A Pulszky Társaság 2012-es éve

Amint az a források jegyzékéből is jól látszik, ennek az évnek a legfontosabb kérdése az volt, mi legyen, mi lesz a megyei múzeumi igazgatóságok szervezetében működő intézményekkel, másképpen fogalmazva a vidéki múzeumokkal. E kérdésben a Pulszky Társaság minden korábbinál aktívabb szerepet igyekezett játszani. Képviselői több ízben tárgyaltak a kulturális tárca illetékeseivel és országgyűlési képviselőkkel egyaránt. A választmány március 21-i ülésén, miután áttekintette a helyzetet, állásfoglalást fogadott el. Ebben „megállapította, hogy a 2012. január 1-jével bekövetkezett szervezeti változás, a megyei múzeumi szervezeteknek a Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK) alá történő besorolása számos, megyénként különböző súlyú és jellegű problémával járt, elbizonytalanította az intézmények vezetését és munkatársait, gátolja vagy nehezíti a szakmai feladatok színvonalas ellátását.” A testület szerint „a megyei múzeumi szervezeteket – megőrizve azok gyűjteményi anyagait, szakember-gárdáját, épületállományát, az elmúlt évtizedekben, különösen az utóbbi évek fejlesztései során elért eredményeket – minél előbb a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai és fenntartói irányítása alá kell helyezni, az állam által biztosított költségvetéssel.” A helyzet megoldásához felajánlották a Társaság szakmai közreműködését, egyúttal elvárva „az állami irányítás minden szintjétől az időben történő tájékoztatást és a nemzeti kultúra érdekét szolgáló megoldás keresésében való együttműködést.” A dokumentum megjelent a társaság elektronikus folyóiratában.

Április 3-án azonban olyan kormányhatározat született, amely – egyebek mellett – a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeinek a helyi önkormányzatok fenntartásába történő átadását tűzte ki célul. A magyarmuzeumok.hu (emlékeztetőül: a Pulszky Társaság elektronikus folyóirata) ezt másnap közölte, majd egy napra rá interjút jelentetett meg a társaság, valamint a Megyei Múzeumok Igazgatósága Egyesülete elnökével és a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága vezetőjével. Ennek már a címe is jelezte, hogy a szakma képviselői komoly aggodalommal fogadták ezt a döntést. A muzeális intézmények helyzete és jövője volt a központi témája a társaság elnökével április 23-án, megválasztását követően egy esztendővel készített hosszabb interjúnak is.

Miután az alapvető döntés megszületett, a társaság és a többi szakmai szervezet is arra törekedett, hogy a fenntartói feladatok önkormányzatoknak történő átadása ne akadályozza, hanem segítse elő az intézmények jogszabályokban is rögzített feladatainak minél színvonalasabb ellátását. E cél érdekében hívták meg a kulturális terület helyettes államtitkárát az április közepén tartott közgyűlésre és hallgatták meg tájékoztatását a tervezett jogszabály-változásokról. Ezért vettek részt képviselői többek között a július 2-án a minisztériumban szervezett egyeztetésen. Azt tudomásul kellett venniük, hogy a megyeszékhely városok lesznek a megyei intézmények fenntartói, a további települési önkormányzatok pedig a jelenlegi megyei múzeumi szervezet tagintézményeit tartják fenn és ehhez módosítani kell a kulturális szaktörvényt. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a nemzeti kulturális örökség szerves részét képező gyűjtemények és az azokat gondozó intézmények fenntartásában és finanszírozásában az államnak az addigiaknál aktívabb szerepet kell játszania. 

A törvénymódosításra végül október 8-án került sor, az év végéig pedig befejeződtek az egyeztetések a települési önkormányzatokkal a feladatok és intézmények átvételéről. A folyamat nem volt fájdalommentes, több helyen az utolsó pillanatban módosítottak. Az államtitkárral október 10-én közölt interjú ezzel kapcsolatban is több érdekes információt is tartalmaz.

A már említett közgyűlésen a Budapesti Történeti Múzeumban megvitatták és elfogadták a beszámolót és a munkatervet. Tudomásul vették három nem működő tagozat (ifjúsági, közművelődési, menedzser) megszűnését és a múzeumandragógiai tagozat megalakulását. (A kezdeményező Kurta Mihály „Múzeumandragógia Magyarországon” című tanulmánykötetét, amelynek bemutatójára júniusban került sor, a szervezet folyóirata is ismertette). Ezúttal is sor került a szakmai elismerések átadására: Pulszky Ferenc-díjban részesült Czeglédy Ilona, Pulszky Károly-díjat kapott Szalkai Tímea.  

„Az év múzeuma 2011” pályázatra, az előző évi jelentkezőkhöz képest váratlanul sok, 16 intézmény küldte meg a felhívásban előírt dokumentumokat, míg a második alkalommal meghirdetett „Az év kiállítása 2011” díj elnyerése érdekében 15 intézmény pályázott. Mindkét esetben a bíráló bizottság igyekezett a lehető legalaposabban megismerkedni a pályázókkal és a pályázatokkal. A testületek döntéseit hagyományosan a Múzeumok Majálisa keretében május 19-én, szombaton ismertették a nagyközönséggel. „Az év múzeuma 2011” elismerést a Magyar Természettudományi Múzeum és a keszthelyi Balatoni Múzeum vezetője vehette át, míg „Az év kiállítása 2011” díjat a Petőfi Irodalmi Múzeum „Ki vagyok én? Nem mondom meg… Petőfi választásai” című tárlat nyerte el. Utóbbiról értékelés olvasható a magyarmuzeumok.hu oldalán. 

A konferencia helyszíne: a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontja

November közepén kétnapos szakmai konferenciát rendezett a társaság a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontjában, a cég támogatásával, „Határok feszegetése. Innováció és a múzeumok jövője” címmel. Az első szekcióban „Múzeumok tükörben: látható és értékes intézmények a közösségben?” címmel intézményvezetők fejtették ki véleményüket a múzeumok közösségben betöltött szerepéről. „Múzeumok és a social média” címmel múzeumi folyóiratok szerkesztői szóltak. A kisebb intézmények lehetőségeiről esett szó a „Határok, innováció, kis múzeumok új helyzetben” című szekcióban, majd „Megújuló kiállítás-rendezés” címmel az utóbbi évek sikeres és új megközelítést kínáló kiállításainak rendezői osztották meg tapasztalataikat. A népes és aktív tanácskozást kerekasztal-beszélgetés zárta a múzeumi határok feszegetéséről. A résztvevők meglátogatták az Atomerőművet, az Atomenergetikai Múzeumot, valamint a Városi Múzeumot és a Városi Képtárt is. A szervezők értékelése szerint a konferencia megerősítette, hogy múzeumoknak a tudományos gyűjteményeken alapuló tevékenysége kiterjed a múzeumpedagógia, a kiállítások bemutatása, a felnőttképzés területére egyaránt.

A Poroszlai Ildikó-emlékplakett átadása. A képen jobbról balra: Kállai Irén, a Bihari
Múzeum igazgatója, Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, Vitányi István
országgyűlési képviselő, Pálóczi Horváth András és Deme Péter.

A kismúzeumi tagozat ebben az évben Nagykanizsán tartotta meg éves találkozóját november elején. A Poroszlai Ildikó-emlékplakettet a berettyóújfalui Bihari Múzeum képviselői vehették át, majd a „Hogyan tovább kismúzeumok” témakörben előadásokra és eszmecserére, vitára került sor. Az elektronikus folyóirat erről is beszámolt.

A NEMO éves közgyűlését már szakmai konferencia keretében rendezték meg Dublinban. Ezen – anyagi okok miatt – a Társaságot a NEMO által meghívott Galambos Henriett képviselte, aki tartalmas beszámolót közölt a tanácskozásról a magyarmuzeumok.hu-n.  

A Társaság 2012-es évének kronológiája itt olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/525_allasfoglalas

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/551_a_jovo_zart_ajtok_rivalizalas_es_hullarablas

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/556_atmeneti_allapotra_itelve 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/564_eros_mezony_az_ev_versenyen 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/interju/cikk/577

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/632_a_masodik_ev_kiallitasa_dij_a_pim-be_kerult

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/705_nincs_pont_a_tortenet_vegen_megyei_muzeumok 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/864_muzeumi_torveny_utan_koltsegvetes_elott

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/935_latogatoban_a_vasembernel

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/947_nemo_dublinban   

https://www.prae.hu/news/17690-konferencia-a-muzeumok-jovojerol 

Hajdú-Bihari Néplap, 2012. november 10. 6. oldal (Emlékérem a teljesítményükért).

Magyar Hírlap, 2012. április 11. 13. oldal (Zsiray-Rummer Zoltán: Visszalépést jelenthet az új struktúra).

Magyar Hírlap, 2012. július 3. 13. oldal (Egyeztetés után törvénymódosítási javaslat készül).

MúzeumCafé 2012/1. 92-93. o. (Vágvölgyi Nóra: Tudományos kutatásokra építve, de a közönségnek érdekesen – Deme Péter a Pulszky Társaságról és a múzeumok jövőjéről).

Népszava, 2012. március 20. 6. oldal (Hamvay Péter: Veszélyben a vidéki múzeumok).

Népszava, 2012. április 7. 6. oldal (Hullarablástól fél a múzeumi szakma).

Vasárnapi Hírek, 2012. november 18. 14. oldal (Múzeumjáró idősek).

Zalai Hírlap, 2012. május 21. 4. oldal (A Balatoni lett az év múzeuma).

‹‹ 2011 2013 ››