A Pulszky Társaság 2007-es éve

Ebben az évben ismét tisztújító közgyűlésre került sor, ezúttal a nagytétényi Kastélymúzeumban, mivel anyagi okok miatt a Társaság nem tudott élni „Az év múzeuma 2005” címet elnyert debreceni Déri Múzeum meghívásával. A március 9-i ülésen jelenlévő közel száz tag elfogadta a beszámolókat és a munkatervet, majd vitát folytatott az alapszabály módosítása kapcsán felmerült kérdésekről, de a döntést a következő évre halasztotta. A választmány döntése alapján a Pulszky Ferenc-díjat Módy György történész, a Pulszky Károly-díjat Terei György régész vehette át (laudációjuk olvasható a Magyar Múzeumok 2007. évi 2. számának 63. oldalán). Az előző év kitüntetettje közül Dankó Imre betegsége miatt nem tudta megtartani előadását, Kemecsi Lajos pedig a műkereskedelem és a néprajzi muzeológiai összefüggéseiről szólt (előadása olvasható a Magyar Múzeumok ugyanezen számának 57-59. oldalán). Két további előadás után a közgyűlés döntött a választmány tagjairól. Ez utóbbi testület március 28-án saját kebeléből megválasztotta a tisztségviselőket. A Társaság elnöke Balázs György, ügyvezető elnöke Bertáné Varga Judit, főtitkára Sári Zsolt lett, az elnökség további tagjai pedig Basics Beatrix, Gönczi Ambrus, Vásárhelyi Tamás és Zomborka Márta.

2006-ban, mint írtuk, 18 intézmény vett részt „Az év múzeuma” pályázaton. 2007-ben viszont összesen csak hat múzeum szánta rá magát az előző évben némileg módosított kiírás szerinti dokumentumok benyújtására. A pályázati bírálat folyamatáról és az egyes intézményekről rövid összefoglaló olvasható a Magyar Múzeumok 2007. évi 2. számának 32-33. oldalán (Deme Péter: „Az év múzeuma 2006” pályázatról). A két fődíjat a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum és a mezőkövesdi Matyó Múzeum vezetője vehette át a kulturális tárca helyettes államtitkárától a Múzeumok Majálisa megnyitójának keretében, május 19-én. Különdíjban részesült a Hadtörténeti Múzeum. 

Az év múzeuma 2006 díjazottjai

A Majálison folytatódott a hagyomány, a mintegy száz intézmény számos foglalkozással, kiadvánnyal, eseménnyel és kóstolóval invitálta a látogatókat, s a színpadon is változatos programok követték egymást két napon keresztül.

Pillanatkép a Múzeumok Majálisán

A Magyar Múzeumok szerkesztői ebben az évben is törekedtek arra, hogy az évi négy szám középpontjába egy-egy kiemelt téma kerüljön. Az első számban elsősorban a nagyberuházások, sztrádaépítések, általában a fejlesztések kapcsán folytatott megelőző régészeti feltárásokról és ezek eredményeiről, a leletek alig másfél évtized alatt történő megduplázódásáról és mindennek hatásáról szóltak az írások. De helyet kapott egy cikk a víz alatti régészet, valamint a légifényképes feltárás helyzetéről és jövőjéről. A második szám jórészt a határon túli magyar gyűjtemények bemutatására koncentrált, emellett bemutatta a 2006 őszén Debrecenben megnyitott MODEM-et (Modern és Kortárs Művészeti Központot) és néhány kisebb múzeum kiállítását, közölte továbbá a Társaság szakmai és közhasznúsági beszámolóját 2006-ról. A harmadik szám a legtöbb írása a Budapesti Történeti Múzeum rendkívül szerteágazó tevékenységének bemutatására törekedett, a szerkesztés munkáját az intézmény akkori főigazgató-helyettese, Basics Beatrix végezte. A negyedik szám több írásban és fotóval tisztelgett az (akkor) 125 évvel korábban született Kodály Zoltán előtt, továbbá áttekintést adott az egyháztörténeti gyűjtemények egy részéről (mert, a főszerkesztő bevezetőjét idézve, „ahogyan lenni szokott, csak a mindig vállalkozó kedvű kollégák ragadtak tollat és küldték meg írásaikat”). Selmeczi Kovács Attila ugyanitt el is búcsúzott az olvasóktól, mert nyolc év után, elfogadva az elnökségben és a választmányban folytatott vita után hozott döntést, átadta a lapszerkesztés munkáját. Azt kívánta utódjainak, hogy a lap „ne csak a szakmabelieknek, hanem a múzeumok iránt érdeklődő mind szélesebb közönségnek is felkeltse az érdeklődését, és megérdemelt sikert arathasson”. A testületek céljukat a változtatással így fogalmazták meg: „a pedagógusok és a diákok felé nyitó, megújult folyóirat kiadása évente hat alkalommal, de csökkentett – 48 oldalas – számonkénti terjedelemben”. (A folyóirat további sorsáról a következő írásokban szólunk.)

A Társaság tevékenységét dokumentáló és jelenleg elérhető források a korábbi évekhez képest szűkültek. Így csak arról tudunk számot adni, hogy szeptember elején a kismúzeumi tagozat tartott szakmai konferenciát Berettyóújfalun, a Bihari Múzeum együttműködésével. Az ország közelebbi és távolabbi vidékéről érkezett intézményvezetők és szakemberek előtt ekkor adták át a Poroszlai Ildikó-emlékérmet a tápiószelei Blaskovich Múzeum vezetőjének. A jelenlévők számos, az adott helyzetet, a problémákat és a terveket ismertető előadást hallgattak és vitattak meg. Kiemelt figyelmet kapott a helyi társadalommal való szorosabb kapcsolat kialakítása mellett a turisztikai kínálat bővítése éppen úgy, mint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítésének fontossága. A rendezvényről Kriston Vízi József közölt beszámolót a Magyar Múzeumok 2007. évi 4. számának 62-63. oldalán.

Országos konferenciát is szervezett a Társaság „A múzeumi tudás társadalmi hasznosulása – kutató és szolgáltató múzeumok a XXI. században” címmel a Budapesti Történeti Múzeummal együttműködve. Erről sajnos nem találtunk összefoglalót, de az év őszén induló MúzeumCafé című folyóirat 2. száma decemberben közölte Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója itt elhangzott előadását.

Nincs adatunk arról sem, részt vett-e a Pulszky Társaság képviselője a NEMO szokásos éves közgyűlésén és konferenciáján, amelyet ezúttal Rigában rendeztek.

Szentléleky Tihamér

Az év fontos és egyben sajnálatos híre, hogy augusztusban 88 éves korában elhunyt Szentléleky Tihamér régész, aki kiemelkedő jelentőségű szakmai tevékenysége mellett elévülhetetlen érdemeket szerzett a Társaság létrehozásában és az első évek működésében, hiszen először ideiglenes, majd 1992-től 1996-ig választott elnöke, ezt követően pedig első tiszteletbeli elnöke volt a szervezetnek. Természetes, hogy a Magyar Múzeumok 2007. évi 4. száma Rá emlékezve közölte Visy Zsolt emlékbeszédét hamvai fölött (58-59. oldal). 

A Társaság 2007-es évének kronológiája ide kattintva olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források

Magyar Múzeumok 2007/ 1-4. szám.

A Pulszky Társaság iratai a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában.

MúzeumCafé 2, 2007. december, 18-19. oldal (Baán László: Együttműködés vagy entrópia).

Népszabadság, 2007. június 29. 12. oldal (Balázs György – Vándor László: Az éjszaka után).

Népszava, 2007. május 21. 11. oldal (Ostrom a múzeumkertben). 

Százhalombattai Hírtükör, XX. évfolyam 18. szám, 2. oldal (Emlékérem).

Veszprémi Napló, 2007. május 21. 3. oldal (Megyénkbeli az év múzeuma).

Zalai Hírlap, 2007. május 21. 7. oldal (Az év múzeuma).

‹‹ 2006 2008 ››