Az Év Kiállítása 2020 – Felhívás

A pályázat célja

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület (a továbbiakban: Pulszky Társaság) az évente adományozott AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA díjjal a muzeális intézmények kiállításainak újszerűségét, a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét és kreativitását jutalmazza. A Pulszky Társaság, mint a múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen.

Célunk, hogy a díjjal elismerjük és kitüntessük a magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítást. Szándékunk, hogy egyben jó példákat mutassunk fel a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, a kiállítások elismerésével felhívjuk a figyelmet a legjobb megoldásokra, és erősítsük a múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat, az együttműködést.

A két kategóriában kiosztott egy-egy díj és a különdíjak mellett a pályázat zsűrije dicsérő oklevelet is adományozhat a megadott szempontok némelyikének való megfelelés alapján.

 A résztvevők köre

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2020 díjra a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények nyújthatnak be pályázatot. Határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeum is nyújthat be pályázatot. Minden muzeális intézmény egy pályázatot nyújthat be. Ha több tagintézménye van, több pályázatot is beadhat, de tagintézményenként csak egyet.

2020-ban olyan kiállítások pályázatát várjuk, amelyek

állandó kiállítások, amelyek 2019. január 1. és 2020. február 29. között nyíltak/nyílnak meg;

időszaki kiállítások, amelyek 2019. január 1. és 2020. február 29. között nyíltak/nyílnak meg, és nyitva tartásuk legalább négy hónapon keresztül tartott/tart.

Ennek megfelelően a díj nevében a díjátadás évszáma lesz (AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2020). Arra törekszünk, hogy a pályázókból minél többet megismerhessen a közönség is.

2019. december 1-jén közzétesszük az addig pályázók sorát, majd a pályázat lezárulása után az összes pályázóét. Elősegítjük és reméljük, hogy sokan megnézik a még nyitva tartó díjazott kiállításokat a díjátadástól számított bő hónapban.

Milyen típusú projekttel pályázzunk?

A Pulszky Társaság elsősorban olyan kiállításokat díjaz – akár saját kiállítás, akár saját anyaggal kiegészített vendégkiállítás –, amelyekben tükröződik az intézmény küldetése, szakmai stratégiája, az évi, vagy hosszabb ideje folyó gyűjtő és kutató munkája, ugyanakkor a közönség igényeinek is megfelel, és nem önmagában áll, hanem kiegészítik vagy csatlakoznak hozzá minél változatosabb események és kommunikációs eszközök (katalógustól, múzeumpedagógiai feladatlaptól a facebook oldalig, blogig bármi).

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2020 díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább ötben kiemelkedő eredményt ér el:

a) a kiállítási projekt újszerűsége, korszerűsége, jelen korunk eseményeire való reflektálása, relevanciája, példaszerű volta, töprengésre, a látottak továbbgondolására késztetés,

b) új, aktuális, vagy közérdeklődésre számot tartó tudományos eredmények bemutatása,

c) a kiállítás magas színvonalú kivitelezése, korszerű és a környezeti szempontokat is figyelembe vevő megoldásai, költséghatékonysága,

d) közösségek bevonása (a tervezéstől a megvalósításon át a működtetésig),

e) új infokommunikációs megoldások, azok kreatív használata,

f) látogatói csoportok szerinti rétegzettség (szakmai tartalmában, jelentésében, bemutatási eszközeiben, kiegészítő programjaiban stb.),

g) helyi vagy tágabb közönség számára való fizikai és intellektuális elérhetőség, speciális igényű csoportok fogadásának, hozzáférésének lehetőségei, új látogatói réteg(ek) megszólítása, elérése, a közönség visszajelzéseinek figyelése, fogadása,

h) érthetőség, közönségbarát feliratok, a célközönség igényeihez igazodó idegennyelvű feliratok, szövegek, azok tartalmi és formai minősége,

i) a kommunikációs eszközök alkalmazásának színvonala, hatékonysága (nyomtatott és elektronikus kiadványok, social media),

j) a kapcsolódó programok (pl. közoktatási, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, tudományos, művészeti, családi, közösségi programok) színvonala.

Jelölés és jelentkezés

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2020 elismerés benyújtására jelölés nyújtható be olyan szakemberek által, akik – szakterületük, szakáguk, régiójuk fejlődését ismerve – javaslatot tesznek arra, hogy a Pulszky Társaság mely intézményeket hívja meg AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA pályázatán való részvételre.

Javaslattételre / jelölésre jogosultak: 

a) a Pulszky Társaság választmányának tagjai;

b) a Pulszky Társaság tiszteletbeli elnökei;

c) a díj átadását megelőző három évben díjazott (fődíjas) muzeális intézmények vezetői, a nyertes pályázatok kurátorai;

d) az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 3-3, múzeumi területen dolgozó szakember;

e) a Pulszky Társaság által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember;

f) AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA pályázat korábbi bíráló bizottságának tagjai.

Jelölő személy a jelölése évében nem lehet a bíráló bizottság tagja.

A jelölés a javaslattételi lap kitöltésével, a jelölő személy nevének megadásával és beküldésével történik. Jelölést muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező, valamint határon túli magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeum állandó vagy időszaki kiállítására lehet befogadni.

Egy jelölő egy intézményre tehet javaslatot, amelyet a Pulszky Társaság felé, aláírt, beszkennelt formában kell benyújtani, azevkiallitasa@gmail.com címre. A jelölés a pályázati felhívás megjelenését követő 15. naptól folyamatos, végső határideje 2020. március 6.

A beérkezett jelölésekről a Pulszky Társaság 5 napon belül tájékoztatja az érintett múzeumot és felkéri az intézmény vezetőjét pályázat benyújtására AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA elismerésre. A pályázat benyújtásáról a muzeális intézmény vezetője az intézmény munkatársainak bevonásával, fenntartója tájékoztatásával dönt.

 AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2020 elismerés elnyerésére 2020-ban jelölési folyamat nélkül, az intézmény saját kezdeményezésére, jelentkezés alapján is benyújtható pályázat.

A jelölt és a jelentkezett intézmények ugyanazon pályázati feltételek szerinti, azonos tartalmi és formai kritériumok szerint nyújtják be pályázatukat, legkésőbb 2020. március 27-ig.

A részvétel módja

A jelölt, a jelölést elfogadó és a jelentkező intézmények által benyújtott pályázat két fordulós.

A pályázóknak a következő dokumentumokat kell azevkiallitasa@gmail.com címre megküldeni:

a) kitöltött Jelentkezési lap, pályázati felhívás szempontjainak megfelelő sorrendben, kiemelve a legfontosabbnak ítélt eredményeket,

b) a kiállítás forgatókönyve,

c) a kiállításról készített fotó-dokumentáció (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),

d) 3-5 perc hosszúságú, a kiállítást bemutató video (a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos felületeken nyilvánosságra hozhatóak), amelyet a kiállítási projekt bemutatásához használunk,

e) a kiállításhoz kapcsolódó megvalósult rendezvények, oktatási programok bemutatása (legfeljebb 3000 karakter terjedelemben), fotómelléklettel (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),

f) a kiállításról megjelent nyomtatott sajtó beszkennelt, digitalizált változatban, elektronikus sajtó pedig elmentve (itt kritikák, értékelések, látogatói reflexiók adandók be, és nem saját ismertetések, legfeljebb 15 db),

g) mintegy 1500 karakter terjedelmű sajtóanyag a kiállításról (doc formátumban, ezt a közzétételkor a zsűri használja).

Kérjük, segítsék azzal is a bíráló bizottság munkáját, hogy a pályázat benyújtását nem hagyják az utolsó pillanatokra, hanem a megnyitó után rövid időn belül, illetve a jelölésről szóló értesítést követően megteszik.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani, a Pulszky Társaság részére, azevkiallitasa@gmail.com címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2020.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 27.

A bíráló bizottság

A bíráló bizottság kilenc tagból állhat, amelynek tagjait a Pulszky Társaság elnöksége kér fel. A Pulszky Társaság a bíráló bizottság összeállításáról a pályázat jelölési határidejének lezárulásáig gondoskodik és a tagok névsorát ezzel egy időben nyilvánosságra hozza.

A beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság összesíti, szükség esetén további adatokat és információkat kér be, a formai és tartalmi követelmények alapján dönt azok befogadásáról, majd rangsorolja a pályázatokat és dönt a második fordulóba került intézményekről. Mindkét kategóriában legfeljebb 6-6 muzeális intézmény kerülhet a második fordulóba. A befogadott pályázók névsorát 2020. április 10-ig a Pulszky Társaság honlapján nyilvánosságra hozza és az érintett intézményeket elektronikus úton tájékoztatja.

A második fordulóba került pályázó intézmények esetében a bíráló bizottság tagjai törekszenek arra, hogy egyeztetett időpontban személyesen is meglátogassák és megismerjék kiállításaikat. A látogatásokról a bírálati kritériumok figyelembevételével írásbeli beszámolót készítenek.

A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bíráló bizottság 2020. április 28-ig határoz a díj odaítéléséről.

A bíráló bizottság a pályázatok alacsony száma esetén dönthet egy fordulós bírálatról is.

A díj

 AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA díj két kategóriában adható ki kiállítások bekerülési költsége szerint:

a) 2 millió forint alatti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások

b) 2 millió forint feletti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások.

Mindkét kategóriában legfeljebb egy díj adható ki.

A díjjal emléktábla, díszoklevél jár, amit a 2020. évi Múzeumok Majálisa rendezvényen, ünnepi keretek között adnak át, és ehhez társul médianyilvánosság is. A Pulszky Társaság keresi a díjjal járó pénz- vagy szolgáltatási jutalom a lehetőségét is. A pályázat hozadéka, hogy a pályázó megkapja két szakértő bíráló anonim véleményét a kiállítási projektről.

A díjat a Pulszky Társaság elnöke és a bíráló bizottság elnöke adják át. A Pulszky Társaság elnöksége dönthet további átadók felkéréséről. 

Információ

További információ a Pulszky Társaság irodavezetőjétől kérhető az info@pulszky.hu e-mail címen.

Támogatók: