A Pulszky Társaság 2005-ös éve

Az év fontos eseménye volt a „Tizennégyen” címmel készült, 20000 példányban megjelent kiadvány. Ebben 13 országos múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteményeit, kiállításait és programjait mutatták be és népszerűsítették. A Pulszky Társaság és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága által koordinált, összehangolt együttműködés eredményeként a Múzeumok Majálisára megjelent komplex és figyelemfelkeltő reklámfüzet elsősorban a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő tanulóknak szólt. Az ingyenes (prospektus jellegű) kiadvány írásai arra törekedtek, hogy a fiatal korosztályban a múzeumokkal szemben élő, jórészt tévhiteken alapuló sztereotípiákat eloszlassák, vonzó kínálatot nyújtsanak számukra, segítsék a múzeumok újrafelfedezését. Az éves jelentés szerint (Magyar Múzeumok, 2006/2. 60-62. oldal) a prospektust széles körben terjesztették a muzeális intézmények, könyvtárak, könyvesboltok és középiskolák. A kiadvány munkálatairól egyébként többször tárgyalt a Társaság elnöksége és a február 18-i választmányi ülésen is napirenden volt. (Sajnos a következő évre tervezett folytatás a megyei múzeumokról már nem készült el.)

Poroszlai Ildikó

A Magyar Természettudományi Múzeumban március közepén tartott éves közgyűlésen elfogadták a 2004-ről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, továbbá a 2005-ös munkatervet és költségvetést. Megemlékeztek a február 18-án váratlanul elhunyt Poroszlai Ildikóról, a százhalombattai Matrica Múzeum igazgatójáról, aki korábban egy ciklusban alelnöke volt a Társaságnak, valamint kezdeményezője és első vezetője a kismúzeumokat tömörítő tagozatnak (a Magyar Múzeumok 2005/1. számának 62. oldalán Cseri Miklós búcsúzott tőle). Átadták a Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díjat (a három díjazottról szóló laudációk a Magyar Múzeumok 2005/2. számának 62-63. oldalán olvashatók), meghallgatták az előző évben díjazott Éri István és Víg Károly előadását (közölte a Magyar Múzeumok ugyanazon száma az 50-55. oldalon). Ezután a tagozatok tartották meg ülésüket. 

„Az év múzeuma 2004” pályázatra kilenc intézmény adta be jelentkezését. A múzeumi szakma minden szegmensét képviselő bíráló bizottság tagjai immár hagyományosan a beküldött gazdag dokumentáció és a helyszíni látogatások alapján hozták meg a döntést. A kitüntető elismerésben ebben az évben a szolnoki Damjanich János Múzeum (1997 után másodszor), a Terror Háza Múzeum és a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum részesült. Emellett négy intézmény kapott különdíjat. A pályázók tevékenységéről ezúttal is részletesen beszámolt a Magyar Múzeumok (2005/2. szám, 30-32. oldal, Deme Péter: „Az év múzeuma 2004” pályázatról). 

Középen a Terror Háza és a Damjanich János Múzeum képviselői

 

Középen Kiskőrös polgármestere és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója

A székelyföldi múzeumok sátra a Múzeumok Majálisán

A díjakat a tizedik alkalommal megrendezett Múzeumok Majálisán, május 21-én adták át a Múzeumkertben. A rendezvényen, amelyen háromszor annyi intézmény képviseltette magát, mint 1996-ban, első alkalommal vettek részt a székelyföldi múzeumok (lásd Magyar Múzeumok, 2005. évi 3. szám, 9-10. oldal, Kató Zoltán: Múzeumok Majálisa 2005).

Az Európai Múzeumi Szervezetek Hálózata (NEMO) munkájában folyamatosan részt vett a Társaság, melynek ügyvezető elnöke 2003 óta az ügyvivő testület tagja volt. 2005-ben Brüsszelben az EU kulturális fórumainak vezetőivel tanácskoztak a Culture 2007-2013 támogatási rendszer múzeumokat érintő kérdéseiről, az éves konferenciát és közgyűlést pedig Manchesterben rendezték novemberben.

 A 11. évfolyamába lépett Magyar Múzeumok minden száma döntően tematikus volt 2005-ben. Az 1. szám központi témáját a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2004-ben indított Alfa-program nyertesei egy részének beszámolója adta. A pályázati rendszerben működő támogatást kiemelkedő jelentőségű kiállításokra lehetett elnyerni. A 2. szám jelentős évfordulókra koncentrált, elsősorban a József Attila Emlékévre. Emellett az 1605-ben Erdély és Magyarország fejedelmévé választott Bocskai István, a Georgikon-alapító Festetics György és az első magyar autót megalkotó Galamb István is szerepelt benne. A 3. szám kiemelt témája a „Múzeumok mindenkinek” és a „Múzeumok fókuszban” programok és a múzeumok közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységének bemutatása volt, míg a 4. szám – a Szépművészeti Múzeum alapításának 2006-ban esedékes 100. évfordulója kapcsán – a képzőművészeti muzeológia témakörét járta körül.

Múzeumok Éjszakája a Nemzeti Múzeumban, Szegeden, Debrecenben

A rendelkezésre álló források szerint a tagozatok ebben az esztendőben a korábbiakhoz képest kissé visszafogottabban tevékenykedtek. A kismúzeumi tagozat októberben Kalocsán tartott találkozóján új vezetőséget választottak és megemlékeztek Poroszlai Ildikóról. A jelenlévők örömmel fogadták és támogatták a róla elnevezett emlékplakett Százhalombatta városával közös alapítását, tájékoztatást kaptak az országos múzeumigazgatói értekezletről (amelyre többségük nem kapott meghívást), majd érdekeik képviseletének lehetséges formáiról folytattak eszmecserét. Természetesen megtekintették a Viski Károly Múzeum kiállításait is. (Lásd a Magyar Múzeumok 2005/4. számának 63. oldalán H. Bathó Edit beszámolóját.) 

A műtárgyvédelmi tagozat szokásos szakmai találkozóját decemberben tartotta, akárcsak a művészettörténeti tagozat. Utóbbi ülésén áttekintették a 2004 és 2005 folyamán megnyílt kiállítások megvalósulásának nehézségeit és eredményeit. A közművelődési tagozat tagjai komoly részt vállaltak egyebek mellett az országos múzeumpedagógiai évnyitó új rendszerű szakmai programjának kialakításában és szervezésében, valamint a Herman Ottó országos program indításában, utóbbiban együttműködve a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel.

2005. június 2-án – több nyugdíjas, de a Társaságban és a szakterületen is aktív tag kezdeményezésére – az elnökség találkozóra hívta a múzeumok egykori munkatársait a Magyar Nemzeti Múzeumba. Az összejövetelen a résztvevők tájékoztatást kaptak a magyar múzeumügyben lezajlott és még folyamatban lévő jelentős változásokról. Szót kapott többek között az ifjúsági tagozat vezetője, aki a „Mesterek és tanítványok” című rendezvénysorozatról adott tájékoztatást, valamint a Megyei Múzeumok Szövetsége és a történész muzeológusok egyesületének elnöke. A minisztérium múzeumi osztályának vezetője az Alfa-programról és a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás szükségességéről szólt. A jelenlévők elhatározták a nyugdíjas tagozat megalakítását és aktivitásuk növelését. A találkozóról Villangó István írt összefoglalót a Magyar Múzeumok 2005. évi 3. számának 65. oldalán. (A tagozat sajnos azóta sem jött létre.)

A 2005-ös év kronológiája ide kattintva olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források

Magyar Múzeumok, 2005/1-4 és 2006/2.

Múzeumi Hírlevél, XXVI. évfolyam (2005) február, június, július-augusztus, november, december.

A Pulszky Társaság iratai a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában.

Magyar Nemzet, 2005. március 21. 14. oldal (Kákonyi Péter: Poroszlai Ildikó emlékezete).

Magyar Nemzet, 2005. május 19. 14. oldal (Hangya Éva: Múzeumok majálisa a hét végén Budapesten).

Műtárgyvédelem 2005, 189-191. oldal (Basics Beatrix: Restaurálási tanulmányok – Tímár-Balázsy Ágnes Emlékkönyv).

Népszabadság, 2005. május 21. 15. oldal (N. Kósa Judit: Fődíjas a Terror Háza).

‹‹ 2004 2006 ››