A Pulszky Társaság 1996-os éve

Az 1996-os esztendő a múzeumok egy része számára kiegészítő forrást jelentett programjaik – elsősorban kiállításaik – megvalósítása terén, a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából. Ekkor nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeum új állandó történeti kiállítása, de emellett számos kisebb és nagyobb intézmény szervezett az évfordulóhoz kapcsolódóan tárlatot és/vagy közösségi rendezvényt. Az évforduló programjairól, főleg a kiállításokról a Magyar Múzeumok számos cikke adott hírt, értékeléséről a Múzeumi Hírlevél 1997. évi áprilisi számában (91-93. oldal) olvashat az érdeklődő.

Ebben az esztendőben született meg a Múzeumok Majálisa, kapcsolódva a Múzeumi Világnaphoz. A rendezvény, amely kezdettől fogva a Nemzeti Múzeum „vállalkozása”, ekkor még csak egynapos volt, azóta azonban a hétvége mindkét napján látogatható. Sok egyéb mellett érdekessége, hogy egyetlen esztendő kivételével (2004: Magyarország az Európai Unió tagjává válik) mindig a május 18-ához közel eső hétvégén és mindig a Múzeumkertben, illetve a Nemzeti Múzeumban tartják. Az első Majális kapcsán a Magyar Múzeumok 1996. évi 2. számának 50. és 3. számának 60-61. oldalán közöltek hosszabb írásokat (Kócziánné Szentpéteri Erzsébet: Nemzetközi Múzeumi Világnap 1996. május 18. és Heleszta Sándor: Az 1996. évi Múzeumi Világnapra. Majális a Múzeumkertben).

Az év folyamán a magyar-holland együttműködés keretében két műhelymunka zajlott le, az egyik márciusban Keszthelyen, a másik októberben Sopronban. Mindkettőről hosszabb beszámoló jelent meg a Múzeumi Hírlevél májusi, illetve 1997. évi januári számában. Sor került egy egyhetes szakmai látogatásra is július elején, amelynek keretében tizenöt magyar szakember a Holland Múzeumi Szövetség szervezésében Hága, Amszterdam, Rotterdam, Leiden és Arnhem múzeumainak kiállításait, szakmai tevékenységét, közönségprogramjait és a folyamatban lévő szervezeti megújulást és a holland kollégák tapasztalatait, véleményét tanulmányozhatta. A tapasztalatcsere résztvevőinek jelentéseiből összeállított beszámoló a Magyar Múzeumok 1996. évi 3. számában olvasható (56-58. oldal, Holland tanulmányút – hasznosítható tapasztalatokkal). Ugyancsak részletes és alapos cikket írt a látogatásról Petravich András a Műemlékvédelem 1996. évi 4. számában (289-293. oldal, Múzeumi tapasztalatok Hollandiában – műemlékes szemmel).

Februárban a Pulszky Társaság a Budapesti Történeti Múzeum kezdeményezésére és társzervezésében „Kiállítás a muzeológus szemével” címmel rendezett vitaülést. Itt a jelenlévők kurátori vezetéssel megtekintették az előző évben megnyílt „Budapest az újkorban” című kiállítást, majd megvitatták a bemutatás módszertani megoldásait, újdonságait. Akkoriban még egyáltalán nem volt általános, hogy a látogató aktivizálhatta magát a tárlaton, s ekörül komoly nézetkülönbségek mutatkoztak. A tárlatról egyébként részletes ismertetést írt a Magyar Múzeumok 1996. évi 1. számban Buzinkay Géza és Vígh Annamária, a két kurátor (29-31. oldal), emellett a folyóirat közölte Hajdú Éva kiállítás-kritikáját is (32-33. oldal). Ezt még némi polémia is követte az az évi 3. számban (1-2. oldal).   

Szeptemberben a közművelődési tagozat rendezett beszámoló és tisztújító rendezvényt a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, amelyen e feladatok mellett hosszabban foglalkoztak a múzeumbarát körök tevékenységével, szerepével, a velük való együttműködés kérdéseivel. A Múzeumi Hírlevél erről is közölt beszámolót a novemberi és a decemberi számban. 

Fontos eseménye volt ennek az évnek a november végén megtartott közgyűlés, amely a megváltozott jogszabályi környezet és az eltelt évek tapasztalatai alapján módosította az alapszabályt és – az előzetesen beérkezett levélszavazatok alapján – megválasztotta a Társaság választmányát. Ez utóbbi december 11-én ült össze és az alapszabályban előírtaknak megfelelően saját tagjai köréből választotta meg az elnökséget (elnök Éri István, ügyvezető elnök Matskási István, főtitkár Kriston Vizi József lett, alelnökök pedig Cseri Miklós, Deme Péter, T. Balázsy Ágnes és Viga Gyula). 

Az Országgyűlés ebben az évben 200 ezer forintos támogatást ítélt meg a Társaságnak.

Az 1996-os év kronológiája erre a linkre kattintva olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források:

Magyar Múzeumok, 1996/ 1-4. szám.

Múzeumi Hírlevél XVII. évfolyam (1996) március, május, július-augusztus, november, december.

A Pulszky Társaság iratai a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában.

Esti Hírlap, 1996. március 13. 3. oldal (Deák Attila: A kiállítás a látogatókért van. Fogd meg a maketteket!).

Honismeret, 1996, 92-93. oldal (Selmeczi Kovács Attila: Egy új szakfolyóirat köszöntése).

Magyar Közlöny 1996/54. szám, 3415. oldal.

Új Magyarország, 1996. szeptember 13. 11. oldal (A Pulszky Társaság a közművelődésért).

‹‹ 1995 1997 ››