést követően honlapunkon tesszük közzé.

A közgyűlésen megjelent tagok számára a társaság térítésmentesen ebédet biztosít, ezért kérjük, hogy részvételi szándékát és ebéd-, illetve különleges étrend iránti igényét az alábbi elektronikus felületen 2018. április 12-én éjfélig jelezni szíveskedjék!

Jelentkezési lap

A személyes találkozásra számítva tisztelettel:

Budapest, 2018. március 21.

Dr. Deme Péter s.k.

elnök

---

Személyi jövedelemadó

Társaságunk működését és lehetőségeit alapvetően befolyásolják a tagok hozzájárulásai és támogatásai. Kérjük, ne feledje, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával is segítheti egyesületünk céljainak megvalósítását.

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület adószáma: 18046777-1-42

---