Műtárgyvédelmi Tagozat

A műtárgyvédelmi tagozat szem előtt tartja a múzeumokban és magánemberként dolgozó restaurátorok összefogását, munkájuk széles körben történő meg- és elismertetését. A tagozati tagok számára a munkakörnyezeti, jogi lehetőségeik jobbítását, tudásuk bővítését iskola rendszeren kívüli képzésekkel, összejövetelekkel, konferenciákkal, tapasztalatcserével, segítjük. Kiállításokat látogatunk együtt, pályázatírásban segítünk, előadásokat tartunk és támogatjuk a kollégák nemzetközi konferenciákon való szereplését. Ezt a célt szolgálja a minden év őszén megrendezésre kerülő összejövetel is, amelyre a MNM nemzetközi konferenciáján kerül sor. Ekkor kerül átadásra a műtárgyvédelmi Tagozat által alapított Balázsy Ágnes-díj, amelyet a beérkező javaslatok alapján egy olyan restaurátor kaphat meg, aki évek óta kiemelkedő restaurátori tevékenysége mellett a fiatalok képzésében is részt vesz. Itt nem elsősorban az iskolai oktatás keretein belül történő ismeretátadást értjük, hanem a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetében tevékenykedő fiatal restaurátorok okítását, iránymutatását.
Szeretnénk elérni, hogy a múzeumi restaurátorok hasonló elismerésben és feltételekkel dolgozhassanak, mint a műemléken dolgozó kollégák. Szoros kapcsolatban vagyunk a Restaurátor Egyesülettel és a MKE-vel valamint a MNM-mal.

Konzerválás/restaurálás különböző tudományágakat, tevékenységeket és intézkedéseket felölelő összefüggő és rendszerezett tevékenység, amely magába foglalja a diagnosztikai vizsgálatot, a preventív konzerválást, az állagjavító konzerválást, az esztétikai helyreállítást, a restaurálás lényegéhez tartozó tervezéseket, eljárásokat és intézkedéseket csakúgy, mint a folyamat egyes szakaszainak dokumentálását. A tevékenység tervezéséért felelős restaurátornak biztosítania kell a megvalósításban érdekelt felek közötti interdiszciplináris folyamatokat és az ő feladata meghatározni, hogy a kulturális vagyon anyagát érintő vizsgálatok és kezelések milyen képzettséggel és gyakorlattal bíró szakember közreműködésével valósíthatók meg. Az érintett szakágak és személyek kötelezettségeit szakképzettségük szerint kell meghatározni és elosztani.

A szakmai megfontolások miatt a munkakörök pontosítását szükségesnek tartjuk, világossá téve így a közgyűjteményi restaurátor munkakörök (restaurátor gyakornok MA, restaurátor MA, főrestaurátor MA), műtárgyvédelmi munkakörök (műtárgyvédelmi asszisztens OKJ, segédrestaurátor OKJ, múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő OKJ, múzeumi preparátor OKJ) és a tudományos és műszaki képzettséget igénylő munkakörök (biológus MA – illetve múzeumi laboráns, asszisztens BA, fizikus MA – illetve fotótechnikai és röntgentechnikus BA, vegyész MA – illetve vegyésztechnikus, laboráns BA, geológus MA stb.) meghatározását.

Jelenleg ez utóbbi szakterületek képviselőit a restaurátorokhoz sorolják, ez semmi szín alatt nem követhető út a jövőre nézve, mert ezek önálló, a műtárgyvédelem esetében alkalmazott szaktudományok, melyek egymást nem helyettesítve, hanem kiegészítve járulnak hozzá a műtárgyvédelem sikeréhez.

Közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában észrevételeinket kimondottan a műtárgyvédelem – restaurálás/konzerválás témakörben tesszük meg.

A tagozat vezetőjének neve: Papp Kinga Enikő
elérhetőségei: +36 30 914 8932; email: papp.kingaeniko@gmail.com