Közgyűlési Meghívó

Tisztelt Tagtárs!

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége és választmánya nevében tisztelettel meghívom 2019. évi tisztújító közgyűlésünkre.

A közgyűlés időpontja: 2019. április 23. (kedd) 10.00 óra. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés kezdete: 2019. április 26. (péntek) 10.00 óra. Ez az Alapszabály 27. §-a értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Regisztráció 9.00 órától.

A közgyűlés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum díszterme (Budapest V. kerület, Károlyi utca 16.)

A közgyűlés hivatalos napirendje:

• Megnyitó, köszöntések

• Szakmai és közhasznúsági beszámoló a 2018-as évről

• Munkaterv és költségvetés 2019-re

• A vezető testületek felmentése

• A választmány, az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság megválasztása

• A 2019. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása, laudáció

 A 2018-ban elismerésben részesültek előadásai

• Fűköh Levente (Pulszky Ferenc-díj): Turizmus és múzeum a 19. századi Gyöngyösön

• Szabó Attila (Pulszky Károly-díj): Színház és/vagy múzeum - a performatív emlékezet színterei egy türelmetlen korban

• Vas Zoltán (Pulszky Károly-díj) - Vásárhelyi Tamás (Éri István-díj): Variációk egy témára

A közgyűlés tervezett vége kb. 16 órakor

Kérjük tagkártyáját feltétlenül hozza magával!

Azok számára, kik még nem rendezték 2019. évi tagdíjukat, 9:00-12:00 között lehetőséget biztosítunk a tagdíjak befizetésére. A befizetés egyéb módjairól honlapunkon tájékozódhat.

A közgyűlés írásos anyagait (a 2018-as szakmai és pénzügyi beszámolót, a 2019. évi munkatervet és költségvetést, valamint a választmány által elfogadott jelölő listát) külön emailben küldjük. A dokumentumok a választmány ülését (március 26.) követően felkerülnek honlapunk www.pulszky.hu/irattar/2019-evi-dokumentumok oldalára is.

A közgyűlésen megjelent tagok számára a társaság térítésmentesen ebédet biztosít, ezért kérjük, hogy részvételi szándékát és ebéd-, illetve különleges étrend iránti igényét az alábbi elektronikus felületen 2019. április 17-én éjfélig jelezni szíveskedjék!

Jelentkezési lap

A személyes találkozásra számítva tisztelettel:

 

Dr. Deme Péter s.k.

elnök

Budapest, 2019. március 22.

---