A Pulszky Társaság 2001-es éve

Ebben az évben a Társaság tevékenységére a korábban kialakult formák voltak jellemzőek. Kiemelendő a magyar-holland kapcsolat és együttműködés, amelyet továbbra is a menedzsment tagozat szervezett. Januárban magyar szakemberek jártak Hollandiában, több intézményben tanulmányozva a kulturális javak és a régészeti örökség kezelésének gyakorlatát. Március elején a Holland Múzeumi Szövetség (Nederlandse Museumvereining) létrehozásának 75. évfordulója alkalmából kétnapos, eszmecserékkel, vitákkal tarkított ünnepi találkozót szervezett Tilburgban. Ennek keretében március 4-én a német, a cseh és a szlovén múzeumi szervezetek képviselője mellett a Pulszky Társaság ügyvezető elnöke is előadást tartott. Júniusban Arnhemben, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezett magyar héten a kilenc évvel korábban kezdődött és a MATRA-program keretében hat éve tartó együttműködés tapasztalatait ünnepi ülésen értékelte a holland szakmai szervezet. A hágai magyar nagykövet, valamint a holland kulturális és külügyminisztérium képviselőinek jelenlétében, hattagú magyar delegáció részvételével tartott találkozón a Pulszky Társaság ügyvezető elnöke, az együttműködés magyar koordinátora a projektnek a hazai múzeumokra és munkatársaikra gyakorolt hatásáról számolt be. Szeptember végén és október elején az együttműködés keretében 25 magyar szakember részvételével két műhelymunkára került sor Szolnokon a múzeumi menedzsment témakörében. November végén a menedzsment tagozat szervezésében, az ICOM MNB, a holland szövetség és a budapesti holland nagykövetség támogatásával mintegy 150 magyar és öt holland szakember kétnapos konferencián tekintette át a két ország kulturális kormányzata által is támogatott szakmai együttműködés tapasztalatait és tanulságait, a folytatás irányait. Itt mutatták be „A múzeumi munkaterv alapjai” című kiadvány kézirat gyanánt megjelent magyar fordítását, amelynek eredetijét a Holland Múzeumi Tanácsadók Országos Szövetsége Alapítvány, a Holland Múzeumi Szövetség és a Holland Gyűjteményi Intézet együttműködésével készült el.  A találkozó második napján több beszámoló-tájékoztató előadás is elhangzott a múzeumoknak a XXI. században betöltendő szerepével foglalkozó nemzetközi konferenciákról, szakmai megbeszélésekről (részletesebben lásd: Magyar Múzeumok 2002/1. szám, 47-48. oldal; Gócsáné Móró Csilla – H. Bathó Edit: Konferenciák a magyar-holland múzeumi együttműködésről). 

A 2001. évi közgyűlést, amelyet eredetileg kétnaposra terveztek Cecelen, a Társaság bizonytalan pénzügyi helyzete miatt Budapesten, a Hadtörténeti Múzeumban rendezték meg március elején. A 100-nál több jelenlévő vita után elfogadta az előző évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, döntött a 2001. és a 2002. évi tagdíjról, majd jóváhagyta a munkatervet. Ezt követően Ecsedy István közművelődési és közgyűjteményi helyettes államtitkár (NKÖM) tartott vitaindító előadást „Magyar múzeumok – 2001″ címmel, amelyet élénk eszmecsere követett.

Cseri Miklós főigazgató és Merva Mária igazgató “Az év múzeuma 2001” intézményeinek vezetői

A választmány alapszabályban előírt feladatának eleget téve háromszor tartott ülést az év folyamán. Megvitatta és elfogadta a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, áttekintette a Társaság gazdálkodását és pénzügyi helyzetét. A források szűkülése miatt takarékossági döntéseket hozott. Külön figyelmet fordítottak a Magyar Nemzeti Múzeum alapításának 200. évfordulójával kapcsolatban 2002-re tervezett és előkészítés alatt álló programokra. Megállapították, hogy előrehaladt a muzeológiai lexikon összeállása és szerkesztése, elkészült a tervezett kiállítás koncepciója és folyik az érdekelt múzeumokkal az előkészítés.

Ebben az évben az országos és megyei múzeumok kategóriájában négy, a kisebb intézmények kategóriájában 11, összesen 15 intézmény nyújtotta be pályázatát „Az év múzeuma” címre. Az ekkorra már kialakult hagyomány szerint a bíráló bizottságban ott voltak a Pulszky Társaság és a társkiírók (a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Osztálya, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakbizottsága, az 1COM /Múzeumok Nemzetközi Tanácsa/ Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Nemzeti Múzeum) képviselői. A beküldött anyagok tanulmányozása és s a helyszíni tapasztalatgyűjtés alapján hozott döntést a Múzeumok Majálisa keretében, május 19-én tették közzé. „Az év múzeuma 2000” elismerést a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a gödöllői Városi Múzeum nyerte el. A pályázókról és az eredményről ezúttal is részletesen beszámolt a Magyar Múzeumok (2001/2. szám, 31-33. oldal, Deme Péter: „Az év múzeuma 2000” pályázatról).

Ebben az évben az országos és megyei múzeumok kategóriájában négy, a kisebb intézmények kategóriájában 11, összesen 15 intézmény nyújtotta be pályázatát „Az év múzeuma” címre. Az ekkorra már kialakult hagyomány szerint a bíráló bizottságban ott voltak a Pulszky Társaság és a társkiírók (a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Osztálya, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakbizottsága, az 1COM /Múzeumok Nemzetközi Tanácsa/ Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Nemzeti Múzeum) képviselői. A beküldött anyagok tanulmányozása és s a helyszíni tapasztalatgyűjtés alapján hozott döntést a Múzeumok Majálisa keretében, május 19-én tették közzé. „Az év múzeuma 2000” elismerést a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a gödöllői Városi Múzeum nyerte el. A pályázókról és az eredményről ezúttal is részletesen beszámolt a Magyar Múzeumok (2001/2. szám, 31-33. oldal, Deme Péter: „Az év múzeuma 2000” pályázatról).

Az ifjúsági tagozat két alkalommal szervezett szakmai találkozót, januárban a Magyar Nemzeti Múzeumban, májusban a Szabadtári Néprajzi Múzeumban. A sokirányú szakmai eszmecsere mellett mindkét alkalommal kaptak tájékoztatást az intézmény sokirányú tevékenységéről és tanulmányozták a gyűjteményi raktárokat.

A kismúzeumi tagozat december elején Túrkevén, a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Finta Múzeumban rendezte szakmai tanácskozását „A kis múzeumok jelene és jövője” címmel, ezzel folytatva az előző évben megkezdett hagyományt. A Magyar Múzeumok erről is beszámolt (2002/1. szám, 11. oldal, H. Bathó Edit: Kismúzeumok tanácskozása Túrkevén).

A közművelődési tagozat munkájáról annyi maradt fenn az elérhető forrásokban, hogy részt vettek Múzeumok Majálisa és a „Mi és a látogatók” című, a közművelődési szakfelügyelet által szervezett konferencia előkészítésében és munkájában, illetve befejezték az 1999-es konferencia anyagát tartalmazó kiadvány szerkesztését.

A műtárgyvédelmi tagozat ebben az évben is jelentős, elsősorban személyes és szakmai segítséget nyújtott több határon túli magyar múzeum szakembereinek munkájához. Székelyudvarhelyen az előző évekhez hasonlóan képzést tartottak, ennek előadásai nyomtatásban is megjelentek Romániában. Miután márciusban elhunyt Tímárné Balázsy Ágnes, a restaurátor-képzés szervezője és az ICCROM (a kulturális örökség megőrzésének és restaurálásának nemzetközi tanulmányi központja) tanácsának magyar tagja és az ICOM Konzerválási Bizottságának alelnöke (lásd: Magyar Múzeumok 2001/2. szám, 57-58. oldal, Török Klára: In Memoriam Tímárné dr. Balázsy Ágnes (1948-2001), hozzákezdtek egy tanulmánykötet összeállításához.

Október elején megalakult a művészettörténeti tagozat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ugyanitt tartotta első szakmai napját, ahol a Pulszky Társaságról és a készülő bicentenáriumi kiállításról kaptak tájékoztatást. 

A Magyar Múzeumok megújított szerkesztőséggel és szerkesztő bizottsággal, továbbra is Selmeczi Kovács Attila főszerkesztő irányításával készült. Deme Péter ettől az évtől lapmenedzserként segítette a munkát.

A Prágában „A múzeum és a változás” címmel rendezett nemzetközi konferencián öttagú magyar küldöttség vett részt. Forrásainkban sajnos több információ nem található.

A NEMO éves közgyűlésén, amelyre ezúttal Antwerpenben került sor, a Pulszky Társaságot képviselők meghívását elfogadták és úgy döntöttek, hogy 2002-ben a közgyűlést Budapesten tartják a magyar múzeumügy bicentenáriuma alkalmából. 

A Pulszky Társaság 2001-es évének teljes kronológiája itt olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források

Magyar Múzeumok, 2001/1-4. szám és 2002/1. szám.

Múzeumi Hírlevél, XXII. évfolyam (2001) június; XXIII. évfolyam (2001) január.

A Pulszky Társaság iratai a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában.

Élet és Tudomány, 2001/23. szám, 734. oldal (Az év múzeuma).

Magyar Nemzet, 2001. január 26. 15. oldal (Szulovszky János: Régészeti kincsek az épülő autópályák alatt).

Magyar Nemzet, 2001. május 17. 15. oldal (Pósa: Múzeumi világnap és majális).

Zalai Hírlap, 2001. május 21. 7. oldal (Magyar Hajnalka: Két gombóc hajdina rendel!).

‹‹ 2000 2002 ››