A Pulszky Társaság 2011-es éve

A muzeális intézmények szempontjából (is) az esztendő legfontosabb kérdése a megyei múzeumi hálózatok fenntartói változása körül kialakult helyzet volt. A politika ebben az évben döntött úgy, hogy megszünteti a megyei önkormányzatok fenntartói jogát, az érintett intézményeket állami tulajdonba veszi és működtetésükre megyei intézményfenntartó központokat hozott létre. Noha a törvény és a végrehajtását szabályozó rendelet csak az év utolsó hónapjaiban jelent meg, a kérdésről számos helyen és formában nyilatkoztak politikusok és szakemberek egyaránt. A döntés előkészítésébe a szakterületek képviselőit nem vonták be, ezért a Pulszky Társaság – az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága és az Országos Közgyűjtemények Szövetsége képviselőjével közösen – október végén nyílt levélben fordult a nemzeti erőforrás miniszteréhez. Ebben felhívták a figyelmet az ágazat sajátos feladataira és tevékenységére és kezdeményezték, hogy döntés előtt kerüljön sor egyeztetésre a szakmai szervezetekre. Miután ez november közepén megtörtént, a Társaság elnöksége írásban tett javaslatot a megyei múzeumi szervezetek jövőbeli fenntartására. Ez azonban elkésett, a törvényt az országgyűlés november 25-én elfogadta, a végrehajtásról szóló kormányrendelet pedig december 7-én megjelent. A következő év első fele jelentős mértékben azzal telt, hogy a szervezet vezetői a társszervezetek képviselőivel és a kultúráért felelős államtitkárság munkatársaival közösen a megvalósultnál jobb megoldást kerestek.

Ugyancsak előzetes egyeztetés nélkül jelent meg a 132/2011. (VII. 18.) számú kormányrendelet, amely jelentősen átalakította a múzeumi kiállítások megtekintésére vonatkozó kedvezményeket. Miután a rendelet az ingyenességet a 400 főnél nagyobb taglétszámú szakmai szervezetek tagjai számára is lehetővé tette, a Pulszky Társaság sürgős és év végére megvalósított feladata lett az érvényes tagságot biztosító rendszer kialakítása. Ez pedig jelentősen hozzájárult a tagnyilvántartás korszerűsítéséhez, naprakésszé tételéhez.

Nagyné Batári Zsuzsanna átveszi a Pulszky Károly-díjat

Szervezeti szempontból is fontos volt ez az év. A március végén megrendezett közgyűlésen elfogadták a beszámolót és a munkatervet, valamint a széles körben előzetesen egyeztetett Múzeumi Etikai Kódexet (ezt nemsokára nyomtatásban is megjelentették és ma is hozzáférhető a Társaság honlapján). Ezzel összefüggésben módosították az alapszabályt és etikai bizottság létrehozásáról döntöttek. A Pulszky Ferenc-díjat ebben az évben Kelevéz Ágnes, a Pulszky Károly-díjat pedig Nagyné Batári Zsuzsanna kapta. A közgyűlés megválasztotta az új testületeket is. A választmány április 7-én saját tagjai közül megválasztotta elnöknek Deme Pétert, ügyvezető elnöknek E. Csorba Csillát, főtitkárnak Sári Zsoltot, alelnöknek pedig Kiss Imrét, Szűcsné Zomborka Mártát, Veres Gábort és Vicze Magdolnát. Ettől az évtől a www.pulszky.hu honlapra rendszeresen felkerültek (és ma is megtalálhatók) az elnökségi és választmányi ülések emlékeztetői, a közgyűlések jegyzőkönyvei, később pedig az éves beszámolók

Kelevéz Ágnes átveszi az elismerést

is. „Az év múzeuma 2010” pályázatra hat intézmény nyújtotta be a kiírásban kért dokumentációt. A szakmai szervezetek és intézmények képviselőiből álló bíráló bizottság tagjai ezúttal is felkeresték a pályázó intézményeket, majd érdemi vita után hozták meg döntésüket. A Múzeumok Majálisa első napján, május 21-én az elismerést a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Szlovák Tájház (Kiskőrös) vezetői vehették át. 

Ebben az évben került első ízben sor – ugyan csak a Múzeumok Majálisán – az előző évben alapított „Az év kiállítása” elismerés átadására, amelyet a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum abban az évben megnyitott Észak-magyarországi falu tájegysége nyert el.

2011 további jelentős eseménye volt az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre (ebből alakult ki később a Liget-projekt), illetve a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria szervezeti összevonására vonatkozó elképzelés bejelentése. A szakmai körökben komoly vitát kiváltó kezdeményezések is napirenden szerepeltek a Társaság november közepén a Petőfi Irodalmi Múzeumban „Fenntartható múzeum. A múzeum, mint kulturális és társadalmi erő” címmel rendezett szakmai konferenciáján, melyen közel kétszázan vettek részt. A felkért előadók, akik között ott volt az országos múzeum vezetője, a megyei múzeum vezetője, egy alapítványi, egy egyházi muzeális intézmény vezetője, a történész, aki egy országos múzeumi program egyik tanácsadója és a NEFMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, számos izgalmas, megvitatásra érdemes kérdést vetettek fel, de érdemi vitára, amint azt a fő szervező írásából megtudhatjuk, nem került sor. 

Egy héttel később azután a Társaság és az ICOM MNB elnöksége – a kormánybiztossal történt találkozó és eszmecsere nyomán – közös dokumentumban fogalmazta meg álláspontját az intézmények összevonása és a múzeumi negyeddel kapcsolatos elképzelések kapcsán.

Pulszky Ferenc emléktáblája Szécsényben

Szeptemberben a felújítást követően emléktábla avatására került sor a szécsényi evangélikus templom falán, amelyen az egykori földbirtokos, Pulszky Ferenc érdemeit örökítették meg. 

Októberben a Magyar Nemzeti Múzeum adott helyet a II. Országos Múzeumandragógiai Konferenciának, november elején pedig Jászberényben tartották meg a kismúzeumok képviselőit tömörítő tagozat éves szakmai találkozóját. Ezen a Poroszlai Ildikó-emlékplakettet a nagykanizsai Thury György Múzeum vezetője vehette át. 

A NEMO szokásos éves konferenciáját és közgyűlésé 2011-ben Athénban rendezték, ezen a Pulszky Társaság forrásaink szerint nem képviseltette magát.

A Társaság 2011-es évének kronológiája ide kattintva olvasható. 

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források

A Pulszky Társaság iratai a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában.

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/399_a_kormanybiztos_igerete

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/95_egy_kituntetett_eletmu_es_egy_elismert_ered-meny

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/220_a_kis_nagy_muzeum

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/394_onkritikus_konferenciaismerteto

Magyar Nemzet, 2011. május 23. 14. oldal (R. Kiss Kornélia: Megfáradt majális érdekességek nélkül).

Népszava, 2011. május 18. 6. oldal (A Múzeumok Majálisán ingyenes belépés).

Népszava, 2011. november 18. 6. oldal (Hamvay Péter: A Pulszky Társaság és Baán László kormánybiztos visszafogott találkozója. Félnek a muzeológusok).

Népszava, 2011. december 29. 6. oldal (Hamvay Péter: Múzeumok kegyelemkenyéren).

Petőfi Népe, 2011. június 7. 5. oldal (Miklay Jenő: A fogadóban Petőfivel).

Új ember, 2011. július 3. 16. oldal (Gózon Ákos: Szentendre sikere. Az év kiállítása a Skanzenben).

Zalai Hírlap, 2011. november 5. 5. oldal (Kincses túrákért).

‹‹ 2010 2012 ››