A Pulszky Társaság 2015-ös éve

Kecskeméti Tibor és Török Róbert a Társaság díjaival

2015 szervezeti szempontból legfontosabb eseménye kétségkívül a Petőfi Irodalmi Múzeumban április harmadik dekádjában megtartott közgyűlés volt. Napirendjén a jogszabály által előírtakon (szakmai és közhasznúsági beszámoló, munkaterv, költségvetés) ezúttal is szerepelt a Pulszky Ferenc- és a Pulszky Károly-díj átadása. Előbbit Kecskeméti Tibor, utóbbit Bogdán Melinda és Török Róbert vehette át. Nagy sikert aratott a közel 100 jelenlévő körében az előző évi Pulszky Ferenc-díjas Bodó Sándor előadása. Ezt követte a vezető testületek (választmány, ellenőrző bizottság, etikai bizottság) megválasztása. A találkozó alkalmat adott arra is, hogy az életpálya kérdésköréről folytassanak eszmecserét a megjelent tagok és meghívottak. Egyetértés volt abban, hogy a muzeális intézmények szakmai szempontból és méret szerint is rendkívül szegmentáltak, ami nagyon megnehezíti az egész területre érvényes rendszer kialakítását; hogy a bérrendezés legalább olyan fontos, mint az életpálya-modell kialakítása, hiszen évek óta lényegében mozdulatlan a bértábla éppen úgy, mint a tényleges fizetések; hogy a muzeológiai ismeretek oktatásának csak a szakismeretek megszerzése után van értelme. 

A közgyűlés napján egyébként tisztújításra került sor a kismúzeumi tagozatban is, ismét H. Bathó Edit lett a tagozat vezetője.

Az év folyamán a választmány öt alkalommal ülésezett. Februárban és márciusban előkészítette a közgyűlési dokumentumokat, május elején megválasztotta az elnökséget: Deme Péter elnököt, E. Csorba Csilla ügyvezető elnököt, Népessy Noémi főtitkárt, valamint Cseri Miklós, Havasi Bálint, Zomborka Márta, Vásárhelyi Tamás alelnököket. Októberben megvitatta és elfogadta „Az év múzeuma” díj alapító okiratát, decemberben pedig értékelte az őszi szakmai rendezvényeket.

Utóbbiak közül kiemelten fontos és sikeres volt a november végén a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban „A múzeum mint turisztikai termék” címmel megrendezett szakmai konferencia, amelyen a mintegy száz résztvevő előtt turisztikai és múzeumi szakemberek adtak elő és bemutattak számos olyan hazai és külföldi projektet, amelyek szorosan összekapcsolták a két területet.

A Társaság kezdeményezésére ugyancsak novemberben találkozott a múzeumi szakterület négy meghatározó szakmai szervezetének (ICOM MNB, OKSZ, MVMSZ, Pulszky Társaság) elnöksége. Az ülésen több aktuális kérdés megvitatása mellett megállapodtak a rendszeres, érdemi együttműködés kialakításában és fejlesztésében. A szervezetek két-két képviselője részvételével operatív testületet hoztak létre annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak közös álláspontot kialakítani a szakterületet érintő kérdésekben. Az egyesület képviselői részt vettek a Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztala ülésein és a napirendre került kérdések vitájában, továbbá – a korábbi évekhez hasonlóan – több intézményvezetői pályázat szakmai bírálatában.

„Az év múzeuma 2014” díjra nyolc intézmény pályázott, „Az év kiállítása 2014” díjra pedig 13 intézmény nevezett be tárlatot. Mindkét esetben a bíráló bizottság alapos tájékozódás és érdemi vita után hozta meg döntését. A két pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása és a díjazottak rövid bemutatkozása a Múzeumok Majálisának első napján, május 16-án a Nemzeti Múzeum dísztermében történt meg. „Az év múzeuma 2014” elismerést a Bihari Múzeum (Berettyóújfalu) és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Budapest) nyerte el és két különdíjat is átadtak. „Az év kiállítása 2014” címet a miskolci Herman Ottó Múzeum „Elit alakulat” – A Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői” című állandó kiállítása kapta, emellett a zsűri elismerő oklevelében részesült további öt intézmény kiállítása.

Az év során sikerült akkreditáltatni az előző években kialakított és kipróbált „Látogató-központú kiállításértékelés” című, 30 órás szakmai továbbképzési programot. Formailag és tartalmilag is megújult a Társaság honlapja, havi rendszerességgel küldték ki az elektronikus hírlevet a tagoknak és az érdeklődőknek, tovább nőtt a magyarmuzeumok.hu online folyóirat olvasóinak száma.  

Önkéntesek tisztítják meg Pulszky Ferenc (és mások) síremlékét 2015 szeptemberében

Szeptember első felében a Társaság néhány lelkes tagja azzal emlékezett meg Pulszky Ferenc (1814-1897) születésének és halálának évfordulójáról, hogy a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben megújította a Magyar Nemzeti Múzeum egykori igazgatójának síremlékét.

A kismúzeumi tagozat immár hagyományos őszi szakmai találkozójára szeptember elején a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban került sor. A jelenlévők a települési fenntartásba kerülés első éveinek tapasztalatairól, az állományvédelemről és sikeres közösségi programokról hallgattak meg előadásokat. A Poroszlai Ildikó-emlékérmet a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria képviselői vehették át.

Béres Mária igazgató köszönti a kismúzeumi tagozat találkozójának résztvevőit

A múzeumandragógiai tagozat szervezésében májusban a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával együttműködve rendezte meg a IV. Országos Múzeumandragógiai Konferenciát. „A múzeum mint a felnőttkori tanulás színtere. – Trendek, tendenciák, aktuális kérdések és jó gyakorlatok” című rendezvény plenáris ülésein és szekcióiban közel 120 szakember vett részt.

A műtárgyvédelmi tagozat tagjai több szakmai konferencián vettek részt. Együttműködtek a Magyar Restaurátorok Egyesületével a változó jogszabályokhoz való megfelelés kialakításában. Novemberben a nemzetközi részvétellel a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett országos restaurátor konferencián Torma László és Koncz Pál (posztumusz) kapták meg a Balázsy Ágnes-díjat.

A művészettörténeti tagozat vezetői ebben az évben befejezték a teljes múzeumi területet felölelő művészettörténeti szakmai adatbázis (múzeumi művészettörténész munkatársak és tevékenységük) összeállítását.

A NEMO-konferencia helyszíne Pilzen központjában

Az Európai Múzeumi Szervezetek Hálózata (NEMO) 23. éves találkozóján, amelyet november elején Pilzenben, Európa az évi egyik kulturális fővárosában tartottak, a Pulszky Társaság két képviselője is részt vett. A közgyűlés előtt szervezett nemzetközi konferencia plenáris ülésén és szekcióiban azt vizsgálták, hogyan kell a múzeumoknak újra és újra megújítaniuk azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel tényleges, virtuális és potenciális látogatóik egyre változó igényeit kielégíthetik, saját társadalmi jelentőségüket, befolyásukat, hatásukat növelhetik.

A Társaság fizető tagjainak száma az év végén 481 fő volt.

A 2015-ös év kronológiája itt olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források:

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/2403_jelentkezok_az_ev_muzeuma_es_kiallitasa 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/2457_2015-ben_is_atadtak_a_pulszky-dijakat 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/2474_a_magyar_termeszettudomanyi_muzeum_85_eves_cimzetes_foigazgato-helyettese 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/2497_az_ev_kiallitasa_2014 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/2498_muzeumok_a_fenntarthato_tarsadalomert 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/2491_az_ev_muzeuma_2014 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/2496_az_ev_muzeuma_2014

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/interju/cikk/2521  

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/targy/2720_ismet_megujult_a_pulszky-siremlek 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/2794_tiszafoldvar_fogadta_a_kismuzeumi_tagozatot 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/muhely/2868_europai_muzeumi_szervezetek_konferenciaja_pilzenben 

https://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/2887_muzeumi_szakmai_szervezetek_talalkozoja 

Élet és Tudomány, 2015/22. 692-693. o. (Veres Gábor: Az év kiállítása: Elit alakulat).

Hajdú-Bihari Napló, 2015. május18. 1. o. (A Bihari Múzeum kivívta a rangot).

Magyar Demokrata, 2015. május 27. 54. o. (Múzeumok szakmai elismerése).

Magyar Fórum, 2015. május 28. 12. o. (A Bihari lett az év múzeuma).

Magyar Hírlap, 2015. május 18. 12. o. (Fővárosi és berettyóújfalui kiállítóhelyek az év múzeumai).

Magyar Nemzet, 215. május 15. 12. o. (R. Kiss: Múzeum a kertben).

MúzeumCafé, 2015/5. 102-108. o. (Marton Éva: Lejárt a klasszikus múzeumok ideje – az év múzeuma díjat nyerte el az új otthonra lelt Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum).

Természettudományi Közlöny, 146. évf. 5. füzet, 227. o. (Gratulálunk!)

‹‹ 2014 2016 ››