A Pulszky Társaság 2018-as éve

2018 átlagos, szervezeti és szakmai értelemben is jó eredményeket hozó év volt. A Társaság közgyűlésén, a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében a hagyományoknak megfelelően a kötelező napirendeken és az alapszabály módosításán túl átadták a szakmai díjakat. Pulszky Ferenc-díjban részesült Füköh Levente, Pulszky Károly-díjat kapott Szabó Attila és Vas Zoltán, Éri István-díjjal ismerték el Vásárhelyi Tamás tevékenységét. Az előző évben díjazottak pedig megtartották előadásukat. Ezt követően „Múzeumok a társadalmi integrációért” címmel került sor beszélgetésre.

Pulszky- és Éri-díjasok 2018

Díjazottak 2018-ban

A Múzeumok Majálisa keretében, a 90 decibel Project közreműködésével ugyanebben a témakörben szervezett előadást és beszélgetést a Társaság „Museum for Everybody – Access for disabled people (A múzeum mindenkié – célkeresztben az akadálymentesítés)” címmel, melyen Lucia Bondetti és Federica Montesanto, a velencei Gallerie dell’Accademia munkatársai mutatták be intézményük tapasztalatait és gyakorlatát ezen a téren.

A választmány kétszer tartott ülést. Március végén a közgyűlés elé kerülő dokumentumokat vitatták meg és fogadták el, október elején pedig egyebek mellett állásfoglalást fogalmaztak a múzeumi területen kialakult helyzetről, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy a politikai támadások és az azok által keltett bizonytalanság veszélyezteti az egész szakma eredményeit és az intézmények működését. Ezt megelőzően, júliusban az elnökség levélben kezdeményezte a kultúráért felelős államtitkárnál, hogy a tárca nyilvánosan határolódjon el a szakterület elleni megalapozatlan sajtótámadásoktól.

A Társaság már korábban regisztráltatta magát önkéntes fogadó szervezetként, majd közzétette a jelentkezés lehetőségét. 2018 januárjában végül hat fővel kötöttek önkéntes szerződést, akik a kommunikáció és a pályázás területén segítették az egyesület munkáját. 

Az év elején a Társaság az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságával, az Országos Közgyűjtemények Szövetségével és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével közös levélben fordult az emberi erőforrások miniszteréhez az NKA kollégiumi rendszerének átalakítása, önálló múzeumi kollégium létrehozása és a szakterületre jutó támogatások emelése érdekében, amelyre elutasító válasz érkezett. (Végül 2021-től ismét önállóvá vált a múzeumi szakmai kollégium.)

A szakmai érdekképviselet terén fontos lépés volt, hogy többirányú előkészítés után, a Pulszky Társaság részvételével október elején megalakult a Kulturális Szakmai Szövetségek Egyeztető Fóruma, amely javaslatokat dolgozott ki a közgyűjteményi és közművelődési terület bérrendezésére.

A Cselekvő közösségek EFOP 1.3.1. európai uniós projekt keretében az egyesület és több tagja személyesen is részt vett a kulturális intézmények társadalmiasításához készített útmutató szakmai véleményezésében.

Kerekasztal-beszélgetés a „Gyűjteménymenedzsment a közösségi múzeumban” című konferencián

A Társaság és a MOKK (Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) szervezésében február végén szakmai fórumra került sor a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban „Mesterségünk címere a múzeum” címmel. Októberben a Petőfi Irodalmi Múzeum adott helyet a „Gyűjteménymenedzsment a közösségi múzeumban” című szakmai konferenciának. Ezen az előadások és a kerekasztal-beszélgetések a stratégiai alapú gyűjteménymenedzsmentben rejlő lehetőségeket tekintették át, és azt vizsgálták, egy ilyen stratégiába hogyan integrálható a közösségi részvétel, a közösségek bevonására (is) építő múzeumi működés. A délelőtti plenáris előadásokat, melyek elsősorban a gyűjteménymenedzsment jó gyakorlatait mutatták be, délután két szekció követte, melyek közül az egyik a fényképgyűjteményekre, a másik a múzeumi gyűjtés új, közösségi módjaira fókuszált.

2018-tól a Pulszky Társaság két szakmai pályázatának (Az év múzeuma és Az év kiállítása) eredményében a díjátadás évét tüntették fel. Az előzőre öt intézmény, az utóbbira 15 kiállítás dokumentációja érkezett be. A két bíráló bizottság ezúttal is alapos munkát végzett, tagjaik a rendelkezésükre bocsátott anyagokon túl a helyszínen is tájékozódtak. A Múzeumok Majálisán, amely ezúttal – a Múzeumkert folyamatban lévő felújítása miatt – egynapos volt és csak a Nemzeti Múzeum épületében zajlott, „Az év múzeuma 2018” elismerést a kiskunhalasi Thorma János Múzeum kapta, „Az év kiállítása 2018” pedig a Soproni Múzeum „Macskakő Gyermekmúzeum és közösségi tér” című állandó tárlata lett. Mindkét pályázatban különdíjat is átadtak. Az ünnepi esemény előtt a Társaság elnöke beszélgetett az előző évek fődíjas intézményeinek vezetőivel az elismerések jelentőségéről.

A Pulszky FIAT tagozat jelentős munkát fektetett egy kiállítás-technikára koncentráló múzeumi expó előkészítésére, de forráshiány miatt erre nem került sor. Képviselőik viszont előadásokkal és konzultációkkal vettek részt a Fiatal Levéltárosok Egyesületének júliusi nyári táborán. 

A múzeumandragógiai konferencia résztvevői szakmai kiránduláson

A múzeumandragógiai tagozat – szoros együttműködésben a Katona József Múzeummal – Kecskeméten rendezte meg a VII. Országos és III. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciát, az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma, valamint számos egyéb szakmai szervezet és intézmény támogatásával. A Kulturális Örökség Európai Éve és a Közösségek Hete 2018 keretében „Érték és attraktivitás a kulturális örökségközvetítésben. Felelős felnőttek – a múzeumi közösségfejlesztés új útjai” címmel szervezett programon a száznál több résztvevő plenáris ülésen, szekciókban és helyszínlátogatásokon cserélt tapasztalatot és kapott gazdag információt.

A kismúzeumi tagozat október elején az előző évben díjazott Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum szervezésében tartotta meg éves szakmai találkozóját, amelynek központi témája a múzeumok és más kulturális intézmények kapcsolata, együttműködése volt. A Poroszlai Ildikó-emlékérmet a kisvárdai Rétközi Múzeum igazgatója vehette át.

A NEMO (Európai Múzeumi Szervezetek Hálózata) rendes évi közgyűlését és az ehhez kapcsolódó szakmai konferenciát, amelyen a Társaság elnöke és irodavezetője vett részt, 2018-ban Málta (és Európa kulturális) fővárosában rendezték meg. A közel 200 résztvevővel tartott tanácskozás témája: „Museums out of the box! The crossoves impact of museums (Múzeumok sablonmentesen! A múzeumok átfogó befolyása)”.

Év végén 833 fő volt a nyilvántartott tagok száma.

A Társaság 2018-as évének kronológiája itt olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források:

www.pulszky.hu 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/gratulalunk-az-idei-pulszky-dijazottaknak (2018.04.21.)

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/kik-az-idei-ev-palyazoi-es-a-dij-eselyesei (2018.05.07.)

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/muzeumok-a-muzeumban-halozzuk-be-a-muzeumot (2018.05.07.)

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/muzeumok-majalisa-2018 (2018.05.10.)

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/beszamolo-a-2018-as-muzeumandragogiai-konferenciarol (2018.05.26.)

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/gyujtemenymenedzsment-a-kozossegi-muzeumban (2018.09.21.)

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/allasfoglalas (2018.10.11.) 

Élet és Tudomány, 2018/21. 656-658. o. (Vásárhelyi Tamás: Díjnyertes Macskakő).

Kisalföld, 2018. május 15. 8. o. (Nagy Márta: A Macskakő lett a legjobb).

Levéltári Szemle, 2018/3. 91-95. o. (Fóris Ákos: Közgyűjteményi kihívások napjainkban).

Magyar Hírlap, 2018. május 10. 12. o. (Pálffy Lajos: Klasszicista terekben).

Magyar Idők, 2018. május 14. 18. o. (Bonczidai Éva: A tárlókon túli világ).

‹‹ 2017 2019 ››