A Pulszky Társaság 1995-ös éve

Ennek az évnek vitathatatlanul a legkiemelkedőbb eseménye a Magyar Múzeumok című folyóirat megjelenése. Évek óta folytak egyeztetések az utoljára 1989-ben megjelent, majd megszűnt Múzeumi Közlemények újraindításáról a Pulszky Társaság, a Magyar Múzeumok Szövetsége és a minisztérium szakmai osztálya-főosztálya között. 1993-ban már szinte csak karnyújtásnyira volt a lehetőség, de ekkor nem sikerült. 

A tervezésnek kezdettől fogva Éri István volt a lelke, ő tette a legtöbbet azért, hogy ismét legyen a magyar muzeológiának szakmai folyóirata. Koncepciót fogalmazott, tárgyalt, javasolt, újabb koncepciót készített. Mondhatni, nem hagyta „elaludni” az ügyet. Végül a főszerkesztői feladatot is vállalta. 

Az egyeztetések részben a finanszírozásról szóltak, de legalább annyira arról is, hogy a tervezett kiadvány csak a szakmának szóljon, vagy a nagyközönség számára is vonzó, érdekes, olvasmányos folyóirat induljon. 

Az 1995 októberében megjelent és október 13-án Gödöllőn, a Királyi Kastélyban bemutatott első számban a kiadásért felelős két szervezet által jegyzett Beköszöntőben többek között ez olvasható:

A Magyar Múzeumok első három számának címlapja

„Életünket végigkísérik a kezdések és a nagy újrakezdések. Ez utóbbi eredményét tartja kezében az Olvasó, jóllehet a Magyar Múzeumok folyóirat a hagyományok folytatásának vállalása mellett, már címében és külalakjában is jelzi a megújulást. Utoljára 1989-ben jelent meg a szakterület 1963-ban indított előző folyóirata, a Múzeumi Közlemények 1987/1988-ik évi kötete a Művelődési Minisztérium Múzeumi Osztálya gondozásában…Célunk az, hogy minden múzeumba, gyűjteménybe, kiállítóhelyre és mindenkihez, aki a múzeumi területen tevékenykedik vagy aziránt érdeklődik, eljusson a folyóirat. Itt hívunk fel mindenkit lapunk támogatására…”
Hogy a 2008-ig nyomtatásban megjelent folyóiratnak mennyire sikerült ezt a célt elérni, azt mindenki megítélheti maga is, hiszen elektronikus formában hozzáférhető az Arcanum Digitális Tudománytárban (adtplus.arcanum.hu). Tanulmányozása mindenkinek ajánlható, aki meg akarja ismerni a múzeumi szakterület tevékenységét ezekben az években. 2009 óta pedig a többször megújított elektronikus folyóirat, a magyarmuzeumok.hu lépett a nyomtatott kiadvány helyébe. 

Érdemes még arra is felhívni a figyelmet, hogy az 1995. évi 2. számban a művelődési miniszter, a kultúráért felelős helyettes államtitkár, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága főtitkára és az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnöke köszöntő-köszönő levele olvasható.

Ugyancsak fontosak voltak azok a rendezvények, amelyeken a résztvevők nemzetközi tapasztalatokat hallgathattak meg (február 6.), véleményt cserélhettek a múzeumi nyilvántartás szabályairól (február 23.), illetve a múzeumi etika szabályairól (március 21.). Ezeket a programokat a Társaság részben az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságával közösen szervezte. A legnagyobb érdeklődés kétségkívül az április 24-én „Szárnyalások, toporgások?! Tények, tanulságok, teendők a múzeumok közönségszolgálati munkájában” címmel rendezett konferencia iránt mutatkozott. Az október 26-án Gödöllőn rendezett közgyűlés meghallgatta és megvitatta a vezető testületek beszámolóját és értékelte az év folyamán  végzett munkát.

A magyar-holland együttműködési szándéknyilatkozat aláírása, 1995. december 15.

Jelentős fejleménye volt a magyar-holland múzeumi együttműködésnek, hogy 1995 októberében a holland szervezők Magyarországon tárgyaltak a Pulszky Társaságban alakulóban lévő szervező csoporttal, majd decemberben sor került a magyar képzők képzésére. December 15-én a Pulszky Társaság-MME elnöke (Szentléleky Tihamér) és a Holland Múzeumi Szövetség igazgatója (Manus Brinkman) aláírta a két szervezet 1995-1997-re szóló együttműködési nyilatkozatát, amelynek célja a múzeumi menedzsment tapasztalatok kölcsönös átadása, valamint a magyar intézmények segítése abban, hogy „megtalálják helyüket az új társadalmi-gazdasági környezetben”.  

A Magyar Közlöny 1995. évi 38. számából még az is kiderül, hogy az Országgyűlés százezer forint támogatást nyújtott a Társaságnak.

Az 1995-ös év kronológiája ide kattintva olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források:

Múzeumi Hírlevél XVI. évfolyam (1995) február, március, április, május, június, november, december.

Magyar Múzeumok 1995./1. és 2. szám.

A Pulszky Társaság iratai a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában. 

Magyar Közlöny 1995/38. szám 1822. oldal.

Magyar Nemzet 1995. október 25. 13. oldal (Magyar Múzeum /sic!/. Új szakmai folyóirat indult).

Hajdú-Bihari Napló. 1995. december 21. 13. oldal (Dankó Imre: A Magyar Múzeumok célja).

‹‹ 1994 1996 ››