A Pulszky Társaság 2008-as éve

Amint az a kronológiából is kiderül, ebben az esztendőben nem sok minden történt. De talán helyesebb úgy fogalmazni, hogy az eddigieknél kevesebb forrás áll rendelkezésre. Mindenesetre a legfontosabb eseménynek a Magyar Múzeumok átalakítása minősíthető. Az előző évben a vezető testületek úgy döntöttek, meg kell újítani, érdekesebbé, vonzóbbá, színesebbé kell tenni a nagyközönség számára is. Csökkent az oldalszám, viszont az évi megjelenés négyről hatra nőtt. A lap főszerkesztője Basics Beatrix lett (ekkor alelnöke a Társaságnak), felelős szerkesztőként pedig Sárközy Gabriellát, az előző év végével megszűnt Múzeumi Hírlevél szerkesztőjét kérték fel. Az első szám első oldalán a Társaság elnöke, Balázs György adott tájékoztatást a változásokról és azok céljáról. A megújulást üdvözölte a 2007 októberében megindított és azóta is színvonalas tartalommal megjelenő MuzeumCafé (2008. április. 50. oldal. F. Tóth Benedek: Megújuló Magyar Múzeumok). 

A Magyar Múzeumok 2008. évi hat lapszáma kétségkívül színesebb, érdekesebb és általánosságban véve informatívabb lett. Tizenkét év távlatából nézve azt mondhatjuk, aki (akár virtuálisan) fellapozza ezeket, valóban sok-sok akkor aktuális, ma fontos forrásnak számító ismeretre tehet szert. Az egyes számok középpontjában a Reneszánsz év, az önkormányzati fenntartású múzeumok állandó kiállításainak megújítását segítő Alfa-program (ma Kubinyi Ágoston-programként ismerjük), a kortárs művészet, a kiállítás, a fotó, majd újra a Reneszánsz év állt. Az írások múzeumokat, kiállításokat, programokat hoztak közelebb az olvasóhoz és a múzeumi területen is működő más szakmai szervezetek tevékenységéről is hírt adtak. 

A Magyar Múzeumok utolsó nyomtatott számának címlapja

Az utolsó nyomtatott szám (2008/6.) első oldalán a szerkesztőség, anélkül, hogy értékelni kívánta volna a változtatások céljaként megfogalmazott törekvések eredményét, sajnálattal jelentette be, hogy „ilyen formában nem kap majd további támogatást a lap”. (A következő évtől a ma is széles körben ismert és olvasott Magyar Múzeumok Online informálja a múzeumi közösséget és az érdeklődőket.)

A Pulszky Társaság történetének szempontjából sajnálattal kell megállapítani, hogy ebben az évben a lap minden korábbinál kevesebb információt tartalmaz a szervezet életéről, tevékenységéről. Felhívásban kértek jelölést a 2008/1. és a 2008/6. számban a 2008. és a 2009. évi Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díjra (47. illetve 49. oldal), rövid invitáló, majd összefoglaló jelent meg az éves közgyűlésről (2008/2. szám, 47. oldal és 2008/3. szám, 56. oldal). „Az év múzeuma 2007” pályázatról és eredményéről ugyancsak a 3. számban szól egy tájékoztató (54-55. oldal), a 4. számban pedig összefoglaló beszámoló jelent meg a Múzeumok Éjszakája eseményeiről (49-52. oldal). Az irattári forrásokon túl nincs nyilvános nyoma a februárban tartott rendkívüli közgyűlésnek, amelyen ismét napirenden volt az alapszabály módosítása, illetve a Társaság anyagi helyzete. Nem ismerjük az év során tartott négy választmányi ülés, valamint a kismúzeumi tagozat éves tanácskozásának napirendjét. Nem tudjuk azt sem, volt-e képviselője a szervezetnek a NEMO szlovéniai, ljubljanai éves közgyűlésén és konferenciáján.

Azt szerencsére biztosan tudjuk, hogy az éves rendes közgyűlésen, amelyet szakmai nappal összekötve Békéscsabán rendeztek meg májusban, a kötelező napirendi pontok teljesítése mellett tiszteletbeli elnökké választották Matskási Istvánt. A jelenlévők tájékoztatást kaptak a Magyar Múzeumok megújításáról, a múzeumi etikai kódex készítésének munkálatairól, „Az év múzeuma” pályázatról és átadták a Pulszky Ferenc-díjat Keszi Kovács László néprajzkutatónak, a Pulszky Károly-díjat pedig Gönczi Ambrus történésznek. A laudációk nincsenek meg, arról pedig nincs információ, hogy az előző évi díjazottak tartottak-e előadást. 

A Társaság honlapjáról tudhatjuk, hogy a kismúzeumi tagozat októberben Tápiószelén rendezett szakmai találkozóján a Poroszlai Ildikó-emlékérmet a mezőkövesdi Matyó Múzeum kapta. 

„Az év múzeuma 2007” pályázatra 11 intézmény adta be a kért dokumentációt. A múzeumi szakmai szervezetek, a minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap múzeumi kollégiuma és a Magyar Nemzeti Múzeum képviselőiből álló bíráló bizottság ezúttal sem csupán a benyújtott anyagokat tekintette át, hanem tagjai felkeresték a pályázó intézményeket és a helyszínen is tájékozódtak. Az ünnepélyes eredményhirdetésen, a Múzeumok Majálisa első napján, május 17-én a három különdíj átadása után a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a Jósvafői Tájház vezetője vehette át azt a táblát és oklevelet, amely igazolta, hogy intézményük lett „Az év múzeuma 2007” kitüntető cím birtokasa. 

A 2008-as év kronológiája.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források

Magyar Múzeumok, 2008/1. 1. és 49. oldal, 2008/2. 47. oldal, 2008/3. 54-56. oldal, 2008/4. 49-52. oldal, 2008/6. 1. és 49. oldal.

A Pulszky Társaság iratai a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában.

Magyar Nemzet, 2008. május 19. 14. oldal (Sashegyi Zsófia: Jégkori vadló és lacikonyha).

MúzeumCafé 2008. április, 50. oldal (F. Tóth Benedek: Megújuló Magyar Múzeumok).

Tolnai Népújság, 2008. május 20. 5. oldal (B.K.: Félmilliós különdíjat kapott a bátai tájház).

Vasárnapi Hírek, 2008. május 18. 14. oldal (Az év múzeumai).

‹‹ 2007 2009 ››