KÖZGYŰLÉS 2021

Meghívó

Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartásra kerülő közgyűlésre

Tisztelt Tagtársam!

A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület nevében tisztelettel meghívom 2021. évi közgyűlésünkre, amelyet – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján – elektronikus hírközlő eszköz útján, Zoom platformon tartunk meg. A közgyűlés időpontja 2021. május 21. (péntek) 14.00 óra. 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2021. május 27-én (csütörtök) 13.00 órakor kerül sor, amely alkalommal a közgyűlés – az Alapszabály 23. §-a értelmében – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjét a mellékletben olvashatja. A közgyűlés írásos anyagai ide kattintva lesznek elérhetők; a tárhelyre legkésőbb 2021. május 19-én minden dokumentum feltöltésre kerül.

Kérem, hogy a közgyűlésre vonatkozó részvételi szándékát a jelentkezési lap kitöltésével szíveskedjen jelezni 2021. május 19-ig. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, amelynek szabályairól a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület adatvédelmi szabályzata rendelkezik.

A közgyűléshez kapcsolódó linket – a név és kártyaszám azonosítását követően – a jelentkezési lapon szereplő e-mail címre küldjük meg. A ZOOM platformra a közgyűlési regisztráció időtartama alatt tud belépni. Kérem, hogy a közgyűlés során tartsa kikapcsolva mikrofonját; kérdéseit és hozzászólásait elsősorban a chat falon szíveskedjen közzétenni. A szóbeli hozzászólásra vonatkozó igényt – indokolt esetben – a jelentkezés gomb megnyomásával tudja jelezni.

A 2021 szeptemberére tervezett, személyes jelenlétű ünnepi közgyűlésen adjuk át a szakmai elismeréseket (Pulszky Ferenc-díj, Pulszky Károly-díj és Éri István-díj), valamint ekkor tartják meg előadásaikat a tavalyi díjazottak.

Szentendre, 2021. május 6.

 

A virtuális találkozás reményében, üdvözlettel,
Bereczki Ibolya elnök

 

A közgyűlés napirendje

Napirend (2021. május 21.)

13:45 – 14:00 Közgyűlési regisztráció

14:00 – 14:15 Megnyitó és elnöki köszöntő

14:15 – 15:45 Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet a 2020. évről (határozathozatal)

Munkaterv és költségvetés a 2021. évre (határozathozatal)

Pulszky 30 évfordulóval kapcsolatos események, rendezvények bemutatása

Ünnepi közgyűlés előkészítése

15:45 – 16:00 Elnöki zárszó

 

Napirend (megismételt közgyűlés, 2021. május 27.)

12:45 – 13:00 Közgyűlési regisztráció

13:00 – 13:15 Megnyitó és elnöki köszöntő

13:15 – 14:45 Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet a 2020. évről (határozathozatal)

Munkaterv és költségvetés a 2021. évre (határozathozatal)

Pulszky 30 évfordulóval kapcsolatos események, rendezvények bemutatása

Ünnepi közgyűlés előkészítése

14:45 – 15:00 Elnöki zárszó