Felhívás a Múzeumok a fenntarthatóságért – fenntarthatóság a múzeumokban ötalkalmas workshop-sorozatban való részvételre

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és annak Múzeumandragógiai Tagozata műhelymunkával kívánja elősegíteni, hogy a hazai múzeumok méltón és eredményesebben vehessenek részt az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás megoldásában. A munkát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudjuk elvégezni.

Olyan időpontban kerül erre sor, amikor globális szinten tudatosult a probléma, és dolgozunk az Ember által a bolygónkon létrehozott helyzet és baljós jövő orvoslásán. Nemzeti szinttől a magánember szintjéig van tennivaló. Új létezési, működési formákat kell találnunk.

A témáról szóló korábbi konferenciánk anyagai itt elérhetőek!

A workshop-sorozat Henry MCGHIE „A múzeumok és a fenntartható fejlődési célok. Útmutató múzeumok, galériák, a kulturális szektor és partnereik számára” (Museums and the Sustainable Development Goals: A how-to guide for museums, galleries, the cultural sector and their partners) című munkájára alapoz. Előadások és műhelymunka keretében segíti a résztvevőket, hogy eljussanak az ENSZ által kitűzött Fenntartható Fejlődési Célok megismerésétől a konkrét, a saját munkájukra vonatkozó cselekvési tervek megalkotásáig. A program során a résztvevők részletesen megismerkednek majd a Fenntartható Fejlődési Célokkal, megvizsgálják azok megjelenéseit saját intézményeikben és saját munkájukban. Végül saját cselekvési tervet alkothassanak, amely a fenntarthatóságot komplex keretrendszerébe ágyazva figyelembe veszi az adott résztvevő intézményi kontextusát is. Az így létrejövő “esettanulmányokat” tervezzük nyilvánosságra hozni.

A műhelymunkák októberben (20., ill. 27.), novemberben (11., ill. 18.) és decemberben (7.), hétköznaponként, munkaidőben, délelőtt (9:00 – 12:00) kerülnek megtartásra, online és élő események formájában (a majdani vírushelyzet függvényében). Az első 4 alkalom tervezetten online formában zajlik majd.

A részvétel lehetősége bármely beosztású múzeumi szakalkalmazottnak szól. Előnyt élvez az a múzeum, ahonnan ketten is érkeznek. A maximális résztvevői létszám 30 fő. A jelentkezők vállalják, hogy lehetőleg mind az 5, de minimum 4 alkalmon részt fognak venni.

Az utolsó műhely-találkozót követően a szervezők Tanúsítványt állítanak ki a résztvevőknek.

Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2021. október 10. 20 óráig jelezze ezen a regisztrációs felületen!

A program összeállítói:

Mayer Adél, múzeumpedagógus
mayeradelmuzeum@gmail.com

Nagy-Sándor Zsuzsa, a Ki Culture képviselője
project.nagysandor@gmail.com

Dr. Vásárhelyi Tamás, biológus
tvasarhelyi@gmail.com

 
Szervezők:
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és Múzeumandragógiai Tagozata

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Együttműködő partner: Magyar Múzeumok Online

Részvételére számítva, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Múzeumandragógiai Tagozatának nevében,

Dr. Kriston Vízi József, tagozatvezető
muzandra18@gmail.com