A Pulszky Társaság 2013-as éve

Amint az a források jegyzékéből is látható, ebben az esztendőben az előzőnél aktívabb volt a Társaság. Első megnyilvánulása egy állásfoglalás volt, amelyben az akkor kulturális államtitkárként működő L. Simon László felvetése kapcsán a kulturális intézmények vezetői állásainak pályáztatása ügyében fejtette ki véleményét (különösebb visszhang nélkül). Ennek lényege: a szakmai szempontok a legfontosabbak. 

Az éves közgyűlésre az előző évben „Az év múzeuma” díjat elnyert Magyar Természettudományi Múzeumban került sor április végén. Ezen a szakmai beszámoló, a közhasznúsági jelentés és a 2013-as munkaterv előzetesen kiküldött anyagainak megvitatása, valamint a tagdíj megállapítása mellett ezúttal is sor került a Pulszky Ferenc-díj (Bánkuti Albin kiállításrendező iparművész) és a Pulszky Károly-díj (Havasi Bálint igazgató, Balatoni Múzeum) átadására. Az előző évi díjazottak előadását követően tájékoztató hangzott el egy, az európai nemzeti múzeumok együttműködését szolgáló EU-s programról.

A társaság talán legnagyobb 2013. évi vállalkozása az NKA közgyűjteményi kollégiuma által finanszírozott nemzetközi tapasztalatcsere megszervezése, lebonyolítása és a tanulmányukat eredményeinek közkinccsé tétele volt. Miután a hazai társzervezetekkel, illetve a dán, a holland és a brit partnerekkel, az ottani múzeumi szervezettel előzetesen sikerült egyeztetni, kilenc hazai múzeum vezetője vagy helyettese töltött el egy-egy hetet Dániában, Hollandiában és Nagy-Britanniában. A szakmai utak célja az ottani közgyűjteményi intézményszervezési és működtetési gyakorlat tanulmányozása volt. Különös figyelmet fordítottak a résztvevők a jó gyakorlatokra az intézményi menedzsment, a finanszírozás, a minőségbiztosítás, az ismeretátadás korszerű formái, az önkéntesek bevonása, a szolgáltatások területén. Valamennyien rövidebb-hosszabb cikket írtak a magyarmuzeumok.hu elektronikus folyóiratban, beszámolót készítettek az NKA-nak és szóban is elmondták legfontosabb tapasztalataikat az október elején nagy érdeklődés mellett megtartott szakmai találkozón, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. 

November második felében – a „2013 – A polgárok európai éve: Európai polgárság helyi és regionális szinten” című tematikus európai évhez is kapcsolódva – kétnapos konferenciát rendezett a társaság a szolnoki Damjanich János Múzeummal és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságával együttműködve, az NKA szakmai kollégiumának támogatásával „Múzeumok és az aktív állampolgár” címmel. Az előadások és eszmecserék azt járták körbe, hogy a múzeumi munka, a múzeumokról való gondolkodás mely szegmenseiben nyert már teret az aktív állampolgár fogalma, mit tesznek a múzeumok, hogy egyre több tudatos, cselekedeteiért felelősséget vállaló polgár nőjön fel Magyarországon. Kiemelt figyelmet fordítottak az önkéntesek bevonásának lehetőségeire és módszereire. 

A kismúzeumi tagozat az eredetileg március 26-ára tervezett szakmai programját a kedvezőtlen időjárás miatt április 16-án tudta megtartani. Az előző évi találkozón több lényeges kérdés „kibeszéletlenül” maradt, emellett fontos volt a fenntartóváltással kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése, kicserélése is. (Mint az előző évről szóló összefoglalóban olvasható, 2013. január 1-től az intézmények többsége önkormányzati fenntartásba került, az esetek jelentős részében állami forrással is megtámogatva.) A jelenlévők aktív részvételével zajló tanácskozás témái közül több újra szerepelt a szeptember közepén Berettyóújfalun megrendezett szokásos éves találkozón. Itt a Poroszlai Ildikó-emlékplakettet a Völgységi Múzeum (Bonyhád) igazgatója, Szőts Zoltán vehette át. 

A múzeumandragógiai tagozat – együttműködve a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központjával, valamint a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézetével – Debrecenben, az Akadémiai Bizottság székházában rendezte meg a harmadik országos múzeumandragógiai konferenciát május közepén „A jövő múzeumai” címmel. A délelőtti plenáris előadásokat délután hét tematikus szekcióülés követte. A résztvevők egyetértettek többek között abban is, hogy a fokozódó nehézségek ellenére ez a terület egyre fontosabb szerepet játszik a múzeumok életében és a felnőttoktatásban egyaránt.

Új területe volt ebben az évben a társaság tevékenységének a kiállítási műhelymunka, amely elsősorban Vásárhelyi Tamás szervezésének, aktivitásának volt köszönhető. Március elején a Petőfi Irodalmi Múzeum előző évben „Az év kiállítása” címmel elismert „Ki vagyok én? Nem mondom meg…” Petőfi választásai című tárlata volt az első helyszín. A program célja az volt, hogy a részvevő muzeológusok és múzeumi tudásközvetítéssel foglalkozó diákok számára láthatóvá váljanak a látogató szempontjai. A rendező kurátorok együttműködésével a résztvevők felcserélték a szakember szerepét a laikus látogatóéval (legyen az művelt értelmiségi, a szabadidejét hasznosan eltölteni kívánó néző, szenzációra figyelő kíváncsi ember vagy akár egy „plázacica”). A sikeres kísérlet után május végén a Postamúzeum új állandó kiállítása volt a folytatás helyszíne.

„Az év múzeuma 2012” pályázat egyik győztese, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum igazgatója, Béres Mária

A hagyománynak megfelelően ebben az évben is meghirdették „Az év múzeuma 2012” és „Az év kiállítása 2012” pályázatokat. 2013-ban az előző évhez képest kevesebben indultak, hat, illetve hét intézmény küldte be a kiírásban szereplő dokumentumokat. A két bíráló bizottság alapos tájékozódás és szakmai eszmecsere után hozta meg a döntést, amelyet ezúttal is a Múzeumok Majálisa első napján, május 11-én, szombaton hoztak nyilvánosságra. Újítás volt, hogy nem a megnyitó keretében, hanem délután, szakmai programként rendezték meg az eredményhirdetést. „Az év múzeuma 2012” elismerést a BTM Aquincumi Múzeuma és a Tiszazugi Földrajzi Múzeum (Tiszaföldvár) képviselője vehette át, „Az év kiállítása 2012” címet pedig a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (Pannonhalma): Van egy kert – Útikalauz monostori kertekhez című (ekkorra sajnos már bezárt) tárlata nyerte el. Mindkét pályázat keretében további elismeréseket is átadtak.

A szlovák és a magyar szakmai szervezet elnöke

Nemzetközi szinten is aktívabb volt a szervezet. Június közepén az elnökség képviselői Kassára látogattak. Részt vettek a szlovák múzeumok fesztiválján és – előzetes egyeztetést, illetve helyszíni tárgyalást követően – együttműködési megállapodást írtak alá a Szlovák Múzeumok Szövetsége vezetőivel. A Társaság kétfős delegációja részt vett a NEMO Bukarestben november elején tartott éves konferenciáján és közgyűlésén. Ezekről a programokról, akárcsak az említettekről, jelent meg beszámoló a magyarmuzeumok.hu elektronikus folyóiratban. 

 

 

Zárásként még egy érdekességet ajánlunk az olvasók figyelmébe. Pulszky Károly ausztráliai sírjának felújításáról, az ezzel kapcsolatos levelezésről szól a folyóiratban június 19-én megjelent beszámoló (Pulszky Károly sírja). 

Pulszky Károly sírja Brisbane-ben a felújítás után

A Pulszky Társaság 2013-as évének kronológiája itt érhető el.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források:

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1027_palyaztatassal_vagy_anelkul 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/1134_latni_amit_eddig_nem_lattam 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1182_muzeumok_utkeresesben 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1194_szombaton_hirdetik_%E2%80%9Eaz_ev_muzeuma_2012%E2%80%9  

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/1204_a_harmadik_ev_kiallitasa_dij_pannonhalmara_kerult 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1267_pulszky_karoly_sirja 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1280_szlovak_es_magyar_muzeumok_egyuttmukodese 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/1314_szamit_meg_a_muzeum 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1372_muzeumi_ethosz_szemlelet_es_megujulas 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1431_nyugat-europai_muzeumi_tapasztalatok 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/muhely/1481_muzeumok_es_az_aktiv_allampolgar 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/1504_miert_jarnak_muzeumba_a_holland_gyerekek 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1532_tate_uzleti_vallalkozas_vagy_muveszeti_intezmeny 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1533_hollandiaban_a_muzeum_tobb_mint_ertek 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1534_hogy_vannak_a_muzeumok_hollandiaban 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1588_muzeumok_daniaban_ 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1591_halozati_talalkozo_bukarestben 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1607_a_muzeumok_lehetosegei_daniaban 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1650_szakmai_beszamolo 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/1699_a_dan_muzeumi_rendszer_atalakitasa 

https://mokk.skanzen.hu/20130531stabilizalodo-muzeumandragogia 

Kisalföld, 2013. május 18. 13. o. (Pannonhalmán rendezték az év kiállítását. Van egy kert és van egy díj).

Magyar Hírlap, 2013. január 29. 13. o. (Egyetért, de garanciákat kér a múzeumi egyesület).

Magyar Hírlap, 2013. május 9. 13. o. (HR: Gazdagabb programmal rendezik meg a majálist. A múzeum nevel, szórakoztat).

Magyar Hírlap, 2013. május 13. 14. o. (JZS: Múzeumokat és tárlatokat is díjaztak).

Magyar Nemzet, 2013. május 10. 15. o. (Tonbor Nándor: Felnőtt a Múzeumok majálisa).

Magyar Nemzet, 2013. május 13. 15. o. (Múzeumokat díjaztak).

Népszabadság, 2013. május 13. 2. o. (Múzeumi elismerések. Díjeső a majálison).

Tolnai Népújság, 2013. november 3. 1. o. (Vizin B.: Példaértékű szerepvállalás).

Új Néplap, 2013. május 14. (Az év múzeuma a földvári).

Új Néplap, 2013. 2. o. (Sz.I.: Múzeumi seregszemlét tartottak Szolnokon).

Zalai Hírlap, 2013. május 2. 5. o. (Pulszky-díj Havasi Bálintnak).

‹‹ 2012 2014 ››