Magyar Múzeumi Arcképcsarnok

Készül a második kötet, javaslatokat várnak a szerkesztők

A magyar múzeumtörténet egyedülálló, nagyszabású vállalkozása volt 2002-ben a Magyar Múzeumi Arcképcsarnok című életrajzi lexikon megjelentetése. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2020 januárjában megkezdte az arcképcsarnok második kötetének előkészítését, amelyhez a múzeumok munkatársainak közreműködését kérik a szerkesztőbizottság tagjai. A könyv elektronikus kiadását a Pulszky Társaság 30. évfordulójának alkalmából 2021 áprilisára tervezik.

A Magyar Múzeumi Arcképcsarnok című, közel ezer oldalas kiadvány a magyar múzeumügy terén működő, már elhunyt személyiségeket foglalja össze lexikon formájában (Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Szerk. Bodó Sándor–Viga Gyula–Élesztős László. Pulszky Társaság – Tarsoly Kiadó, Budapest, 2002). A kötet mára hiánycikké vált, jobbára csak könyvtárakban hozzáférhető, és a szakemberek újabb nemzedéke kevéssé ismeri. Az Arcanum Adatbázis Kft.-vel való együttműködésnek köszönhetően ennek digitalizálására és a Hungaricana közgyűjteményi portálon történő hozzáférhetővé tételére várhatóan még 2020 folyamán sor kerül.

A Pulszky Társaság elhatározta, hogy 18 év után kísérletet tesz az Arcképcsarnok folytatására és az első-második kötet közösen kereshető elektronikus megjelentetésére. A szerkesztőbizottság tagjai Berényi Marianna, Bodó Sándor, Debreczeni-Droppán Béla, Élesztős László, Tóth Arnold és Viga Gyula. A bizottság munkája révén, és a 2020 februárjában országosan kiküldött felhívás első körében mintegy 450 újabb személy életrajzának feldolgozására érkezett javaslat, akiknek névsora itt olvasható.

Az Arcképcsarnok 2-ben olyan személyek életrajza szerepel, akik:

1. az első kötet megjelenése (2002) óta hunytak el,
2. korábban elhunytak, de az első kötetből valamilyen okból kimaradtak,

és a magyar muzeológia, múzeumi tudományok, művészetek, gyűjteményi munka, restaurálás, ismeretátadás, közművelődés, múzeumpedagógia terén kiemelkedő jelentőségű életművet alkottak, beleértve a határon túli területeket is. Elsősorban múzeumokban dolgozó volt kollégák, másodsorban mecénások, adományozók, a múzeumi világhoz szorosan kapcsolódó személyiségek életműve kaphat szócikket a kötetben.

Azzal a kéréssel fordulunk a szakemberekhez, hogy a fenti lista átnézését követően tegyenek javaslatot további személyek felvételére! Fontos, hogy a név mellett legalább a születés és az elhalálozás éve, és a múzeumi területen végzett munkásság rövid összefoglalása is szerepeljen. Külön köszönjük, ha a leendő szócikk szerzőjére is javaslatot tesznek. 

A javaslatokat 2020. április 12-ig a muzeumiarckepcsarnok@gmail.com címre, vagy az itt található űrlap kitöltésével lehet a szerkesztőségnek beküldeni.

Köszönettel a Pulszky Társaság vezetősége nevében:

Bereczki Ibolya elnök
Tóth Arnold, a szerkesztőbizottság elnöke