Tagság

Ki lehet tagja a társaságnak?

A társaság tagja lehet bárki, aki munkája, szakmai tevékenysége révén kapcsolódik vagy korábban kapcsolódott a múzeumügyhöz és felvételét kéri a Társaság tagjai közé, illetve, akit a Társaság tagnak felvesz. A Társaság Alapszabálya háromféle tagsági viszonyt különböztet meg.

Rendes tag az lehet, aki felvételi kérelme mellé a múzeumügyhöz való szakmai kapcsolatáról is hitelt érdemlően nyilatkozik.
Pártoló tag az lehet, aki az egyesület céljaival egyetért, azokat támogatja, s vállalja a mindenkori rendes tagdíj 200 %-át kitevő pártolói tagdíj befizetését.
Tiszteletbeli tag az lehet, akit a társaság tagjainak javaslatai alapján a közgyűlés erre megválaszt.

Milyen kötelezettségekkel és jogokkal jár a tagság?

A Társaság rendes tagjai választói joggal rendelkeznek és a társaság tisztségviselőivé választhatók, a közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt. Közreműködnek az egyesület céljainak megvalósításában, és befizetik az éves tagdíjat. A pártoló és tiszteletbeli tagok nem választhatók, választói és szavazati joggal sem rendelkeznek. A tagok számára a Társaság saját kiadványait ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítja.

Milyen előnyökkel és kedvezményekkel jár a tagság?

A Társaság tagjai részére tagkártyát állít ki, amelyet az éves tagdíj befizetését követően évente érvényesítő bélyeggel kell ellátni. A Pulszky-kártya a tagsági jogviszony igazolásán túl többféle kedvezmény igénybevételére jogosít:

– A 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 2 § e) alapján ingyenes belépést biztosít a muzeális intézmények időszaki és állandó kiállításaira;
– 50 %-os kedvezményes belépőjegyre jogosít a budapesti Várkert Bazár kiállításain;
– Kedvezményes jegyvásárlásra jogosít a Magyar Rádió Művészeti Együttesei által szervezett koncertekre;
– A Benefit Barcode elfogadó helyein a www.bercode.com honlapon látható kedvezménnyel élhet;
– Az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásai kedvezményesen vehetők igénybe;
Szolgáltatókkal, kiadókkal és kereskedőkkel kötött eseti megállapodások alapján a Társaság további kedvezményeket biztosíthat tagjainak.

Milyen összegű a tagdíj?

A Társaság választmánya – ülés tartása nélküli határozathozatallal – úgy döntött, hogy a 2019. január 1-je óta érvényes tagdíj összegét nem módosítja. A 2022. évi tagdíjak összegéről szóló 12/2021. (XII. 31.) választmányi határozat alapján a Társaság 2022. évi tagdíjainak összege az alábbiak szerint alakul: rendes tagság: 6000 Ft, 26 éven aluli és a 65 éven felüli rendes tagok kedvezményes tagdíja: 3000 Ft, pártoló tagok tagdíja: 12 000 Ft.

Hogyan lehet valaki a Társaság tagja?

Aki a Társaság tagja szeretne lenni, az a hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt felvételi kérelmét postán vagy a pulszky.tagsag@gmail.com e-mail címen (pdf) nyújthatja be. Amennyiben rendes tagként kéri felvételét, de nem muzeális intézmény dolgozója, kérjük, hogy a múzeumi területhez való kapcsolódósáról motivációs levélben nyújtson tájékoztatást. A kérelem elfogadásáról soron következő ülésén az elnökség dönt.

Az elnökség döntéséről a kérelmező emailben kap tájékoztatást. A tagsági jogviszony a kérelemnek az elnökség által történt elfogadásával jön létre. Elutasító döntés esetén a kérelmező az Alapszabály szerinti jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Az új tag köteles befizetni az adott évre esedékes tagsági díjat.

Hogyan kell befizetni a tagdíjat?

Az éves tagdíj befizetésére elsődlegesen a Társaság bankszámlájára (K & H Bank 10200830-32323599-00000000) történő banki átutalással van mód. Készpénzes befizetésre általában a Társaság minden hónap második szerdáján a Károlyi Étteremben megtartott fogadóóráján kínálkozik lehetőség, de előfordulhat, hogy technikai vagy személyi okok miatt ez elmarad. A pontos időpontokról minden hónap első hétfőjén megküldött hírlevelünkből tájékozódhat.

A banki átutalásról automatikusan számlát állítunk ki, amelyet elektronikusan küldünk meg. Amennyiben nem a felvételi kérelmében megadott és a tagnyilvántartásban szereplő névre és címre kéri a számlát, azt az erre szolgáló számlaigénylő kitöltésével és megküldésével külön jeleznie kell legkésőbb a befizetéssel egyidőben. A számlaigénylő adatai alapján kiállított számlát szintén elektronikusan küldjük meg.

A tagdíj beérkezését követően az érvényesítő bélyeg (új tag esetében az érvényesített tagsági kártya) átvételének körülményeiről a Társaság emailben ad tájékoztatást. A Társaság az érvényesítő bélyeg postai kiküldését csak abban az esetben vállalja, ha a tag annak költségét, azaz 630 Ft-ot előzetesen – a tagdíj megfizetésével egyidőben – befizette.

Milyen időszakra szól az éves tagdíj?

A tagdíj naptári évre szól, vagyis ha valaki csak az adott év szeptemberében fizeti be a tagdíjat, akkor csak annak az évnek a végéig szóló érvényesítő matricát kap. Elkerülendő az ezzel járó hátrányokat – például, hogy a tagkártya nem használható kedvezményes múzeumi belépésre – érdemes a tagdíjat az év első felében befizetni.

Mikor kell befizetni az éves tagdíjat?

Új tagok azután fizethetnek tagdíjat, hogy felvételükről emailben értesítést kaptak, a régi tagok pedig az adott évre szóló tagdíjat az év során bármikor befizethetik. Emellett fontos tudni, hogy minden év november elsejétől lehetőség van a következő évi tagdíj előzetes befizetésére is. 

Mi történik, ha nem fizetem be a tagdíjat?

A tagok alapszabályban rögzített kötelessége az éves tagdíj megfizetése. Aki elmulasztja a tagdíj befizetését, az nem kap érvényesítő bélyeget, és ennek hiányában nem vehet igénybe egyes a tagsággal járó kedvezményeket, így például nem jogosult az ingyenes múzeumlátogatásra.

Ki jogosult az életkorhoz kötött tagdíjkedvezménye?

Az Alapszabály szerint a 26 éven aluli és a 65 éven felüli tagok számára a tagdíj összege a mindenkori rendes tagdíj 50 %-a. Az ifjúsági kedvezmény addig az évig jár, amelyben a tag betölti 26. életévét, vagyis aki például 1992. május 2-án született, tehát 2018-ban töltötte be a 26. életévét, annak 2019-től már a teljes összegű tagdíjat kell megfizetnie. Az időskori kedvezményre a rendes tag 65. életévének betöltése után válik jogosulttá, vagyis, aki 2019-ben tölti be a 65. életévét, az 2020-tól már csak az 50 %-os tagdíjat kell befizesse.