A Pulszky Társaság 2019-es éve

A 2019-es díjazottak a Pulszky Társaság két vezetőjével

Ismét elérkezett a tisztújítás a Társaságban. Az előző év őszén megválasztott jelölő bizottság (Matskási István, Deme Péter, Kriston Vízi József /múzeumandragógiai tagozat/, Pusztai Gabriella /kismúzeumok tagozat/, Lukács Fanni /Pulszky Fiat/) a beérkezett javaslatok alapján összeállította listáját, amelyet a márciusi választmányi ülés erősorrendbe állítva terjesztett a közgyűlés elé. Április végén a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor az éves közgyűlésre. Ezen elfogadták a szakmai, pénzügyi és közhasznúsági beszámolót, az éves munkatervet és a költségvetés tervezetét. A választmány döntése alapján átadták a szakmai díjakat. Pulszky Ferenc-díjban részesült Szoleczky Emese, Pulszky Károly-díjat kapott Zsigmond Gábor, az Éri István-díjat pedig Bodó Sándor vehette át. A jelenlévők titkos szavazással megválasztották a választmány, valamint az ellenőrző és az etikai bizottság tagjait, majd meghallgatták az elő év díjazottjainak előadását.

Az új választmány május 3-án tartotta első ülését, amelyen megválasztotta a Társaság vezetőit. Elnök Bereczki Ibolya, ügyvezető elnök Mészáros Balázs, főtitkár Varga Noémi lett. 

Alelnökké választották Kalla Zsuzsát, Orosz Katalint, Tóth Arnoldot és Török Róbertet.

Az év folyamán még három választmányi ülést tartottak, ezeken a beszámoló és munkaterv, a szakmai díjak odaítélése, majd a pályázatok megújítása volt elsősorban napirenden.    

A Társaság aktív szerepet vállalt a Kulturális Szakmai Szövetségek Együttműködési Fóruma munkájában. Képviselői a többi szakmai szervezet képviselőivel együtt március közepén egyeztető megbeszélést folytattak az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkárával és a szakmai főosztályok vezetőivel a fejlesztési stratégiával kapcsolatos feladatokról és a bérrendezés lehetőségeiről. Az elnökség egy hónappal korábban közleményben fogalmazta meg a szakterületen érezhető aggodalmakat a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának tervezett (és azóta megtörtént) átszervezése kapcsán.  

Pulszky Ferenc 1869. március 4-i igazgatói kinevezésének 150. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum és a Pulszky Társaság konferenciát rendezett azzal a céllal, hogy múzeumigazgatói programját, illetve tevékenységét értelmezve, illetve arra reflektálva válaszokat keressen a múzeum 21. századi helyére és szerepére. Az előadók áttekintették Pulszky sokirányú tevékenységének különböző területeit, majd két kerekasztal-beszélgetésen a közgyűjtemények, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum mai szerepéről és feladatairól beszélgettek a meghívottak.

Október közepén a Türr István Múzeummal közösen „Mit rejt a gyűjtemény?” címmel kétnapos szakmai konferenciát rendezett a Társaság Baján, a Nemzeti Kulturális Alap és Baja Város Önkormányzata támogatásával. A tanácskozást három szekcióban tartották: állományvédelem, régészet, gyűjteménymenedzsment, emellett workshopok is segítették a témakör feldolgozását. A cél az volt, hogy a felmerült kérdésekre közösen, a résztvevők bevonásával, párbeszéd és vita keretében keressék a válaszokat. 

A Vonalba zárt történetek kiállítás egyik terme

2019-ben „Az év múzeuma” keretében négy intézmény nyújtotta be pályázatát, míg „Az év kiállítása” cím elnyerése érdekében tizenkét intézmény jelentkezett tárlatával. A megújult Múzeumkertben és a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Múzeumok Majálisának első napján, május 18-án a bíráló bizottságok döntése értelmében „Az év múzeuma 2019” elismerést a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója vehette át, míg „Az év kiállítása 2019” címet a székesfehérvári Szent István Király Múzeumnak a Hetedhét Játékmúzeumban rendezett, Réber László grafikusművész munkásságát bemutató „Vonalba zárt történetek” című állandó kiállítása kapta meg. 

Az év folyamán három tagozat működött. A Pulszky FIAT (fiatal muzeológusok tagozata) az NKA anyagi támogatásával július közepén rendezett szakmai tréninget Keszthelyen „Kapcsolódj KI – Kapcsolódj BE!” címmel. Ezen a tizennégy résztvevő a Magyar Regisztrátor Csoport Egyesületről, a műtárgykölcsönzés és a múzeumi letét jogi kérdéseiről, a biztosításról és az állami garanciavállalásról, a kiállítások tervezésének múzeumpedagógiai, szempontjairól és érvényesítésük nehézségeiről hallgattak és vitattak meg előadásokat, majd  játékos formába öltöztetett szakmai önismereti beszélgetésre került sor.

Panelbeszélgetés a múzeumandragógiai konferencián

A múzeumandragógiai tagozat szeptember elején a Jósa András Múzeummal szoros együttműködésben, az NKA és Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásával, több szakmai szervezet közreműködésével szervezte meg  Múzeumok határok nélkül, Örökség – Tudomány – Turizmus” címmel a VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciát több nyíregyházi helyszínen. Az igen gazdag kétnapos program keretében plenáris és szekcióüléseket, kerekasztal-beszélgetéseket tartottak és több intézmény kiállítását, működését is tanulmányozták a résztvevők. 

A kismúzeumi tagozat éves találkozóját az előző évben díjazott kisvárdai Rétközi Múzeum közreműködésével rendezte meg október elején. Itt a múzeumok és múzeumépületek témakörét járták körül a felkért előadók néhány konkrét példa bemutatásával. Ezt követően került sor a Poroszlai Ildikó-emlékérem átadására, amelyet a gyöngyösi Szent Bertalan-templom Kincstárának ítéltek oda. 

Csoportkép a Poroszlai Ildikó-emlékérem átadása után

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum vállalta, hogy – együttműködve a Pulszky Társasággal – nemzetközi szakmai műhelymunkát szervez a NEMO (Európai Múzeumi Szervezetek Hálózata) tagszervezeteinek érdeklődő képviselői számára. A kétnapos programra Szentendrén és Budapesten került sor október elején. A NEMO éves közgyűlését és szakmai konferenciáját ezúttal az észtországi Tartuban rendezték meg november elején. A „Museums 2030 – Sharing recipes for a better future (Múzeumok 2030 – Jó gyakorlatok a fenntartható jövőért)”címmel tartott tanácskozáson 200-nál is több szakember vett részt Európa számos országából. 

A 2019-es év kronológiája itt olvasható.

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

 

Források:

www.pulszky.hu 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/uj-szolgaltatasokkal-bovult-a-pulszky-tarsasag-honlapja

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/szoleczky-emese-zsigmond-gabor-bodo-sandor-vette-at-a-pulszky-tarsasag-idei-kitunteteseit  

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/tisztujitas-a-pulszky-tarsasagban

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/az-ev-kiallitasa-2019-palyazoi-es-a-dij-eselyesei 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/24-muzeumok-majalisa-a-megujult-muzeumkertben 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/eredmenyhirdetes-2019

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/beszamolo-a-2019-es-nyiregyhazi-muzeumandragogiai-konferenciarol 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/a-pulszky-tarsasag-kismuzeumi-tagozatanak-szakmai-napja

Élet és Tudomány, 2019/21. 655-657. o. (Vásárhelyi Tamás: Egy vonalas tárlat).

Előretolt Helyőrség (a Fejér megyei Hírlap irodalmi-kulturális melléklete), 2019 május, 6. o. (Bonczidai Éva: Az év kiállításán jártunk. Vonalba zárt történetek).

Magyar Hírlap, 2019. május 16. 13. o. (Sárdi Krisztina: Hétvégi forgatag először a megújult Múzeumkertben). 

MúzeumCafé, 2019/4. 10-11.o. 

‹‹ 2018 2020 ››