A Pulszky Társaság 2016-os éve

Matskási István, az első Éri István-díjas

Ebben az évben emlékezett meg a Társaság megalakításának és bírósági bejegyzésének 25. évfordulójáról. Erre a május elején a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tartott éves közgyűlés kínálta a legjobb alkalmat. A kötelező napirendeket megelőzően a Nemzeti Múzeum, az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya és a társszervezetek vezetői mondtak köszöntőt, majd Deme Péter elnök ismertette a Pulszky Társaság 25 éves történetének jelentősebb állomásait, kiemelkedő eseményeit, méltatva az ebben aktívan részt vállaló személyeket. A közgyűlés tiszteleti taggá választotta a Társaság megalapítását kezdeményezőket. Ezt követte a Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díj átadása (Viga Gyula, illetve Bárd Edit és Sári Zsolt vehette át). Első ízben adták át a 2014-ben alapított Éri István-díjat, amely „a Pulszky Társaság azon tagjának adományozható, aki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységet folytatott-folytat a társaság szakmai, érdekképviseleti és/vagy szervezési munkája terén”.  A plakettet Matskási István vehette át, aki 1992 és 1996 között ügyvezető elnöke, majd 2007-ig elnöke volt a Társaságnak, azóta pedig tiszteletbeli elnökként vesz részt a munkában. A hagyományoknak megfelelően elhangzott az előző évben Pulszky-díjban részesültek előadása is.

A választmány február végi ülésén döntött a díjazottak személyéről és a jubileumi közgyűlés napirendjéről, április második felében a közgyűlés elé terjesztendő szakmai és közhasznúsági beszámoló, illetve munkaterv szövegéről, októberben pedig a Társaság ügyrendjéről és stratégiájának tervezetéről, valamint a következő évi tagdíjról.

Áprilisban a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és az informatikai szakfelügyelet társszervezésében a digitalizálás volt a szakmai nap témája, októberben az országos múzeumi rendezvények szerepeltek napirenden (mindkettőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor). Utóbbi keretében széles körben vitatták meg a Múzeumok Majálisa, a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja szervezése terén szerzett tapasztalatokat és tettek javaslatokat a továbbfejlesztésre. Novemberben „A múzeum mint turisztikai termék” címmel volt szakmai nap a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, majd konferencia az Aquincumi Múzeumban „Múzeum és Turizmus 2016” címmel.

A gyöngyösi Szent Bertalan-templom kincstára

A József Attila Emlékhely

„Az év múzeuma 2015” címre kiírt pályázaton hatan indultak a kisebb intézmények kategóriájában, míg „Az év kiállítása 2015” címért tizennégy intézmény egy-egy kiállítása vetélkedett. A két bíráló bizottság alaposan áttanulmányozva a beküldött dokumentációt és lehetőség szerint a helyszínen is tájékozódva hozta meg a döntését. A Múzeumok Majálisának első napján, május 21-én „Az év múzeuma 2015” elismerést igazoló táblát és oklevelet a gyöngyösi Szent Bertalan-templom Kincstára vezetője vehette át, különdíjat kapott a Csornai Közérdekű Muzeális Kiállítóhely. „Az év kiállítása 2015” címmel a József Attila Emlékhely (Budapest IX. kerület) Eszmélet című kiállítását tüntették ki, különdíjban részesült a cigándi Bodrogközi Múzeumporta Sőregi-háza. A rendezvényen hosszú évek után ismét saját sátorral és több programmal volt jelen a Pulszky Társaság, elsősorban az év elején Pulszky FIAT néven megalakult ifjúsági tagozat aktivitásának köszönhetően.

Az év során jelentősen javult az egyesület adminisztrációja, ügyviteli munkája. Új irattári terv készült, irodavezető alkalmazására került sor Mészáros Balázs személyében és új helyre került a könyvelés is. A Társaság képviselői folytatták munkájukat és együttműködésüket más szakmai szervezetekkel a múzeumi életpálya-modell kialakítása érdekében, de a folyamat később megállt. Több intézményvezetői pályázat bírálatában is részt vettek az elnökség tagjai.

Az év elején, februárban ismét megalakult az ifjúsági tagozat. A Pulszky FIAT tagjai nagy lelkesedéssel készültek a Múzeumok Majálisára, népszerűsítő kisfilmet készítettek „Ki dolgozik itt?” címmel, közvéleménykutatást folytattak a majálison a múzeumok társadalmi megítéléséről és a látogatói elvárásokról, október elején pedig szakmai napot rendeztek a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Fő szervezői voltak a Társaság októberi szakmai napjának és részt vettek a Társaság egyéb rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.

A Poroszlai Ildikó-emlékérem átadása

A kismúzeumi tagozat szokásos éves konferenciáját október elején az előző évi díjazott intézmény városában, Jászberényben rendezték. A jelenlévők elsősorban a Társaság stratégiai elképzeléseiről és a digitalizálás kismúzeumi lehetőségeiről cseréltek eszmét. A Poroszlai Ildikó-emlékérmet a Marcali Városi Múzeum vezetője vehette át. 

A múzeumandragógiai tagozat május végén Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködve tartotta meg az V. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát „Új kihívások a felnőttkori múzeumhasználatban” címmel. A plenáris és szekcióülések döntően a felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés, a felnőttek élethosszon át tartó tanulásának kihívásaira, egy formálódó, új múzeumelméletre, haladó hazai múzeumi gyakorlatok bemutatására fókuszáltak.

Az Európai Múzeumi Szervezetek Hálózatának közgyűlését és szakmai konferenciáját november közepén a németországi Karlsruhében rendezték meg, az egyesület kétfős delegációjának részvételével.

Az év végi nyilvántartás szerint a Társaságnak 689 fizető tagja volt, az év során 141 fő csatlakozott a szervezethez.

A 2016-os év kronológiája itt olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források:

www.pulszky.hu 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/muhely/3157_kik_nyerhetik_el_%E2%80%9Eaz_ev_muzeuma_2015%E2%80%9D_cimet 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/3165_az_ev_kiallitasa_2015_palyazoi 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/3222_az_idei_eselyesek

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/3264_25_eves_a_pulszky_tarsasag 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/muhely/3267_digitalizalas_a_kereskedelmiben

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/3270_elismeresek_es_dijak  

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/3290_pulszky_karoly-dijat_kapott_bard_edit

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/latogato/3292_pulszky_fiat_a_muzeumok_majalisan 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/3294_eldolt_2015_legjobb_muzeuma_es_kiallitasa 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/3307_pulszky_karoly_dijjal_tuntettek_ki_dr_sari_zsoltot 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/tema/3577_a_vizsgalat_targya_orszagos_muzeumi_rendezvenyek 

http://archiv.magyarmuzeumok.hu/videoteka/player/366 

Heti Válasz, 2016. június 16. 43. o. (Díjazott emlékhely).

Heves Megyei Hírlap, 2016. május 23. 1. o. (Az előző év múzeuma).

Magyar Demokrata 2016. június 1. 52-53. o. (Szentei Anna: Helyi érték).

Magyar Fórum, 2016. június 9. 14. o. (Ferencvárosé az Év Kiállítása 2015 díj). 

Magyar Idők, 2016. május 23. 17. o. (Díjazták a legjobb múzeumot és kiállítást).

Magyar Nemzet, 2018. május 23. 9. o. (Kincstár és Eszmélet).

Somogy Megyei Hírlap, 2016. október 28. 4. o. (Elismerést kapott a városi múzeuma).

Szolnok Megyei Néplap, 2016. október 8. 2. o. (Közösen készítik a pályázatokat).

Új Ember, 2016. május 29. 5. o. (Egyházi intézmény lett az év múzeuma).

‹‹ 2015 2017 ››