Bérfejlesztés a muzeális intézményekben dolgozóknak

A kulturális területen, így a muzeális intézményekben dolgozók bérfejlesztéséről

2021. december 6-án megjelent a Magyar Közlönyben a kulturális ágazatot érintő béremelésről, és annak támogatásáról szóló, 682/2021. (XII.6.) számú Kormányrendelet, amely szerint a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek, 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek. Az e rendelet hatálya alá tartozó, igazoltan kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatott foglalkoztatója 2021. december 15-ig köteles az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium honlapján az e célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatottjai számát, munkaköreik felsorolását, valamint a részükre havonta kifizetett bértömeg összegét.

Az EMMI által kiadott tájékoztató közlemény és a feltöltendő létszám- és béradat-tábla innen tölthető le!