Művészettörténeti Tagozat

A tagozat immár egy évtizede működik, célja a magyarországi és határon túli múzeumi művészettörténészek érdekképviselete, szakmai tájékoztatása, a kapcsolattartás a tagokkal és az intézményekkel. Rendszeres szakmai összejövetelek, találkozók, workshopok révén a muzeális intézmények művészettörténész munkatársai számára az információ átadás és csere megkönnyítése, az aktuális problémák megvitatásának lehetőségével. Elkészült az ország muzeális intézményeiben dolgozó művészettörténészek adatbázisa, amelynek folyamatos az aktualizálása. Működése során a tagozat évente legalább egy alkalommal szakmai találkozót szervez, és más szervezetekkel is kapcsolatban áll (Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége). Legfontosabb feladatának a tagozat az érdekérvényesítést tartja, a Pulszky Társaság keretein belül.

A tagozat vezetősége:
elnök: Dr. Basics Beatrix
elérhetősége: +36 30 831 4468; basicsbea@gmail.com
titkár: Dr. Kostyál László
elérhetősége: +36 30 223 3863; kostyal@zmmi.hu