Az Év Múzeuma 2020 – Felhívás

1) A pályázat célja

AZ ÉV MÚZEUMA 2020 cím és az azzal járó díj az elmúlt évben jelentős eredményeket felmutató muzeális intézmények elismerése és tevékenységének támogatása. Az elismerésre az az intézmény számíthat, amelyik sikereit stratégiai alapú fejlesztéseknek köszönheti és a múzeumi tevékenység valamennyi területén – épülete(i) komplex fejlesztésével, a gyűjteményezéstől a gyűjteményei feldolgozásán és közreadásán, tudományos munkáján túl a  közönségkapcsolataival, ismeretátadási tevékenységével, a közösségekkel kialakított kapcsolatai erősítésével – kiegyensúlyozott fejlődést ért el, és egy vagy több területen a csúcsra jutott.

AZ ÉV MÚZEUMA díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább négyben kiemelkedő változást ért el, vagy innovatív megoldásokat honosított meg a megelőző három év során zajló fejlesztései csúcsaként a díj átadását megelőző évben:

a) Komplex intézményi megújulás, fejlesztés, beleértve a múzeumépületek rekonstrukcióját is

b) Kiemelkedő gyűjteménygyarapító- és feldolgozó, valamint tudományos tevékenység

c) Kiemelkedő műtárgyvédelmi, gyűjteménygondozói tevékenység

d) A múzeumi tartalmak közreadásában elért kiemelkedő teljesítmény

e) A látogatófogadás, a múzeumi szolgáltatások fejlesztése területén elért eredmények

f) Kiemelkedő ismeretátadási tevékenység, beleértve a legszélesebb körű hozzáférés növelését

g) A múzeumok társadalmi felelősségvállalásában játszott kiemelkedő szerep.

A jelölések és jelentkezések alapján benyújtott pályázatok alapján a bíráló bizottság értékeli az egész múzeumi szakma szempontjából kiemelkedő, előremutató teljesítményeket, innovációkat, ugyanakkor a pályázók eredményeit minden esetben önmagukhoz, társadalmi és gazdasági környezetükhöz és lehetőségeikhez képest méri. 

2) A résztvevők köre

AZ ÉV MÚZEUMA díjra a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező és a statisztikai adatszolgáltatást teljesítő muzeális intézmények nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot olyan muzeális intézmény, amely a pályázat meghirdetésének évében vagy az azt megelőző két évben fődíjat vagy különdíjat kapott

3) A díj

AZ ÉV MÚZEUMA díj két kategóriában adható ki.

a) A nagy múzeumok kategóriájában az országos múzeumok, országos szakmúzeumok és a megyei hatókörű városi múzeumok versenyezhetnek.

b) A kismúzeumok kategóriájában a területi múzeumok, tematikus múzeumok és közérdekű muzeális gyűjtemények, illetve kiállítóhelyek versenyezhetnek.

Mindkét kategóriában legfeljebb egy díj adható ki.

4) Jelölés és jelentkezés

 AZ ÉV MÚZEUMA elismerés benyújtására jelölés nyújtható be olyan szakemberek által, akik – szakterületük, szakáguk, régiójuk fejlődését ismerve – javaslatot tesznek arra, hogy a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület (a továbbiakban: Pulszky Társaság) mely intézményeket hívja meg AZ ÉV MÚZEUMA pályázatán való részvételre.

 Javaslattételre / jelölésre jogosultak:

a) a Pulszky Társaság választmányának tagjai;

b) a Pulszky Társaság tiszteletbeli elnökei;

c) a díj átadását megelőző öt évben díjazott (fődíjas vagy különdíjban részesült) muzeális intézmények vezetői;

d) az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 4-4, múzeumi területen dolgozó szakember;

e) a Pulszky Társaság által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember.

Jelölő személy a jelölése évében nem lehet a bíráló bizottság tagja.

A jelölés a jelölő személy nevének megadásával történik. Egy jelölő legfeljebb egy, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézményre tehet javaslatot, amelyet a Pulszky Társaság részére kell benyújtani, azevmuzeuma@gmail.com címre. A jelölés határideje 2019. november 30.

A beérkezett jelölésekről a Pulszky Társaság 10 napon belül tájékoztatja az érintett múzeumot és felkéri az intézmény vezetőjét pályázat benyújtására AZ ÉV MÚZEUMA elismerésre. A pályázat benyújtásáról a muzeális intézmény vezetője az intézmény munkatársainak bevonásával, fenntartója tájékoztatásával dönt.

AZ ÉV MÚZEUMA 2020 elismerés elnyerésére 2020-ban jelölési folyamat nélkül, az intézmény saját kezdeményezésére, jelentkezés alapján is benyújtható pályázat.

A jelölt és a jelentkezett intézmények ugyanazon pályázati feltételek szerinti, azonos tartalmi és formai kritériumok szerint nyújtják be pályázatukat.

5) A részvétel módja

 A jelölt, a jelölést elfogadó és a jelentkező intézmények által benyújtott pályázat kétfordulós.

A pályázat csatolandó elemei a következők:

a) Jelentkezési lap,

b) az elmúlt három év szakmai eredményeinek összegző bemutatása, kiemelve azokat a területeket, amelyek az intézmény erősségei a felhívás 1. pontja alapján (terjedelem: maximum 12 oldal (Times New Roman, 11 p),

c) az elmúlt három év fejlődését tükröző statisztikai adatlap,

d) a 2019. évi OSAP 1444 adatszolgáltatás (KultStat) teljesítésének igazolása (nyilatkozat),

e) muzeális intézményi működési engedély másolata,

f) küldetésnyilatkozat,

g) középtávú stratégiai terv,

h) 5-10 (összesen 8 Mbyte terjedelmet nem meghaladó méretű, jpg vagy tiff formátumú, nem szövegbe tördelt) fotó, képaláírással, a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos elektronikus és print kiadványokban nyilvánosságra hozhatók.

i) 3-5 perc hosszúságú, a muzeális intézményt bemutató video (a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos felületeken nyilvánosságra hozhatóak).

6) A pályázat benyújtása

 A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani a Pulszky Társaság részére azevmuzeuma@gmail.com címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: AZ ÉV MÚZEUMA 2020

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A benyújtott jelentkezések alapján a bírálóbizottság dönt a második fordulóba jutó pályázókról, akiket a bírálók személyesen is felkeresnek.

7) A pályázatok elbírálása

 A bíráló bizottság kilenc tagból állhat. Hat tagot a Pulszky Társaság elnöksége kér fel a társaság tagjai közül, további egy-egy tagot az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága delegál.

A Pulszky Társaság a bíráló bizottság összeállításáról a pályázat jelölési határidejének lezárulásáig gondoskodik és a tagok névsorát ezzel egy időben nyilvánosságra hozza.

A beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság összesíti, illetve a formai és tartalmi követelmények alapján dönt azok befogadásáról. A befogadott pályázók névsorát 2020. február 28-ig a Pulszky Társaság honlapján nyilvánosságra hozza és az érintett intézményeket elektronikus úton tájékoztatja. A listán szereplő muzeális intézmények 2020. március 1-től, a naptári év végéig jogosultak AZ ÉV MÚZEUMA 2020 díj jelöltje cím és logó használatára.

A pályázatokat a bíráló bizottság értékeli, szükség esetén további adatokat és információkat kér be. Ezt követően rangsorolja a pályázókat, majd 2020. március 25-ig, dönt a második fordulóba kerülő jelöltekről. Mindkét kategóriában legfeljebb 6-6 muzeális intézmény kerülhet a második fordulóba. A második fordulóba került jelöltek névsorát a Pulszky Társaság legkésőbb 2020. március 23-ig a honlapján hozza nyilvánosságra.

A második fordulóba került pályázó intézményeket a bíráló bizottság tagjai egyeztetett időpontban személyesen is meglátogatják és megismerik. A látogatásokról a bírálati kritériumok figyelembe vételével írásbeli beszámolót készítenek.

A bíráló bizottság a pályázatok alacsony száma esetén dönthet egy fordulós bírálatról is.

A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bíráló bizottság 2020. április 25-ig határoz a díj odaítéléséről.

8) A díj átadása

A díj átadására a 2020. évi Múzeumi Világnaphoz kapcsolódóan a Múzeumok Majálisán kerül sor.

A díjat a Pulszky Társaság elnöke és a bíráló bizottság elnöke adják át. A Pulszky Társaság elnöksége dönthet további átadók felkéréséről.  

9) Információ

További információ a Pulszky Társaság irodavezetőjétől kérhető az info@pulszky.hu e-mail címen.