Pulszky Társaság 30

Harminc éves a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület!

Az a múzeumszakmai szervezet, amely az elmúlt három évtizedben a múzeumügy számos területén meghatározó, hatékony és sokszínű tevékenységet fejtett ki, a múzeumügy iránt a végletekig elkötelezetten. Választmánya, elnöksége, tagozatai és több, mint 900 tagja a múzeumügy legkülönbözőbb területeit képviselik. 

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület megalakításának 30. évfordulója alkalmára az elnökség és a választmány számos programot és tevékenységet (rendezvényeket, kiadványok megjelentetését) megfogalmazott és előkészített a 2020. és 2021. évre, amelynek tervezete erre a linkre kattintva olvasható.

A megvalósítás formáját most a koronavírus-járvány határozza meg. A következő hetekben a Társaság online folyóiratában, honlapján és közösségi felületein időről időre visszatekintünk a Pulszky Társaság elmúlt harminc évére, szólunk az eseményekről, a kiemelt tevékenységekről és szemezgetünk a megjelenésre szánt kronológiából is. Célunk, hogy az évforduló alkalmat nyújtson közös múltunk megismerésére, az értékek meghatározására és megerősítésére, de jövőbeli terveink kialakítására is. 

Továbbra is várjuk a múzeumügy iránt elkötelezett támogatóink, tagjaink visszaemlékezését, fotóit és dokumentumait is!

Tájékoztatónk publikálására nem véletlenül választottuk ezt a napot. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület alakuló közgyűlését 1990. december 5-én tartották a Magyar Természettudományi Múzeum előadótermében. Pontosan egy év múlva, 2021. április 16-án ünnepli a Pulszky Társaság 30. évfordulóját annak, hogy a Fővárosi Bíróság 1991-ben 3531. sorszám alatt az egyesületet a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

A Pulszky Társaság 25. születésnapján, 2016-ban Deme Péter által „felvillantott mozaikok” a Társaság színes, szerteágazó tevékenységét mutatták be. Ez a dokumentum a szervezet létrejöttének kezdeteiről is beszámol: már 1987-től megindult a diskurzus arról, hogy hogyan kellene a múzeumi területen dolgozók szakmai érdekképviseletét megszervezni, melynek eredményeképpen 1990. október 3-án 11 szakember aláírásával egy szándéknyilatkozat jött létre a Pulszky (akkor még Károly) Társaság megalakításáról.

„Időrendben haladva elsőként említendő, hogy különösen az alakulás és az ideiglenesség időszakában a Társaság több alkalommal és több formában is foglalkozott az akkor még hiányzó és hiányolt múzeumi törvénykérdésével. Ma már tudjuk, hogy sok kérdés ennek megszületése (1997. évi CXL. törvény) és azóta történt számos módosítása sem oldotta meg az akkor felvetett problémák jó részét. Érdemes hozzátenni, hogy azóta is – ha nem is minden fontos kérdésben, de – sok esetben kérték ki a Pulszky Társaság véleményét a jogszabályok előkészítése során. Azóta is fontos szerepet játszunk a szakterület számos területén és különböző formában a problémakezelésben, érdekeink képviseletében. Emellett felszínre hozzuk az aktuális teendőket, feladatokat, keressük a rájuk adandó válaszokat, és minderről informáljuk is a muzeológus társadalom arra nyitott rétegeit.”

Most induló sorozatunkban röviden bemutatjuk a Társaság történetének kiemelt eseményeit szeretnénk ismertetni a tagozati munkákat, díjainkat, eredményeinket, beszámolunk a Pulszky 30 kiemelt eseményeiről és felidézzük az elmúlt néhány év jeles eseményeit is. 

Deme Péter – Török Róbert – Andor Anna Klára

‹‹ 30 éves a Pulszky Társaság 1991 ››